VIDEO NÁJDETE TU 
 
Video prehliadka ODBORNÁ UČEBŇA č. 30
 

je určená pre všetkých žiakov študijných odborov so zameraním na vyučovanie predmetu Administratíva a zdravotnícka dokumentácia, v ktorej si žiaci získané teoretické vedomosti prakticky upevňujú v spracovaní a vedení administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vo vedení dokumentácie v zdravotníctve.