Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24  Prešov

  +421 51 /77 33 304 - sekretariát

   +421 904 741 077   - sekretariát

sekretariat@szspo.sk     - email sekretariát

  +421 911 170 184    - riaditeľka školy

riaditel@szspo.sk           - email riaditeľka školy

  +421 51 /77 34 992  - ekonómka školy 

   +421 904 175 698   - ekonómka školy

 ekonom@szspo.sk         - email ekonómka školy

 

      

      
 
IČO 00606804
DIČ 2020548563
Bankové spojenie: SK90 8180 0000 0070 0051 2905 (Štátna pokladnica)