KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka Odborná učebňa č. 12 OST, ZOE, prvej pomoci
 

Odborná učebňa OST, ZOE, prvej pomoci predstavuje simulovanú nemocničnú izbu a pracovňu sestrier. Je určená pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a učebného odboru sanitár. Žiaci v nej získavajú praktické zručnosti potrebné pri realizácii plánovaných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií. Získané vedomosti a praktické zručnosti žiaci následne uplatňujú v prirodzených podmienkach v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Odborná učebňa slúži tiež na nácvik poskytovania odbornej prvej pomoci pre žiakov študijného odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent, masér,  zubný asistent a učebného odboru sanitár.

Súčasťou vybavenia odbornej učebne je počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa. Vybavenie zodpovedá  normatívam materiálno-technického vybavenia odbornej učebne podľa Štátneho vzdelávacieho programu.