KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Rada školy

pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov

funkčné obdobie 07. 09. 2022 - 06. 09. 2026

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

zástupca zriaďovateľa

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA 

zástupca zriaďovateľa 

Zuzana Tkáčová

zástupca zriaďovateľa

JUDr. Lýdia Budziňáková

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Dávid Kulpa

zástupca pedagogických zamestnancov podpredseda

Mgr. Katarína Modranská zástupca pedagogických zamestnancov - predseda

Vladimír Slobodník

zástupca nepedagogických zamestnancov - tajomník

Simona Belejová

zástupca žiakov

Škútová Marta

zástupca rodičov

Lacková Eva

zástupca rodičov

Takáč Evald zástupca rodičov