KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Riadiace orgány školy a poradné orgány vedenia školy sa menia a priebežne dopĺňajú podľa aktuálnych podmienok a potrieb školy. Tvoria ich:

Vedenie školy

Rada školy pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Rada rodičov pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Žiacka školská rada

Výchovné poradenstvo

Základná organizácia odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov