Virtuálna prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA
 
Link na video:

Odborná učebňa ZA, SAN / A je zameraná na ošetrovateľskú starostlivosť o dojčatá a batoľatá. Predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Vybavenie zodpovedá  normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.