VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka CHEMICKÉ LABORATÓRIUM
 

V učebni sa realizujú laboratórne práce v predmete Chémia, vo všetkých odboroch denného štúdia. Žiaci si prakticky overujú vlastnosti a reakcie vybraných látok. Učebňa je vybavená digestorom, interaktívnou tabuľou a laboratórnymi pomôckami. Súčasťou učebne je sklad chemických látok, ktoré sú určené na chemické pokusy.