V DENNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore praktická sestra:

5361 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy

5361 N - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou,

v študijnom odbore zubný asistent:

5358 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy,

v študijnom odbore masér:

5370 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy.

 

V EXTERNOM štúdiu v ponúkame formy štúdia:

v študijnom odbore praktická sestra:

5361 N - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

v študijnom odbore masér:

5370 N - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov akejkoľvek strednej školy ukončenej maturitnou skúškou.

v učebnom odbore sanitár:

5371 H - externé 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou skúškou alebo maturitnou skúškou