KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
02/2022UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava10,78 €17.01.202218.01.2022stiahnúť
Individuálne úrazové poistenie - inštruktori LK.
01/2021UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava3,23 €17.01.202218.01.2022stiahnúť
Individuálne úrazové poistenie - inštruktori LK.
03/2022UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava2,16 €23.01.202224.01.2022stiahnúť
Individuálne úrazové poistenie - inštruktori LK.
04/2022Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava0,00 €28.01.202231.01.2022stiahnúť
Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie".
05/2022Základná škola Mirka Nešpora č. 2, 080 01 Prešov60,00 €14.03.202214.03.2022stiahnúť
Zmluva o nájme - užívanie bazéna za účelom realizácie plávania v termíne 16. 03. 2022.
06/2022Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov151,37 €18.03.202221.03.2022stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 50/ON-2022 - za účelom slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení žiakom SZŠ.
07/2022Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov126,47 €18.03.202221.03.2022stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 51/ON-2022 - za účelom slávnostného otvorenia nového školského roka 2022/2023 SZŠ spojeného s imatrikuláciou prvákov.
08/2022Rostgroup s.r.o., Radlinského 20/223126 478,59 €28.03.202230.03.2022stiahnúť
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 011/2020
09/2022Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 150,00 €25.04.202213.05.2022stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - depozitný účet.
10/2022Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 150,00 €25.04.202213.05.2022stiahnúť
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - SF.
11/2022Prešov REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov219,00 €05.05.202213.05.2022stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8205 - účel Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka.
12/2022Prešov REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov73,68 €17.05.202219.05.2022stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8203 - na účel organizovania 14. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci pod názvom "Zdravotník v akcii".
13/2022CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava2,32 €18.05.202219.05.2022stiahnúť
Abonentná zmluva - servis hygienických zariadení ( Lady care - 3 ks).