DOPRAVNÁ POLÍCIA V ŠKOLE

Už niekoľko rokov sa v škole konajú odborné prednášky na rôzne témy týkajúce sa problematiky z oblasti kriminality mládeže. Podľa aktuálnosti jednotlivých tém (obchodovanie s ľuďmi, novodobé otroctvo, užívanie drog a mládež...) sa ich zúčastňujú žiaci zo všetkých ročníkov. Odborníkmi sú príslušníci policajného zboru Krajského riaditeľstva v Prešove.

Dňa 17.  a 18. októbra sa v našej škole konala odborná prednáška spojená s diskusiou a besedou pre žiakov 1. ročníka. Odborníkom v tejto oblasti bol príslušník policajného zboru z odboru dopravy  kpt. JUDr. Martin Fiamčik. Na prednáške boli odprezentované témy:

·        úlohy a činnosť príslušníkov dopravnej polície

·        nehodovosť v Prešovskom kraji za rok 2011 a 2012

·        chodec a cyklista – účastníci cestnej premávky

·        možnosť nadobudnutia vodičského oprávnenia pred osemnástym rokom života