Naša škola má výdajnú jedáleň, v ktorej stravovacie služby zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov


kontakt:
051 77 111 01

V jedálni je inštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných údajov a ID TAGu (čip), ktorý nahradil stravovacie lístky.

-noví stravníci: žiaci 1. ročníka obdržia ID TAG (čip) v hodnote 1,50 €
-po úhrade stravného je každý stravník automaticky prihlásený na obed č. 1

Každú zmenu stravy pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám on-line cez internet.


Úhradu stravného môžete realizovať:
  1. trvalým príkazom
  2. v hotovosti: u pracovníčky SŠJ, ktorá raz v mesiaci príde do školy a ktorá Vám vydá príjmový doklad
  3. v hotovosti: po 20.-tom v mesiaci v Súkromnej školskej jedálni na Volgogradskej ulici č. 3  v pracovné dni od 13.00 hod. do 16.00 hod.
  4. jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking, etc.)

Číslo účtu Súkromnej školskej jedálne: 4001386409/7500 (ČSOB)

Platba za stravné v danom mesiaci musí byť uhradená k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca !

Prihlásením sa a vypísaním prihlášky na stravovanie, ktorú dostanete upracovníčky SŠJ alebo vedúcej bufetu, obdržíte Vaše prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku http://www.infostrava.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený jedálny lístok minimálne týždeň dopredu s možnosťou výberu z dvoch jedál.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č. 1 na jedlo č. 2, môžete uskutočniť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa.

Priložením ID TAG k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajovom okienku, Vám systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla. Prípadnú stratu ID TAG je potrebné bezodkladne nahlásiť vedúcej bufetu.

ZOSTAVOVANIE JEDÁLNEHO LÍSTKA

Jedálny lístok zostavuje vedúci kuchár v spolupráci s vedúcim školského stravovania, ktorý ho zároveň schvaľuje. Podľa „ Zásad pre zostavenie jedálnych lístkov...“ je doporučená nasledovná časová štruktúra jedálnych lístkov: v rámci 5 stravovacích dní jedálny lístok by mal obsahovať:

2 x hlavné jedlo z mäsa
1 x hlavné jedlo zmiešané – polomäsité
1 x hlavné jedlo lakto – ovo – vegetariánske (odľahčovací deň)
1 x hlavné jedlo múčne (odľahčovací deň)


 

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Zápisný lístok na stravovanie sa v Súkromnej školskej jedálni  T u