Žiacka školská rada

v školskom roku 2021/2022

 

                                                                                                                       

Predseda ŽŠR:

Zuzana MARCINOVÁ

 

Podpredseda ŽŠR: Monika KORDIAKOVÁ  

 

 

 

Koordinátori ŽŠR:

Mgr. Zuzana REPASKÁ

 

 

 

 

     
  Priezvisko a meno Trieda
Členovia ŽŠR: Nina NOVOTNÁ I. A
  Viktória KRAMÁROVÁ I. B
  Lenka JURAŠEKOVÁ I. C
  Sandra TINTHOFFEROVÁ I. D
  Simona BELEJOVÁ I. E
  Viktória VAVREKOVÁ II. A
  Monika KORDIAKOVÁ II. B
  Michaela MIČOVÁ II. C
  Samuel VALIČEK II. D
 
Kvetoslava KOLESÁROVÁ
II. E

 

Klára ADAMOVÁ

III. A

 

Katarína HALADEJOVÁ

III. B

 

Miriam VARGOVÁ

III. C

 

Zuzana MARCINOVÁ

III. D

  Stanislava BUJŇÁKOVÁ III. E

 

Andrea ŠTEFANČÍKOVÁ

IV. A

 

Gabriela BOSÁKOVÁ

IV. B

 

Radka PASSIOVÁ

IV. C

 

Jana MICHALENKOVÁ

IV. D

  Lívia DŽUBÁKOVÁ IV. E