KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 


Prijímacie konanie

pre školský rok 2023/2024

 5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png     Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU


5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

       Dodatok - zmena študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent na 5361 M praktická sestra TU


5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 TU5361 N praktická sestra - externé - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Prihláška na štúdium TU


5361 N praktická sestra - externé - večerné  2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Prihláška na štúdium TU


5370 N masér - externé - večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

 http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Prihláška na štúdium TU


5371 H sanitár - externé - večerné  1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png    Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png   Prihláška na štúdium TUPodmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 TU


5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 TU


5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 TU