KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Vedenie

Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36, Prešov.

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

PhDr. Eva Novotná, PhD.

riaditeľka školy

mail: riaditel(at)szspo.sk

Profesijný životopis

Mgr. Lukáš Novotný

 

zástupca riaditeľky školy pre praktické odborné predmety

mail: zastupca.prax(at)szspo.sk

PhDr. Alena Krajňaková

zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické odborné predmety

mail: zastupca.op(at)szspo.sk

RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety

mail: zastupca.vvp(at)szspo.sk

        adriana.sovicova(at)szspo.sk

Ing. Mária Straková

ekonómka

mail: ekonom(at)szspo.sk

 

PaedDr. Júlia Geletičová

vedúca PK prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

mail: julia.geleticova(at)szspo.sk

Mgr. Erika Polohová

vedúca PK jazykov

mail: erika.polohova(at)szspo.sk

Mgr. Mária Kaliňaková

 

vedúca PK sanitár

vedúca PK praktická sestra

mail: maria.kalinakova(at)szspo.sk

Mgr. Terézia Kočišová

vedúca PK zubný asistent

vedúca OKP / zubný asistent

mail: terezia.kocisova(at)szspo.sk

PhDr. Radoslav Grega

vedúci PK masér

vedúci OKP / masér

mail: radoslav.grega(at)szspo.sk

Mgr. Katarína Modranská

výchovná poradkyňa

mail: katarina.modranska(at)szspo.sk

Mgr. Valéria Jusková

vedúca OKP / sanitár, praktická sestra

mail: valeria.juskova(at)szspo.sk