VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka Odborná učebňa ANF I.

Odborná učebňa č. 14 anatómie a fyziológie slúži na výučbu odborných predmetov zameraných na získavanie a upevňovanie vedomostí o anatomických pomeroch ľudského tela s názornou demonštráciou na výučbových modeloch a plagátoch v študijnom odbore praktická sestra, zdravotnícky asistent, zubný asistent, masér a v učebnom odbore sanitár.

Je vybavená výučbovými trojrozmernými anatomickými modelmi orgánov, výučbovými plagátmi a anatomicko-fyziologickými zobrazeniami všetkých sústav. Súčasťou vybavenia odbornej učebne je počítač, dataprojektor a interaktívna tabuľa.

Vybavenie odbornej učebne zlepšuje kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu a je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.