V DENNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore zdravotnícky asistent:

5356 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

5356 N - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou,

v študijnom odbore zubný asistent:

5358 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy,

v študijnom odbore masér:

5370 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy.

 

V EXTERNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore zdravotnícky asistent:

5356 N - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

v učebnom odbore sanitár:

5371 H - externé 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou alebo maturitnou skúškou