Odborná exkurzia – Bardejovské Kúpele  a.s.

Dňa 29. mája 2012 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovských kúpeľoch.  Vedúca sestra  Mgr. Švirková ich oboznámila s organizačnou štruktúrou zariadenia, zameraním i  ponukou konkrétnych programov pre pacientov. Pani Sokolová  – vedúca fyzioterapeutka porozpráva žiakom o jednotlivých minerálnych prameňoch, ich využití v rámci pitných kúr, ako aj ostatných liečebných procedúrach. Žiaci si prezreli jednotlivé pracoviská, kde mohli vidieť v praxi mnohé z toho, čo sa počas vyučovania v 2. ročníku učili v odborných predmetoch, najmä v predmete základy ošetrovania a asistencie (aplikácia tepla, chladu, liečebný kúpeľ, inhalácie, využitie soľnej jaskyne...) Keďže Bardejovské kúpele poskytujú asi najviac procedúr na Slovensku, táto exkurzia bola trochu náročnejšia, preto závere žiakom dobre padlo napiť sa z jednotlivých minerálnych prameňov v kolonáde.  Počas exkurzie mali žiaci 2.ročníka možnosť stretnúť sa so svojimi o rok staršími spolužiakmi, ktorí tu práve  vykonávali dvojtýždňovú prax v rámci mesačnej odbornej praxe.

                                                                                                                                  PhDr. Monika Gorecká