V rámci ďalšieho vzdelávania žiaci 4. ročníka navšetevujú univerzity a vysoké školy v Prešove i vo vzdialenejšom okolí. Dni otvorených dverí sa nesú v znamení predstavenia priestorového vybavenia i predstavenia jednotlivých programov.

V dňoch 25. 2. 2013 a 4. 3. 2013 študenti doktorandského štúdia Prešovskej univerzity v Prešove prezentovali žiakom učiteľské a neučiteľské študijné programy akreditované na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o vedeckých programoch, ich náplni a uplatnenia v praxi. Na záver odpovedali na otázky zamerané na určenie DNA, odtlačkov využívajúc pri tom poznatky z odborných predmetov.

                                                                                                                                          Mgr. Vladimíra Beľaková