VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka Jazyková učebňa

Jazyková učebňa č. 118 je určená na vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov denného štúdia. Je vhodná pre menšie skupiny 12 - 15 žiakov, a tým vytvára komornú atmosféru pri vyučovaní, hlavne konverzácii v cudzom jazyku. Je vybavená PC, interaktívnou tabuľou a doplnená obrazovými materiálmi a mapami nemecky hovoriacich krajín.