Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
ThLic. Daniel Galajda, PhD. NBV daniel.galajda(at)szspo.sk
ThLic. Martin Harčár NBV martin.harcar(at)szspo.sk
Ing. Cecília Ivanecká NBV cecilia.ivanecka(at)szspo.sk
PaedDr. Ivana Klimovská ANJ ivana.klimovska(at)szspo.sk
Mgr. Simona Kokindová CHE simona.kokindova(at)szspo.sk
Mgr. Ondrej Koč NBV ondrej.koc(at)szspo.sk
Mgr. Magdaléna Regulová NEJ, DEJ magdalena.regulova(at)szspo.sk