Prijímacie konanie

pre školský rok 2020/2021

 

Informácia k podávaniu prihlášok pre uchádzačov o štúdium

v externej - večernej forme vo všetkých študijných a učebných odboroch:

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID - 19

a opatrení Ústredného krízového štábu SR v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie

sa nevyžaduje  lekárske potvrdenie.

V prípade prijatia uchádzač predloží lekárske potvrdenie najneskôr v deň zápisu.

 

5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Aktualizované výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

 


5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021   

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Aktualizované výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

 


5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 

 


5361 N praktická sestra - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihlášku pre prijatie do dennej formy štúdia si môžete striahnuť TU   

 


5361 N praktická sestra - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU  

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť TU

 


5370 N masér - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF si môžte stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť TU 

 


5371 H sanitár - externé 1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť TU