DEŇ JABĹK A HALLOWEEN

Dňa 30. októbra 2013 sa v našej škole uskutočnila akcia Žiackej školskej rady Halloweensky deňDeň jabĺk, počas ktorej vyučovanie prebiehalo v maskách. Žiaci školy súťažili najoriginálnejšie vyzdobenú triedu v duchu halloweenu.

Do súťaže boli zaradené ceny:                       1. miesto – halloweenska torta,

2. miesto – sladké karamelové guľky,

3. miesto – lízanky.

V súťaži o najoriginálnejšiu halloweensku masku výhercovia získali halloweenske svietiace lampy. Hodnotila komisia zložená z „čarodejníčok – učiteliek a predsedu ŽŠR, ako učňa čarodejníckej školy“.

V rámci dňa jabĺk mohli žiaci doniesť aspoň jednu dobrotu urobenú z jabĺk, ktorých ochutnávka sa konala pre všetkých žiakov školy hneď po vyhlásení výsledkov súťaže.

Realizátori akcie: členovia ŽŠR,

                                  koordinátori: PhDr. Andraščíková, Mgr. Fiamčik, Mgr. Uličný