ASISTENT V AKCII

Dňa 15. júna 2012 sa konal už 5. ročník súťaže Asistent v akcii – súťaže medzi strednými zdravotníckymi školami. Žiaci  druhého ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri hypoglykémii, otrave hubami a otvorenej zlomenine predkolenia V športových disciplínach si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, v hode medicimbalom na cieľ a orientačnom behu. Bola to súťaž o vedomostiach, zručnostiach, športe a zábave.

Súťaže sa zúčastnilo 7 zdravotníckych škôl. Prvé miesto získali žiaci zo SZŠ Poprad, ktorí obhájili minuloročné víťazstvo. Všetci zúčastnení boli odmenení hodnotnými cenami.

Na ďalšie stretnutie a výmenu skúseností učiteľov a žiakov stredných zdravotníckych škôl v praktických činnostiach, teoretických vedomostiach a fyzických zdatnostiach sa tešíme aj o rok.

                                                                                                                                                      PhDr. Dorinová