Prijímacie konanie

pre školský rok 2022/2023


             O Z N A M

      pre uchádzačov prijímacieho konania

             pre školský rok 2022/2023

       (denná a externá forma štúdia)

 

Zoznam študijných / učebných odborov:

Denná forma:

  • študijný odbor 5361 M praktická sestra / 5356 M zdravotnícky asistent

           (môže nastať zmena len názvu študijného odboru, ale NIE zrušenie                         

             študijného odboru  5361 M praktická sestra / 5356 M zdravotnícky asistent)

  • študijný odbor 5358 M zubný asistent
  • študijný odbor 5370 M masér

 

Externá forma:

  • študijný odbor 5361 N praktická sestra / 5356 N zdravotnícky asistent
  • študijný odbor 5370 N masér
  • učebný odbor 5371 H sanitár

 

Zverejnenie kritérií prijímacieho konania: do 28. 02. 2022

 


5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...  


5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...


5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...  5361 N praktická sestra - externé - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do dennej formy štúdia ... pripravujeme...


5361 N praktická sestra - externé - večerné  2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

 http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU


5370 N masér - externé - večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU


5371 H sanitár - externé - večerné  1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU