Virtuálna prehliadka AULA

Aula 109 slúži ako kmeňová učebňa a taktiež sa vďaka svojmu technickému vybaveniu a kapacitným možnostiam využíva počas prednášok.