Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
Mgr. Stanislav Baran TSV stanislav.baran(at)szspo.sk  
PaedDr. Michaela Drimáková ANJ, ETV michaela.drimakova(at)szspo.sk  
PaedDr. Martina Dudaščíková SJL, RUJ martina.dudascikova(at)szspo.sk III.E / ZuA
Mgr. Jaroslava Fedorková ANJ, RUJ jaroslava.fedorkova(at)szspo.sk  
Mgr. Tomáš Fiamčik ANJ, TSV tomas.fiamcik(at)szspo.sk  
PaedDr. Júlia Geletičová ANJ, DEJ, OBN julia.geleticova(at)szspo.sk I.B / PS
Mgr. Zuzana Gomoľová SJL, BIO zuzana.gomolova(at)szspo.sk  
Mgr. Peter Kilian LAT, LAJ, ANJ peter.kilian(at)szspo.sk  
PaedDr. Ivana Klimovská ANJ, DEJ ivana.klimovska(at)szspo.sk II.B / PS
PaedDr. Jana Krakovská CHE, MAT jana.krakovska(at)szspo.sk IV.B / ZA
Mgr. Dávid Kulpa FYZ, INF david.kulpa(at)szspo.sk II.E / ZuA
Mgr. Miroslava Mazurová OBN, TSV miroslava.mazurova(at)szspo.sk IV.D / MAS
RNDr. Ivana Petrisková INF, MAT ivana.petriskova(at)szspo.sk  
Mgr. Erika Polohová ANJ, BIO erika.polohova(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Repaská ANJ zuzana.repaska(at)szspo.sk III.C / PS
Mgr. Lenka Sokol RUJ, TSV lenka.sokol(at)szspo.sk materská dovolenka
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. BIO, CHE zastupca.vvp(at)szspo.sk  
Mgr. Alena Štieber   alena.stieber(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr. Jana Tverdíková SJL, BIO jana.tverdikova(at)szspo.sk I. D / MAS
Mgr. Erika Višňovská  NEJ, SJL erika.visnovska(at)szspo.sk