Naša škola má výdajnú jedáleň, v ktorej stravovacie služby zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov


kontakt:
051 77 111 01

V jedálni je inštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných údajov a ID TAGu (čip), alebo karty ISIC, ktoré nahradili stravovacie lístky.

-noví stravníci: žiaci 1. ročníka sa hlásia pri výdaji stravy kartou ISIC, alebo obdržia ID TAG (čip) v hodnote 1,50 €
-cena obeda študenta je vo výške 1,50

Každú zmenu stravy pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám on-line cez internet.


Úhradu stravného môžete realizovať:
  1. trvalým príkazom
  2. v hotovosti: po 20.-tom v mesiaci v Súkromnej školskej jedálni na Volgogradskej ulici č. 3  v pracovné dni od 13.00 hod. do 16.00 hod.
  3. jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking, etc.)

Číslo účtu Súkromnej školskej jedálne: IBAN: SK28 7500 0000 0040 0138 6409

Platba za stravné v danom mesiaci musí byť uhradená k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca !

Prihlásením sa a vypísaním prihlášky (tlačivo prihlášky viď nižšie) na stravovanie, obdržíte Vaše prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku http://www.infostrava.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený jedálny lístok minimálne týždeň dopredu s možnosťou výberu z troch jedál.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č. 1 na jedlo č. 2 alebo 3, môžete uskutočniť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa.

Priložením ISIC karty alebo ID TAG k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajovom okienku, Vám systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla. Prípadnú stratu ID TAG je potrebné bezodkladne nahlásiť vedúcej bufetu, alebo na e - mail: ssjpo@ssjpo.sk.


 

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Zápisný lístok na stravovanie sa v Súkromnej školskej jedálni  T u