Zásady ochrany osobných údajov TU

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (plnoletý žiak) TU

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (zákonný zástupca) TU

Práva dotknutých osôb TU