ZMLUVY

č. zmluvy účasntíci suma uzavretá zverejnená
01/2019Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov0,00 €07.01.201908.01.2019stiahnúť
Nájomná zmluva telocvične za účelom športových aktivít (volejbalový tréning).
02/2019Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin2 407,40 €09.01.201910.01.2019stiahnúť
Komplexná dodávka technológie Fínska sauna Mountfield
03/2019Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin4 247,10 €09.01.201910.01.2019stiahnúť
Komplexná dodávka technológie Vírivka Mountfield 1F
04/2019KumanStav s.r.o, Jarovnice 10711 500,00 €14.01.201914.01.2019stiahnúť
Stavebné úpravy miestnosti č. 41.
05/2019PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov0,00 €29.01.201931.01.2019stiahnúť
Nájomná zmluva - hala telocvične.
06/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava20,79 €29.01.201901.02.2019stiahnúť
Poistenie žiakov - lyžiarsky výcvik.
07/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava13,05 €29.01.201901.02.2019stiahnúť
Poistenie inštruktorov - lyžiarsky výcvik.
08/2019Športový klub nepočujúcich, Požiarnická 17, 080 01 Prešov0,00 €04.02.201904.02.2019stiahnúť
Nájomná zmluva - hala telocvičňe.
09/2019BTS PO s.r.o., Rumanova 22, Prešov0,00 €19.02.201920.02.2019stiahnúť
Zmluva o poskytovaní služieb - CO.
10/2019BTS PO s.r.o., Rumanova 22, Prešov0,00 €19.02.201920.02.2019stiahnúť
Sprostredkovateľská zmluva
11/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava0,00 €21.02.201922.02.2019stiahnúť
Poistenie inštruktorov - lyžiarsky kurz
12/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava0,00 €21.02.201922.02.2019stiahnúť
Poistenie žiakov - lyžiarsky kurz.
13/2019Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov82,46 €05.03.201906.03.2019stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 38/ON-2019 - veľká/malá zasadačka za účelom slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení pri príležitosti 70. výročia SZŠ.
14/2019Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava240,00 €15.03.201918.03.2019stiahnúť
Zmluva o reklame - propagácia školy.
15/2019Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7 Prešov82,46 €27.03.201928.03.2019stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - veľká/malá zasadačka budoby na ul. Námestie mieru č. 3 v Prešove - slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 a imatrikulácie prvákov.
16/2019EKOTEC, spol. s r.o.193,20 €20.05.201920.05.2019stiahnúť
Bezpečnosť telocviční - kontrola vybavenia telocviční a posúdenie technického stavu so zameraním na bezpečné vybavenie, náradia, športových povrchov, posilňovní a všetkých sportovo-technických zariadení.
17/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava15,58 €31.05.201931.05.2019stiahnúť
Poistenie pedag. dozoru - súvislá prax žiakov Karlove Vary (1. termín).
18/2019Uniqa poisťovňa , a.s., Krasovského 15, Bratislava15,58 €31.05.201931.05.2019
Poistenie pedag. dozoru - súvislá prax žiakov Karlove Vary (2. termín).
19/2019Súkromná ŠJ, Volgogradská 3, Prešov0,00 €24.06.201925.06.2019stiahnúť
Predmet dodatku - zmena ceny stravného lístka pre študenta a zamestnanca.
20/2019DLC s.r.o.9 755,63 €24.07.201924.07.2019stiahnúť
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác - "Stavebné úpravy kabinetu č. 21b".
21/2019PcProfi, s.r.o.,Sládkovičova 1, Prešov30,00 €06.09.201906.09.2019stiahnúť
Zmluva o komplexnom poskytovaní služieb súvisiacich so správou PC siete a počítačovej techniky.
22/2019Prešov REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov53,60 €06.09.201906.09.2019stiahnúť
Zmluva o krátkodobom nájme užívania nehnuteľnosti - za účelom usporiadania účelového kurzu ochrany života a zdravia žiakov 3. ročníka.
23/2019Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov1 000,00 €04.10.201907.10.2019stiahnúť
Zmluva o poskytnutí služby - Slávnostný galavečer pri príležitosti 70. výročia založenia SZŠ, Sládkovičova 36 v Prešove.
24/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava105,60 €29.10.201930.10.2019stiahnúť
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.