Žiaci našej školy mali jedinečnú možnosť navštíviť unikátnu výstavu THE HUMAN BODY – ĽUDSKÉ TELO v Bratislave. Mohli si  pozrieť 200 exponátov celých tiel a jednotlivých častí ľudského tela, jednotlivé systémy orgánov a orgány v trojrozmernom pohľade. Dynamické exponáty ukazujú systémy, ktoré zaisťujú fungovanie tela, od spletitosti obehového systému, tráviaceho systému až po udivujúci proces rozmnožovania a chronologický vývoj zárodku po plod. Jednotlivé vzorky orgánov   nám umožnili nazrieť hlbšie do telesných štruktúr, ktoré vo vnútri týchto systémov pracujú. Exponáty sú zachované v dokonalom stave pomocou konzervačnej metódy, tzv. plastinácie.

Výstava je tiež zameraná na prevenciu proti civilizačným chorobám a fajčeniu. Vystavené exponáty názorne ukazujú aj poškodenie ľudského tela vplyvom zlého životného štýlu. Mali sme možnosť pozrieť si pľúca fajčiara a zdravé pľúca. Tieto reálne exponáty sú silnejším podnetom k zamysleniu sa nad svojím prístupom k životu, ako akýkoľvek text alebo obrázky v učebniciach.

Mgr. Erika Polohová