Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
PaedDr. Vladimíra Beľaková OAZ, PRP, AZD, PYJ, OST vladimira.belakova(at)szspo.sk  
Mgr. Veronika Bujňáková MAZ, RRC, MFB veronika.bujnakova(at)szspo.sk  
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

AZD, HUD, ZAX, PGQ, ZOE, OST, ZET

silvia.dolacka(at)szspo.sk  
PhDr. Slavka Dorinová PPS, PRP zastupca.op(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Farbulová OSE, PRP,  AZD, OAZ, OST zuzana.farbulova(at)szspo.sk I.A / PS
Mgr. Zuzana Giňovská

PRP, AZD, SNO, OAZ

zuzana.ginovska(at)szspo.sk  
PhDr. Monika Gorecká PPS, PRP monika.gorecka(at)szspo.sk  
PhDr. Radoslav Grega FYT, MAZ, MFB, RRC radoslav.grega(at)szspo.sk  I.D / MAS
 Mgr. Mária Kaliňáková OAZ, ZOE, OST maria.kalinakova(at)szspo.sk  
Mgr. Lucia Kaščaková PPS, OAZ, OST, ZOE, AZD lucia.kascakova(at)szspo.sk  
  Mgr. Anna Kašpríková MAZ, RRC, MFB, FYT anna.kašprikova(at)szspo.sk I.F / MAS 2-roč.
Mgr. Eva Klačanská

OST, OAZ, PRP, OSE, PPK, OŠS

eva.klacanska(at)szspo.sk II.G / PS 2-roč.
Mgr. Terézia Kočišová AZD, HUD, ZAX, PGQ, PYJ terezia.kocisova(at)szspo.sk III.E / ZuA
PhDr. Eva Konečná, MBA

SIL, ZDR, AZD, ZET, PYJ, OST, PPS, OSE

eva.konecna(at)szspo.sk

I.I / sanitár

Mgr. Miroslava Kováčiková MAZ, MFB, FYT miroslava.kovacikova(at)szspo.sk II.D / MAS
Mgr. Michaela Kušnírová   michaela.kusnirova(at)szspo.sk materská dovolenka
Mgr. Zuzana Liptáková MAZ, MFB zuzana.liptakova(at)szspo.sk  
MUDr. Radomíra Magdolenová

ANF, ZKC, PAT

radomira.magdolenova(at)szspo.sk  
PhDr. Ľubica Marcineková OAZ, ORZ, OST, ZKC, OSE lubica.marcinekova(at)szspo.sk II.A / PS
PhDr. Mária Marinicová PRP, PYJ, ZOE, PPK, AZD,OST, OAZ maria.marinicova(at)szspo.sk  
Mgr. Katarína Modranská

OAZ, OST

katarina.modranska(at)szspo.sk  
  Mgr. Erik Molčan MAZ, MFB erik.molcan(at)szspo.sk  
Mgr. Slavomíra Mušinková

OAZ, PYJ, OST, OSE,PPK

slavomira.musinkova(at)szspo.sk I.G / PS 2- roč.
PhDr. Eva Novotná, PhD.   riaditel(at)szspo.sk  
 Mgr. Lukáš Novotný FYT, MFB, MAZ lukas.novotny(at)szspo.sk  
PhDr. Silvia Odelgová ORZ, OAZ, ZOE, OST silvia.odelgova(at)szspo.sk III.C / ZA
PhDr. Alena Krajňaková OAZ, ZOE, PPK, PYJ, PRP alena.olejnakova(at)szspo.sk III.A / ZA
Mgr. Alena Partilová

OAZ, OST, PPS, SNO, ZOE

alena.partilova(at)szspo.sk II.F / MAS 2-roč.
Mgr. Štefan Pekár PPS, OSE, OAZ, OST stefan.pekar(at)szspo.sk II.B / PS
Mgr. Katarína Petrová   katarina.petrova(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr.
 Erika Provázková

OAZ, ZOE, OSE, PPK. OST, 

erika.provazkova(at)szspo.sk I.H / PS 2-roč.
PhDr. Dana Stachurová, PhD. PYJ, ZKC, ZOE, PRP dana.stachurova(at)szspo.sk  
Mgr. Martina Šomská  OAZ, OSE, OST, SNO martina.somska(at)szspo.sk I.C / PS
PaedDr. Monika Timková OAZ, OST, OSE, OŠS, PYJ, PPK monika.timkova(at)szspo.sk II.H / PS 2-roč.
PhDr. Andrej Uličný OAZ, ZOE, PYJ, OST,PRP andrej.ulicny(at)szspo.sk IV.A / ZA