KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
MUDr. Danka Biliková ANF, ZKC danka.bilikova(at)szspo.sk
Mgr. Iveta Brillová SIX iveta.brillová(at)szspo.sk
Mgr. Zuzana Čajová SIX zuzana.cajova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Gallová OŠS renata.gallova(at)szspo.sk
Mgr. Katarína Gdovinová OAZ katarina.gdovinova(at)szspo.sk
MUDr. Oľga Girašková  PAT olga.giraskova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Godlová OŠS jana.godlova(at)szspo.sk
Mgr. Andrea Harčariková SIX andrea.harcarikova(at)szspo.sk
Mgr. Marcela Harčárová OŠS marcela.harcarova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Herbertová OŠS renata.herbertova(at)szspo.sk
Mgr. Marta Hudáková OŠS marta.hudakova(at)szspo.sk
PhDr. Lenka Chovancová OŠS lenka.chovancova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Jakabčinová SIX martina.jakabcinova(at)szspo.sk
Mgr. Kristína Jakubčová OŠS kristina.jakubcova(at)szspo.sk
PhDr. Jana Kandurová OŠS, OAZ jana.kandurova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Kapcová OŠS maria.kapcova(at)szspo.sk
Mgr. Ing. Ľudmila Kendrová SIX ludmila. kendrova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Kendrová MFB martina.kendrova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Knišová OAZ maria.knisova(at)szspo.sk
Mgr. Stanislava Kocová SIX stanislava.kocova(at)szspo.sk
Mgr. Marcela Kordiaková OŠS marcela.kordiakova(at)szspo.sk
MUDr. Martin Kováč PAT martin.kovac(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Kriš Malinovská PVL, ZKC, PAT, ANF katarina.malinovska(at)szspo.sk
Mgr. Matej Lukáč MFB matej.lukac(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Madejová OAZ lubica.madejova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Malegová OŠS jana.malegova(at)szspo.sk
MUDr. Danka Madziková SIX danka.madzikova(at)szspo.sk
Mgr. Božena Maťašová OAZ bozena.matasova(at)szspo.sk
MDDr. Zuzana Mruzová ZNL zuzana.mruzova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Okruhľanská OŠS lubica.okruhlanská(at)szspo.sk
Mgr. Anita Oravcová OŠS anita.oravcova(at)szspo.sk
Mgr. Pavol Pališin MFB pavol.palisin(at)szspo.sk
MUDr. Bibiána Paľová ZKC, PAT bibiana.palova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Petrová OAZ maria.petrova(at)szspo.sk
MUDr. Ivana Poradová, MBA ANF, ZKC, PAT ivana.poradova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Rákošová OŠS maria.rakosova(at)szspo.sk
Mgr.Zuzana Sabolová MFB zuzana.sabolova(at)szspo.sk
Mgr. Valéria Skladaná MFB valeria.skladana(at)szspo.sk
Mgr. Mária Smolková OAZ maria.smolkova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Staroňová OŠS lubica.staronova(at)szspo.sk
Mgr. Ivana Stašová OŠS ivana.stasova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Sukovská OŠS maria.sukovska(at)szspo.sk
Mgr. Valéria Svobodová OŠS valeria.svobodova(at)szspo.sk
PhDr. Monika Szántová OST, OŠS monika.szantova(at)szspo.sk
Mgr. Vladislav Šarišský MFB vladislav.sarissky(at)szspo.sk
Mgr. Katarína Štoková MFB katarina.stokova(at)szspo.sk
Mgr. Eva Tomášová OŠS eva.tomasova(at)szspo.sk
Mgr. Ľudmila Župová OŠS ludmila.zupova(at)szspo.sk