VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 116
 

je určená pre žiakov študijného odboru zubný asistent, v ktorej prebieha praktická príprava uskutočňovaná formou simulovanej zubnej praxe, oboznamujú sa s materiálmi, nástrojmi, liečivami a dezinfekčnými prostriedkami používanými v zubnom lekárstve.