Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Všeobecno-vzdelávacie predmety

 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
  Mgr. Alexej Bayer TSV alexej.bayer(at)szspo.sk  
PaedDr. Martina Dudaščíková SJL, RUJ martina.dudascikova(at)szspo.sk I.E / ZuA
Mgr. Jaroslava Fedorková ANJ jaroslava.fedorkova(at)szspo.sk  
Mgr. Tomáš Fiamčik ANJ, TSV tomas.fiamcik(at)szspo.sk  
PaedDr. Júlia Geletičová ANJ, OBN julia.geleticova(at)szspo.sk IV.A / ZA
Mgr. Zuzana Gomoľová SJL, BIO zuzana.gomolova(at)szspo.sk II.B / ZA
Mgr. Peter Kilian LAT, LAJ, SJL peter.kilian(at)szspo.sk III.D / MAS
PaedDr. Ivana Klimovská ANJ, DEJ ivana.klimovska(at)szspo.sk  
PaedDr. Jana Krakovská CHE, MAT jana.krakovska(at)szspo.sk  
Mgr. Dávid Kulpa FYZ, INF david.kulpa(at)szspo.sk IV.D / MAS
Mgr. Miroslava Mazurová OBN, TSV miroslava.mazurova(at)szspo.sk II.D / MAS
RNDr. Ivana Petrisková INF, MAT ivana.petriskova(at)szspo.sk III.B / ZA
Mgr. Erika Polohová ANJ erika.polohova(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Repaská ANJ zuzana.repaska(at)szspo.sk  
Mgr. Lenka Sokol RUJ, TSV lenka.sokol(at)szspo.sk I.C / PS
RNDr. Adriana Sovičová, PhD. BIO, CHE zastupca.vvp(at)szspo.sk  
Mgr. Alena Štieber   alena.stieber(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr. Jana Tverdíková SJL, BIO, ETV jana.tverdikova(at)szspo.sk III. E / ZuA
Mgr. Erika Višňovská  NEJ, SJL erika.visnovska(at)szspo.sk III.C / ZA