Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
Mgr. Alexej Bayer TSV alexej.bayer(at)szspo.sk
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV gk daniel.galajda(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ev. ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Lukáčová NBV rk. silvia.lukacova(at)szspo.sk
PaedDr. Jana Nemcová TSV jana.nemcova(at)szspo.sk
PaedDr. Petra Olejárová CHE petra.olejarova(at)szspo.sk