VIDEO NÁJDETE TU 

 

Video prehliadka Jazyková učebňa

Jazyková učebňa 117 sa využíva pri výučbe cudzích jazykov, prevažne angličtiny. Je vybavená dataprojektorom, ktorý umožňuje premietanie prezentácií a púšťanie videí.