Riadiace orgány školy a poradné orgány vedenia školy sa menia a priebežne dopĺňajú podľa aktuálnych podmienok a potrieb školy. Tvoria ich:

Vedenie školy

Rada školy pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Rada rodičov pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Žiacka školská rada

Výchovné poradenstvo

Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov