Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
Mgr. Marcela Adamčíková OAZ marcela.adamcikova(at)szspo.sk
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. SIX vlasta.banasova(at)szspo.sk
MUDr. Danka Biliková ANF, ZKC danka.bilikova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Čičátková OŠS renata.cicatkova(at)szspo.sk
Mgr. Júlia Dobrovičová OAZ julia.dobrovicova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Gallová OAZ renata.gallova(at)szspo.sk
PhDr. Miriama Gargalíková OAZ miriama.gargalikova(at)szspo.sk
Mgr. Katarína Gdovinová OAZ katarina.gdovinova(at)szspo.sk
MUDr. Oľga Girašková  ZKC olga.giraskova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Godlová OAZ jana.godlova(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Gorbarová ANF, PAT, ZKC katarina.gorbarova(at)szspo.sk
MUDr. Tatiana Haláková PVL tatiana.halakova(at)szspo.sk
Mgr. Andrea Harčariková OŠS andrea.harcarikova(at)szspo.sk
Mgr. Marcela Harčárová OŠS marcela.harcarova(at)szspo.sk
PhDr. Tomáš Hitrík MFB tomas.hitrik(at)szspo.sk
Mgr. Marta Hudáková OŠS marta.hudakova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Jakabčinová OŠS martina.jakabcinova(at)szspo.sk
Mgr. Marta Jendreková OAZ marta.jendrekova(at)szspo.sk
PhDr. Jana Kandurová SIX jana.kandurova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Kapcová OAZ maria.kapcova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Knišová OAZ, OST maria.knisova(at)szspo.sk
Mgr. Stanislava Kocová SIX stanislava.kocova(at)szspo.sk
MUDr. Martin Kováč PAT martin.kovac(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Kriš Malinovská PVL, ZKC katarina.malinovska(at)szspo.sk
MDDr. Aneta Mačeková ZNL aneta.macekova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Madejová OAZ lubica.madejova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Malegová OAZ jana.malegova(at)szspo.sk
MUDr. Danka Madziková OŠS danka.madzikova(at)szspo.sk
Mgr. Božena Maťašová OAZ bozena.matasova(at)szspo.sk
Mgr. Michaela Millá MFB michaela.milla(at)szspo.sk
MDDr. Zuzana Mruzová ZNL zuzana.mruzova(at)szspo.sk
Mgr. Anita Oravcová OAZ anita.oravcova(at)szspo.sk
Mgr. Pavol Pališin MFB pavol.palisin(at)szspo.sk
MUDr. Bibiána Paľová ZKC, ANF, PAT bibiana.palova(at)szspo.sk
MUDr. Tatiana Paňková ZKC tatiana.pankova(at)szspo.sk
Bc. Katarína Pavlíková HUD, ZAX katarina.pavlikova(at)szspo.sk
Katarína Petrová MFB katarina.petrova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Petrová OŠS maria.petrova(at)szspo.sk
MUDr. Ivana Poradová, MBA ANF, ZKC, PAT ivana.poradova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Rákošová OAZ maria.rakosova(at)szspo.sk
Mgr.Zuzana Sabolová MFB zuzana.sabolova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Smolková OAZ maria.smolkova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Staroňová OŠS lubica.staronova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Stašíková MAZ, RRC martina.stasikova(at)szspo.sk
Mgr. Ivana Stašová OAZ ivana.stasova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Sukovská OŠS maria.sukovska(at)szspo.sk
Mgr. Valéria Svobodová OŠS valeria.svobodova(at)szspo.sk
PhDr. Monika Szántová OST, OŠS monika.szantova(at)szspo.sk
Mgr. Vladislav Šarišský MFB vladislav.sarissky(at)szspo.sk
Mgr. Ľudmila Župová OAZ ludmila.zupova(at)szspo.sk