KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

 

Odborné predmety
 
učiteľ
vyučuje
mailová adresa
triednictvo
PaedDr. Bc. Vladimíra Beľaková OAZ,  OST vladimira.belakova(at)szspo.sk  
Mgr. Veronika Bujňáková MAZ, FYT, MFB veronika.bujnakova(at)szspo.sk I.F / masér 2-roč.
Mgr. Bc. Silvia Doľacká

AZD, HUD, ZAX, PGQ, ZET, AZB, PPK

silvia.dolacka(at)szspo.sk  
PhDr. Slavka Dorinová OST, OAZ, PRP, OZS slavka.dorinova(at)szspo.sk  
Mgr. Zuzana Farbulová OSE,  OAZ, OST, OŠS zuzana.farbulova(at)szspo.sk II.A / PS
Mgr. Zuzana Giňovská

PRP, PPS, OAZ

zuzana.ginovska(at)szspo.sk  
PhDr. Monika Gorecká PYJ, PRP, OST,OAZ monika.gorecka(at)szspo.sk  
PhDr. Radoslav Grega FYT, MAZ, MFB, RRC radoslav.grega(at)szspo.sk  II.D / MAS
Mgr. Oľga Haleková OŠS, ZDE, ZET olga.halekova(at)szspo.sk  
Mgr. Valéria Jusková OŠS, PRP, PYJ, OST, PPK valeria.juskova(at)szspo.sk  
 Mgr. Mária Kaliňáková OSE, OŠS, OST, PPK maria.kalinakova(at)szspo.sk I.A / PS
Mgr. Lucia Kaščaková PPK, OAZ, OST, PYJ, OSE lucia.kascakova(at)szspo.sk I.C / PS
  Mgr. Anna Kašpríková MAZ, RRC, MFB, FYT anna.kašprikova(at)szspo.sk II.F / MAS 2-roč.
Mgr. Eva Klačanská   eva.klacanska(at)szspo.sk materská dovolenka
Mgr. Terézia Kočišová AZD, HUD, ZAX, PGQ terezia.kocisova(at)szspo.sk IV.E / ZuA
PhDr. Eva Konečná, MBA

SIL, ZDR, AZD, OST, PPK, OSE

eva.konecna(at)szspo.sk

 

Mgr. Miroslava Kováčiková MAZ, MFB, FYT, RRC miroslava.kovacikova(at)szspo.sk III.D / MAS
Mgr. Michaela Kušnírová PPS, PRP, OST, OŠS, OSE michaela.kusnirova(at)szspo.sk I.H / PS 2-roč.
MUDr. Radomíra Magdolenová

ANF, ZKC

radomira.magdolenova(at)szspo.sk  
PhDr. Ľubica Marcineková OST, ZKC, OSE, PPS, OZS, PYJ, OŠS, AZD lubica.marcinekova(at)szspo.sk III.A / PS
PhDr. Mária Marinicová PRP, PYJ, OST, OŠS maria.marinicova(at)szspo.sk  
Mgr. Katarína Modranská

OŠS, OST, PPK

katarina.modranska(at)szspo.sk  
  Mgr. Erik Molčan MAZ, MFB, RRC erik.molcan(at)szspo.sk  
Mgr. Slavomíra Mušinková

OŠS, OAZ, PYJ, OST, OSE, PPK

slavomira.musinkova(at)szspo.sk II.G / PS 2- roč.
PhDr. Eva Novotná, PhD.   riaditel(at)szspo.sk  
 Mgr. Lukáš Novotný FYT, MAZ zastupca.op(at)szspo.sk  
PhDr. Silvia Odelgová PRP, OAZ, ZOE, OST silvia.odelgova(at)szspo.sk IV.C / ZA
PhDr. Alena Krajňaková OAZ, ZOE, PYJ, OST alena.krajnakova(at)szspo.sk IV.A / ZA
Mgr. Alena Partilová

OAZ, ORZ, PPK, SNO, PPS

alena.partilova(at)szspo.sk I.I / sanitár 1-roč.
Mgr. Katarína Pavlíková ZAX, HUD, AZB, PRL, PVL, AZD katarina.pavlikova(at)szspo.sk I.E / ZuA
Mgr. Štefan Pekár OŠS, OSE, PRP, OST stefan.pekar(at)szspo.sk III.B / PS
Mgr. Katarína Petrová   katarina.petrova(at)szspo.sk materská dovolenka
PaedDr.
 Erika Provázková

OAZ, OSE, PPK, OST, OŠS, SNO

erika.provazkova(at)szspo.sk II.H / PS 2-roč.
PhDr. Dana Stachurová, PhD. ZKC, OŠS dana.stachurova(at)szspo.sk  
  Mgr. Martina Stašíková ZAX, HUD, AZB, PRL, PVL, AZD martina.stasikova(at)szspo.sk  
Mgr. Martina Šomská  OAZ, OSE, OST, SNO, PPK martina.somska(at)szspo.sk II.C / PS
PaedDr. Monika Timková OST, OŠS, PYJ, PPS, ZDE, PRP, AZD monika.timkova(at)szspo.sk  
PhDr. Andrej Uličný ORZ, ZOE, PYJ, OST, PRP, PPK, OŠS, OSE andrej.ulicny(at)szspo.sk I.G / PS 2-roč.