Prijímacie konanie

pre školský rok 2022/2023

 


5370 M masér - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...  


5361 M praktická sestra - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...


5358 M zubný asistent - denné 4-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...  5361 N praktická sestra - externé - denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do dennej formy štúdia ... pripravujeme...


5361 N praktická sestra - externé - večerné  2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

 http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png  Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU


5370 N masér - externé - večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU


5371 H sanitár - externé - večerné  1-ročné štúdium

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Kritéria pre prijatie do štúdia vo formáte PDF ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Prihláška pre prijatie do večernej formy štúdia ... pripravujeme...

http://www.szsnitra.sk/images/stories/ikony/ikona-pdf.png Informácie pre uchádzačov TU