Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
PaedDr. Vladimíra Beľaková OAZ, ZOE, AZD, PYJ, PPK vladimira.belakova(at)szspo.sk IV.C / ZA
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

AZD, HUD, ZAX, PGQ, ZOE

silvia.dolacka(at)szspo.sk IV.E / ZuA
PhDr. Slavka Dorinová PPS zastupca.op(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Farbulová ZOE, PPK, PYJ, OAZ, OST zuzana.farbulova(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Giňovská

 

zuzana.ginovska(at)szspo.sk  
PhDr. Monika Gorecká PYJ, OAZ, PPS, ZOE monika.gorecka(at)szspo.sk II.H / ZA 2-roč.
PhDr. Radoslav Grega FYT, MAZ, MFB radoslav.grega(at)szspo.sk   
 Mgr. Mária Kaliňáková OAZ, ZOE, SNO, OST, SIL maria.kalinakova(at)szspo.sk I.I / sanitár
  Mgr. Anna Kašpríková MAZ, RRC, MFB, FYT anna.kašprikova(at)szspo.sk  
Mgr. Eva Klačanská

OST, SIL, OAZ, PPS, OSE, AZD

eva.klacanska(at)szspo.sk I.G / PS 2-roč.
Mgr. Terézia Kočišová AZD, HUD, ZAX, PGQ, PYJ terezia.kocisova(at)szspo.sk II.E / ZuA
PhDr. Eva Konečná, MBA

SIL, ZDR, AZD, ZET, PYJ, SNO, OST, PPS

eva.konecna(at)szspo.sk

II.F / masér

Mgr. Miroslava Kováčiková PRC, RRC, MAZ, MFB, FYT miroslava.kovacikova(at)szspo.sk I.D / MAS
Mgr. Michaela Kušnírová   michaela.kusnirova(at)szspo.sk materská dovolenka
Mgr. Zuzana Liptáková MAZ, MFB zuzana.liptakova(at)szspo.sk  
MUDr. Radomíra Magdolenová

ANF, ZKC

radomira.magdolenova(at)szspo.sk  
PhDr. Ľubica Marcineková OAZ, ORZ, OST, ZOE, OSE lubica.marcinekova(at)szspo.sk I.A / PS
Mgr. Katarína Modranská

OAZ, OST

katarina.modranska(at)szspo.sk  
  Mgr. Erik Molčan MAZ, MFB erik.molcan(at)szspo.sk  
Mgr. Slavomíra Mušinková

OAZ, PYJ,  ZOE,

slavomira.musinkova(at)szspo.sk IV.B / ZA
PhDr. Eva Novotná, PhD.   riaditel(at)szspo.sk  
 Mgr. Lukáš Novotný FYT, MFB, MAZ, RRC lukas.novotny(at)szspo.sk  
PhDr. Silvia Odelgová ORZ, OAZ, ZOE, PPS, PYJ silvia.odelgova(at)szspo.sk II.C / ZA
PhDr. Alena Olejňáková AZD, OAZ, ZOE, PPS alena.olejnakova(at)szspo.sk II.A / ZA
Mgr. Alena Partilová

OAZ, OST, PYJ

alena.partilova(at)szspo.sk I.F / MAS 2-roč.
Mgr. Štefan Pekár PYJ, PPS, OSE, OAZ, OST stefan.pekar(at)szspo.sk I.B / PS
Mgr. Katarína Petrová   katarina.petrova(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr.
 Erika Provázková

OAZ, PYJ, ZOE, OSE, PPS

erika.provazkova(at)szspo.sk II.G / ZA 2-roč.
PhDr. Dana Stachurová, PhD. PYJ, ZKC, OŠS, ZOE, PAT dana.stachurova(at)szspo.sk  
Mgr. Martina Šomská  OAZ, PYJ, ZOE, ZET martina.somska(at)szspo.sk  
PaedDr. Monika Timková OAZ, ZOE, PYJ, OST, OSE, PPS monika.timkova(at)szspo.sk I.H / PS 2-roč.
PhDr. Andrej Uličný OAZ, ZOE, PYJ, AZD andrej.ulicny(at)szspo.sk III.A / ZA