KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png   Oslobodenie od TSV - návrh lekára

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png    Oslobodenie od TSV - žiadosť zákonného zástupcu

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Očkovanie proti hepatitíde B - potvrdenie

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png    Komisionálne skúšky - žiadosť o vykonanie skúšky

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png     Vykonanie skúšky v náhradnom termíne - žiadosť

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Nahrádzanie OKP- žiadosť

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png    Súvislá 4-týždňová OKP - potvrdenie o absolvovaní

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Uvoľnenie žiaka z vyučovania/školskej akcie 

        pre neplnoletých žiakov  -  žiadosť

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Uvoľnenie žiaka z vyučovania/školskej akcie 

        pre plnoletých žiakov  -  žiadosť

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  COVID - 19 Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - tlačivo

Potvrdenie o štúdiu na škole na účely poberania prídavku na dieťa

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   E-402 - formulár pre rodinné prídavky v zahraničí - v slovenskom jazyku

       (tlačiť obojstranne)

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   1. ročník 2022/2023 - pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   2. ročník 2022/2023 - pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   3. ročník 2022/2023 - pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   4. ročník 2022/2023 - pre sociálnu poisťovňu + daňový bonus