Prijímacie konanie

pre školský rok 2019/2020

 

5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Aktualizované výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 T U

 


 

5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Aktualizované výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 T U

 

 


 

5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020  T U

 5361 N praktická sestra - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U 

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť    T U

 


5361 N praktická sestra - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U   

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U

 


5370 N masér - externé 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U

 


5371 H sanitár - externé 1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte .pdf si môžete stiahnuť   T U

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-word.png Prihlášku pre prijatie do večernej formy štúdia si môžete striahnuť   T U