KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

Sládkovičova 36

080 24  Prešov

  +421 51 /77 33 304 - sekretariát

   +421 904 741 077   - sekretariát

sekretariat@szspo.sk     - email sekretariát

  +421 911 170 184    - riaditeľka školy

riaditel@szspo.sk           - email riaditeľka školy

  +421 911 293 230    - zástupkyňa riaditeľky školy pre

                                            všeobecno-vzdelávacie predmety

zastupca.vvp@szspo.sk - email 

  +421 904 741 077    - zástupkyňa riaditeľky školy pre

                                            teoretické  odborné predmety

zastupca.op@szspo.sk  - email 

   +421 911 292 625    - zástupca riaditeľky školy pre

                                            praktické odborné predmety

zastupca.prax@szspo.sk - email

 

  +421 51 /77 34 992  - ekonómka školy 

   +421 904 175 698   - ekonómka školy

 ekonom@szspo.sk         - email ekonómka školy

 

      

      
 
IČO 00606804
DIČ 2020548563
Bankové spojenie: SK90 8180 0000 0070 0051 2905 (Štátna pokladnica)