Z histórie časopisu Vám ponúkame ukážku niektorých vydaní VITY v elektronickej podobe.

V školskej knižnici sú archivované časopisy Vita od roku 1991 do roku 2001 v printovej podobe.

V roku 2002 prešiel školský časopis niektorými zmenami a tak sa zmenil aj jeho názov na NOVÁ VITA.