Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
Bc. Jana Balážová ZAX jana.balazova(at)szspo.sk
MUDr. Lenka Balogová ANF, ZKC, PAT lenka.balogova(at)szspo.sk
Mgr. Ľudmila Beňová OŠS ludmila.benova(at)szspo.sk
MUDr. Danka Biliková ANF, ZKC danka.bilikova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Čičátková OŠS renata.cicatkova(at)szspo.sk
Mgr. Júlia Dobrovičová OAZ julia.dobrovicova(at)szspo.sk
Mgr. Renáta Gallová OŠS renata.gallova(at)szspo.sk
PhDr. Miriama Gargalíková OAZ miriama.gargalikova(at)szspo.sk
Mgr. Katarína Gdovinová OAZ katarina.gdovinova(at)szspo.sk
MUDr. Oľga Girašková ANF, ZKC, PAT olga.giraskova(at)szspo.sk
Mgr. Jana Godlová OAZ jana.godlova(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Gorbarová ANF, PAT, ZKC katarina.gorbarova(at)szspo.sk
PhDr. Zuzana Haberová MAZ, RRC, FYT, PYJ zuzana.haberova(at)szspo.sk
MUDr. Tatiana Haláková PVL tatiana.halakova(at)szspo.sk
Mgr. Oľga Haleková OAZ, SIX olga.halekova(at)szspo.sk
Mgr. Andrea Harčariková OAZ andrea.harcarikova(at)szspo.sk
Mgr. Marcela Harčárová OAZ marcela.harcarova(at)szspo.sk
Mgr. Marta Hudáková OAZ marta.hudakova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Jakabčinová OAZ martina.jakabcinova(at)szspo.sk
Mgr. Marta Jendreková OAZ marta.jendrekova(at)szspo.sk
PhDr. Jana Kandurová OAZ jana.kandurova(at)szspo.sk
Mgr. Martina Kendrová MFB martina.kendrova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Knišová OAZ maria.knisova(at)szspo.sk
Mgr. Stanislava Kocová SIX stanislava.kocova(at)szspo.sk
MUDr. Martin Kováč PAT martin.kovac(at)szspo.sk
MUDr. Katarína Kriš Malinovská PVL, ZKC katarina.malinovska(at)szspo.sk
Mgr. Matej Lukáč  MFB matej.lukac(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Madejová OŠS lubica.madejova(at)szspo.sk
MUDr. Danka Madziková OAZ danka.madzikova(at)szspo.sk
Mgr. Božena Maťašová OAZ bozena.matasova(at)szspo.sk
Mgr. Michaela Millá MFB michaela.milla(at)szspo.sk
Mgr. Lucia Miščíková OAZ lucia.miscikova(at)szspo.sk
Mgr. Anita Oravcová OAZ anita.oravcova(at)szspo.sk
Mgr. Pavol Pališin MFB pavol.palisin(at)szspo.sk
MUDr. Bibiána Paľová ZKC, ANF bibiana.palova(at)szspo.sk
MUDr. Tatiana Paňková ZKC tatiana.pankova(at)szspo.sk
Bc. Katarína Pavlíková HUD, ZAX katarina.pavlikova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Petrová OŠS maria.petrova(at)szspo.sk
MUDr. Ivana Poradová, MBA ANF, ZKC ivana.poradova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Rákošová OAZ maria.rakosova(at)szspo.sk
Mgr. Silvia Rohaľová AZB silvia. rohalova(at)szspo.sk 
Mgr.Zuzana Sabolová MFB zuzana.sabolova(at)szspo.sk
Mgr. Andrea Semanová OAZ andrea.semanova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Smolková OAZ maria.smolkova(at)szspo.sk
Mgr. Ľubica Staroňová OŠS lubica.staronova(at)szspo.sk
Mgr. Ivana Stašová SIX ivana.stasova(at)szspo.sk
Mgr. Mária Sukovská OAZ maria.sukovska(at)szspo.sk
PhDr. Monika Szántová OAZ monika.szantova(at)szspo.sk
Mgr. Vladislav Šarišský MFB vladislav.sarissky(at)szspo.sk
MUDr. Dávid Švajko ZNL david.svajko(at)szspo.sk
Mgr. Ľudmila Župová OAZ ludmila.zupova(at)szspo.sk