Koordinátorka tejto akcie p.u. Monika Gorecká dostala poďakovanie od EKG v tomto znení:

Vážená pani Gorecká,

chcem sa Vám veľmi poďakovať za peknú dvojhodinovku 29. 11. 2018 na našom gymnáziu. Bola to hodina pre každú triedu veľmi poučná, praktická a určite aj ten spôsob bol veľmi vhodný. To, že samotní žiaci, rovesníci prezentujú poznatky, techniky a návody svojim akoby spolužiakom je perfektné. Je to iné, ako by som to povedal ja. V prílohe Vám zasielam článok k praktickej hodine s Vami a žiakmi SZŠ Prešov, ktorý bol uverejnený na našom webe. Odovzdajte poďakovanie a pochvalu aj vašim žiačkam. 

Požehnané sviatky a verím, že sa ešte uvidíme aj pri iných triedach, ak by ste mohli.

S úctou

Miro Čurlík 

 

 

Článok k tejto akcii, ktorý bol uvernený na webe EKG si môžete prečítať TU.