Prezentácia prvej pomoci...

Dňa 28.05.2012 sme v rámci spolupráce uskutočnili ukážky poskytovania prvej pomoci pri realizácii KOČAZ-u v Strednej odbornej škole drevárskej na Bardejovskej ulici v Prešove. Prezentácie sa zúčastnili žiačky III. A triedy (Ánska, Šutejová, Halžová) a III.C triedy (Andreánska, Hirošová, Kravcová) pod odborným vedením Mgr. J. Jurašekovej.                                                                                  

Žiačky prakticky predviedli:

kroky kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne, vyprosťovanie cudzieho telesa z dýchacích ciest pomocou Heimlichovho manévru, naloženie Brownovej dlahy na zlomenú kosť dolnej končatiny, meranie krvného tlaku, mobilizácia krčnej chrbtice pomocou pneumatickej dlahy.   

 

 

 

Praktické ukážky podnietili žiakov k mnohým dotazom a otázkam týkajúcich sa poskytovania prvej pomoci pri rozličných úrazoch a riešení kritických situácií...