Prezentácia žiakov v obchodnom centre MAX v Prešove

 

V dňoch 4. 2. - 8.2.2013 v čase od 10.00 – 18.00hod. sa v priestoroch obchodného centra MAX v Prešove konala prezentácia žiakov školy. Verejnosti boli poskytnuté informácie o študijných a učebných odboroch a kurzoch prostredníctvom posterov, prezentácii na PC, letákov.

Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent merali návštevníkom obchodného centra krvný tlak, pomer tuku v tele a výpočet BMI, poskytovali informácie o správnej životospráve a pitnom režime. Žiaci 1. ročníka študijného odboru masér predviedli jednoduché techniky masáže. Touto akciou sme sa chceli priblížiť a dostať sa do povedomia širšej verejnosti.