VIDEO NÁJDETE TU 

Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 43 MAZ, RRC / B

je určená pre žiakov študijného odboru masér pre vyučovanie predmetov:

1. MASÁŽE

Žiaci si v učebni získavajú a upevňujú praktické zručnosti:

 • v aplikácii jednotlivých zostáv klasickej a športovej masáže, 
 • pri vyhľadávaní reflexných prejavov,
 • v aplikácii väzivovej, periostovej a segmentovej technike reflexnej masáže,
 • v aplikácii reflexnej masáže chodidla, akupresúre, 
 • masáže lávovými kameňmi,
 • bankovaní,
 • prístrojovej lymfodrenáži,
 • v aplikácii jednotlivých zostáv manuálnej lymfodrenáže,
 • osvojenia si základných bezpečnostných a hygienických zásad v masérskych činnostiach. 

2. REKONDIČNO-RELAXAČNÉ CVIČENIA

Žiaci si v učebni získavajú a upevňujú:

 • základné teoretické a praktické znalosti o pohybových aktivitách a športe,
 • o význame pohybu pre udržanie a obnovu zdravia,
 • získavajú praktické zručnosti vo vybraných pohybových a športových aktivitách, napr. posilňovacie, balančné, koordinačné cvičenia,...