Vianočné darčeky plné lasky 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=NZE_2HT2H3E

Vianočné darčeky plné lasky 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=D1cGNvDoFds

Zdravotka v akcii

https://www.youtube.com/watch?v=BlgWrwJ8Sew&t=11s

Odborná učebňa č. 16 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

https://www.youtube.com/watch?v=he1TPuYvZTg

Odborná učebňa č. 17 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

https://www.youtube.com/watch?v=p3DNkKjPJZI

Odborná učebňa č. 18 pre študijný odbor Praktická Sestra

Zdravotnícky asistent

https://www.youtube.com/watch?v=ubmbbCAC6DA

Odborná učebňa č. 115 pre študijný odbor Zubný asistent

https://www.youtube.com/watch?v=KuIFR0HLa3w&feature=youtu.be

Odborná učebňa č. 121 pre študijný odbor Zubný asistent

https://www.youtube.com/watch?v=xeWkzvlqr6U&feature=youtu.be

Odborné učebňe pre študijný odbor Masér

https://www.youtube.com/watch?v=6r0GU4Mgvgg&feature=youtu.be

Odborné pomôcky pre študijný odbor Masér

https://www.youtube.com/watch?v=ZdcesRgd-s8&feature=youtu.be

Procedúry - študijný odbor Masér

https://www.youtube.com/watch?v=xhSy6WlhJwU&feature=youtu.be

Novozriadená odborná učebňa saunovania a vodoliečby

https://www.youtube.com/watch?v=No_0FAQ02OU

Asistent v akcii 2019

https://www.youtube.com/watch?v=RjcQVumCxAs

Asistent v akcii 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=gmqthyF_4Ww&t=5s

Tunel Šibeník

https://www.youtube.com/watch?v=mIOfkHM-F28&feature=youtu.be

Rozhovor s našou ,,Utajenou matikárkou" 

https://www.youtube.com/watch?v=MPiPVMnrHy4

Rozhovor o latinskom jazyku 

https://www.youtube.com/watch?v=AcQnm5m3zUw

Rozhovor o chémii

https://www.youtube.com/watch?v=RO7ORJ7yYMw&t=32s

Rozhovor dobrých skutkoch

https://www.youtube.com/watch?v=7Y3AvCsUo-U

Rozhovor s našou nemčinárkou

https://www.youtube.com/watch?v=Ea5UgmQS040

Telocvik aj po anglicky

https://youtu.be/PmWe0m5JvQ8

Spevák za PC

https://youtu.be/YxoqkswCHdk

Žiacka školská rada

https://youtu.be/46BDte5Rjgs