KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Súťažné odbory

 1. Problematika voľného času

 2. Matematika, fyzika

 3. Chémia, potravinárstvo

 4. Biológia

 5. Životné prostredie, geografia, geológia

 6. Zdravotníctvo, farmakológia

 7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia

 11. Informatika

 12. Elektrotechnika a hardware

 13. História, filozofia, právne vedy

 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 15. Ekonomika a riadenie

 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

 17. Pedagogika, psychológia, sociológia