Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
  Mgr. Alexej Bayer TSV, OBN alexej.bayer(at)szspo.sk  
PaedDr. Martina Dudaščíková SJL martina.dudascikova(at)szspo.sk  
Mgr. Jaroslava Fedorková ANJ jaroslava.fedorkova(at)szspo.sk  
Mgr. Tomáš Fiamčik ANJ, TSV tomas.fiamcik(at)szspo.sk  
PaedDr. Júlia Geletičová ANJ, DEJ julia.geleticova(at)szspo.sk III.A / ZA
Mgr. Zuzana Gomoľová SJL, BIO zuzana.gomolova(at)szspo.sk I.B / ZA
Mgr. Peter Kilian LAT, ANJ, SJL peter.kilian(at)szspo.sk II.D / MAS
PaedDr. Jana Krakovská CHE, MAT jana.krakovska(at)szspo.sk II.B / ZA
Mgr. Dávid Kulpa FYZ, INF david.kulpa(at)szspo.sk III.D / MAS
Mgr. Miroslava Mazurová OBN, TSV miroslava.mazurova(at)szspo.sk I.D / MAS
RNDr. Ivana Petrisková INF, MAT ivana.petriskova(at)szspo.sk  
Mgr. Erika Polohová ANJ erika.polohova(at)szspo.sk IV. A / ZA
Mgr. Zuzana Repaská ANJ zuzana.repaska(at)szspo.sk IV. B / ZA
Mgr. Lenka Sokol RUJ, TSV lenka.sokol(at)szspo.sk  
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. BIO, CHE zastupca.vvp(at)szspo.sk  
Mgr. Alena Štieber   alena.stieber(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr. Jana Tverdíková SJL, BIO, ETV jana.tverdikova(at)szspo.sk II. E / ZuA
Mgr. Erika Višňovská  NEJ, SJL erika.visnovska(at)szspo.sk II.C / ZA