Odborná exkurzia – Kúpele Štós a.s.

Dňa 28. mája 2012 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v Kúpeľoch Štós a. s.  Mali takto možnosť dozvedieť sa o liečivej klíme týchto kúpeľov s typickými prvkami horského prostredia (podľa švajčiarskej klasifikácie stupeň 1), ktoré vytvárajú veľmi dobré podmienky najmä na liečbu chronických ochorení dýchacích ciest a prieduškovej astmy. Vrchná sestra p. Horváthová ich oboznámila s históriou kúpeľov  a previedla  pracoviskami, v ktorých sa aplikujú jednotlivé liečebné procedúry  vodoliečby, elektroliečby, liečebnej telesnej výchovy a oboznámili sa s jedinečnou možnosťou speleoterapie v Kúpeľoch Štós. Voľný čas strávili v upravenom lesoparku s potôčikom, kaskádami fontánou a vyše 200 druhmi vzácnych drevín a kvetov. Keďže štyri žiačky 3. ročníka patriace k najlepším študentkám v tomto zariadení vykonávajú dvojtýždňovú prax, prváci majú možnosť motivácie k ďalšiemu štúdiu.

                                                                                                                                            PhDr. Monika Gorecká