Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24  Prešov

  +421 51 /77 33 304

  +421 911 170 184 - riaditeľka školy

   +421 904 741 077 - sekretariát

 

          
         sekretariat@szspo.sk
 
IČO 00606804
DIČ 2020548563
Bankové spojenie: SK90 8180 0000 0070 0051 2905 (Štátna pokladnica)