OBJEDNÁVKY

č. obj schválil ičo č. zmluvy suma vyhotovené