Žiacka školská rada

v školskom roku 2020/2021

 

                                                                                                                       

Predseda ŽŠR:

Jana MICHALENKOVÁ

 

Podpredseda ŽŠR: Monika KORDIAKOVÁ  

 

 

 

Koordinátori ŽŠR:

Mgr. Zuzana REPASKÁ

 

 

 

 

     
  Priezvisko a meno Trieda
Členovia ŽŠR: Viktória VAVREKOVÁ I. A
  Monika KORDIAKOVÁ I. B
  Michaela MIČOVÁ I. C
  Samuel VALIČEK I. D
  Kvetoslava KOLESÁROVÁ I. E
  Klára ADAMOVÁ II. A
  Katarína HALADEJOVÁ II. B
  Miriam VARGOVÁ II. C
  Zuzana MARCINOVÁ II. D
  Stanislava BUJŇÁKOVÁ II. E

 

Andrea ŠTEFANČÍKOVÁ

III. A

 

Gabriela BOSÁKOVÁ

III. B

 

Radka PASSIOVÁ

III. C

 

Jana MICHALENKOVÁ

III. D

  Lívia DŽUBÁKOVÁ III. E

 

Adriana FRANKOVÁ

IV. A

 

Nikola LEŠKOVÁ

IV. B

 

Klaudia ANGUŠOVÁ

IV. C

 

Patrícia JANÍKOVÁ

IV. D

  Juliana BAŠISTOVÁ IV. E