KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

V DENNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore praktická sestra:

5361 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

5361 N - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou,

v študijnom odbore zubný asistent:

5358 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy,

v študijnom odbore masér:

5370 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy.

 

V EXTERNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore praktická sestra:

5361 N - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

v študijnom odbore masér:

5370 N - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

v učebnom odbore sanitár:

5371 H - externé 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou alebo maturitnou skúškou