Rada školy

pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov

funkčné obdobie 08. 06. 2018 - 07. 06. 2022

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

zástupca zriaďovateľa

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA 

zástupca zriaďovateľa - podpredseda

Zuzana Tkáčová

zástupca zriaďovateľa

JUDr. Lýdia Budziňáková

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Zuzana Gomoľová

zástupca pedagogických zamestnancov - tajomníčka

Mgr. Katarína Modranská zástupca pedagogických zamestnancov - predseda

Eva Raďáková

zástupca nepedagogických zamestnancov

 

zástupca žiakov

 

zástupca rodičov

Zuzana Skolodová

zástupca rodičov

Monika Uličná

zástupca rodičov