ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
01/2021Energie2, a.s., Lazaretská a, 811 08 Bratislava0,00 €01.01.202113.01.2021stiahnúť
Zmluva o združenej dodávke elektriny. (Zmluva bola podpísaná dňa 08. 12. 2020)
02/2021Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava0,00 €13.01.202115.01.2021stiahnúť
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb.
03/2021Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava0,00 €20.01.202120.01.2021stiahnúť
Zmluva o dodávke plynu. (Zmluva bola podpísaná 21. 12. 2020)
04/2021Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava0,00 €08.02.202109.02.2021stiahnúť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom.
05/2021Alfa-znalecká organizácia, s.r.o, Royova 365/13, 080 05 Prešov0,00 €11.02.202112.02.2021stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb - vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19.
06/2021Alfa-znalecká organizácia, s.r.o, Royova 365/13, 080 05 Prešov0,00 €25.02.202126.02.2021stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb - vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19.
07/2021Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice0,00 €26.04.202103.05.2021stiahnúť
Dodatok č. ZK01/VK/16/08/002 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/16/08/002
08/2021SMpro s.r.o., Generála Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok6 899,00 €04.06.202104.06.2021stiahnúť
Zmluva o dielo na zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe - "Celková rekonštrukcia elektroinštalácie blok B"
09/2021Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava0,00 €11.05.202109.06.2021stiahnúť
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 047/2021.
10/2021CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice180,00 €14.06.202118.06.2021stiahnúť
Zmluva o dielo - vypracovanie aktualizácie dokumentácie - o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
11/20211. Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov1,00 €12.07.202113.07.2021stiahnúť
Nájomná zmluva - realizácia odborného seminára a umiestnenie reklamných bannerov v prenajatých priestoroch dňa 24. 09. 2021.
12/2021Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov84,97 €25.06.202126.07.2021stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 69/ON-2021 - Slávnostný začiatok nového školského roka 2021/2022.