Rada rodičov

pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov

pre školský rok 2019/2020

 

Štatút Rady rodičov

 

Predseda rady rodičov: Mgr. Ivan ŠARO

Školský koordinátor:      Mgr. Štefan PEKÁR

 

            

Trieda

Priezvisko a meno

I. A František LUKÁČ
I. B Mgr. Jana ZAKUCIOVÁ
I. C Mgr. Renáta HORŇÁKOVÁ
I. D Mgr. Monika KUCHÁROVÁ
I. E Ján KUNDRÁT
II. A Blanka MIŇOVÁ
II. B Lucia TALLOVÁ
II. C Irena KANCÍROVÁ
II. D Nora SMELÁ
II. E Sylvia DŽUBÁKOVÁ

III. A

Mariana SABOLOVÁ

III. B

Mgr. Zuzana GÁBOROVÁ

III. C

Mgr. Ivana VERBOVSKÁ

III. D

Bc. Jana HARTMANNOVÁ

III. E Terézia POŠIVÁKOVÁ

IV. A

Mgr. Katarína ANDERKOVÁ

IV. B

Terézia TOMÁŠOVÁ

IV. C

Iveta MAČIŠÁKOVÁ

IV. D

Mgr. Ivan ŠARO

IV. E

Alžbeta BRINDZKOVÁ