Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Nezabudnite si predĺžiť platnosť svojho študentského preukazu.

Obnov si platnosť Preukazu ISIC/EURO<26

 

a využívaj zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok!


Viac informácií v sekcii ISIC karty.

Zdruzenie CKM SYTS plánuje do preukazu ISIC/EURO26 pridať ďalšiu funkciu. Predtým ale chce spraviť prieskum, či bude táto funkcia pre žiakov zaujímavá. Prosíme teda o vyplnenie dotazníka na tomto linku:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLbEby00FS_tyrmna2xfJbaXOFZlshnb0smNQPErRWU1hxAg/viewform?c=0&w=1
Čo bolo ... 

 

Odborná súvislá prax v Karlových Varoch

V dňoch 29. 5. 2017 - 9. 6. 201712. 6. 2017 - 23.  6. 2017 spolu 40 žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent absolvovalo súvislú odbornú klinickú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici v meste Karlove Vary. Čítať viac ...

 

 

III. ročník súťaže DHZ o Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove

V piatok 23. 06. 2017  v športovom areáli SOŠ technickej v Prešove sa 24 družstiev zúčastnilo III. ročníka súťaže DHZ o „Pohár riaditeľa SOŠ technickej v Prešove“. Čítať viac...

 

 

Literárna beseda

Dňa 20. júna 2017 sa v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra uskutočnila literárna beseda, na ktorej sa zúčastnili vybraní žiaci prvého a druhého ročníka našej školy. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v pravoslávnom chráme

Dňa 19. 6. 2017 sa žiaci I.C zúčastnili exkurzie v Katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského v Prešove, ktorý je ústrednou svätyňou pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Čítať viac ...

 

 

 

Splav Hornádu - "Za jednotky dole vodou"

Dňa 16. 06. 2017 sa žiaci II.C zúčastnili splavovania Hornádu pod vedením Mgr. Bayera a Mgr. Fiamčika. Čítať viac ...

 

 

Divadelné predstavenie Ťapákovci

Dňa 1. júna 2017 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Čítať viac ...

 

Účelové cvičenie

Dňa 30. 05. 2017 sa uskutočnilo Účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka. Čítať viac ... 

 

 

 

Asistent v akcii - Fotogaléria

Stalo sa už tradíciou, že posledný školský mesiac patrí nášmu „Asistentovi v akcii“ – súťaži v poskytovaní laickej prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl.

Dňa 9. júna 2017 sa v lokalite Cemjata – Kvašná voda konal už 10. ročník tejto súťaže pod záštitou SZŠ na Sládkovičovej 36 v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Kraj deťom

Dňa 6. 6. 2017  sa žiačky II.A triedy – K. Gibová a J. Štefanovová, žiačky II.D triedy K. Gaľová a M. Kiššová  a II.E triedy – S. Mruzová a S. Takáčová zúčastnili akcie pre deti organizovanej úradom PSK pod názvom „Kraj deťom“ na SOŠ Technickej v Prešove. Čítať viac ...

 

 

Deň detí na SZŠ

ŽŠR sa pri príležitosti dňa detí rozhodla potešiť našich žiakov malým prekvapením v podobe sladkých keksíkov. Čítať viac ....

 

 

Škola v múzeu

Naši prváci sa dňa 1. 6. 2017 v dopoludňajších hodinách zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v Budapešti

Dňa 29. 5. 2017 sa žiaci I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, II.A, II.D II.E zúčastnili 1-dňovej exkurzie v Budapešti. Čítať viac...

 

 Odborná exkurzia - Tatranské kúpele Lučivná

Dňa 29. mája 2017 sa  triedy II.A, II.B a II.D spolu s pedagogickým dozorom PhDr. A. Olejňákovou, Mgr. A. Bayerom a Mgr. L. Novotným zúčastnili exkurzie v Kúpeľoch Lučivná.  Čítať viac...

 

 

 Odborná exkurzia v Tatranskej Kotline

 

Dňa 29. 5. 2017 sa triedy II.B, II.C a II.E spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Guzejovou, Mgr. Baranovou a Mgr. Kočišovou zúčastnili exkurzie v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n.o. Čítať viac ...

 

 

Deň mlieka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka vyhlásila ŽŠR súťaž o najkrajší plagát s mliečnou tematikou. Čítať viac ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký výcvik

Dňa 22. 05. 2016 sa žiaci III.D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondično- relaxačné cvičenia
( RRC ) hodiny plaveckého výcviku na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Čítať viac ...

 

 

 

Štvorylka

Dňa 19. 5. 2017 sa naše žiačky I. D zúčastnili na akcii mesta Prešov „ Štvorylka“.  Čítať viac ...

 

 

Preventívne a inštruktážne poučenie žiakov základnej školy o orálnom zdraví

Na 15. mája 2017 si žiačky II. a III. E triedy pripravili pre žiakov základnej školy P. P. Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove edukačný program o orálnom zdraví. Čítať viac ...

 

Pietny akt kladenia vencov

Dňa 4. mája 2017 o 13.00 hod sa žiaci III. C zúčastnili Pietneho aktu kladenia vencov  k Pamätníku osloboditeľov a Pamätníku obetiam gestapa.  Čítať viac...

 

KOŽAZ na ZŠ Kúpeľná ul.

Dňa 11. mája 2017 sa na ZŠ na Kúpeľnej ulici v Prešove konal Kurz ochrany života a zdravia. Študenti Našej školy prispeli na tomto kurze ukážkami poskytnutia prvej pomoci. Čítať viac....

 

 

Krajský matičný festival

Dňa 5. mája 2017 sa v Košiciach na evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského konal 13. ročník krajského matičného festivalu – Ľudová pieseň košickej mládeže. Čítať viac ...

 

 

Krajské kolo atletiky SŠ

Zlaté medailistky okresného kola v atletike SŠ, ktoré postúpili do finále krajského kola, dňa 05. 05.2017 obsadili v disciplínach:

vrh guľou – J. Varcholová 5. miesto

skok do výšky – A. Bezegová 5. miesto. Čítať viac...

 

Odborná prednáška pre žiakov odboru masér

Dňa 27. 04. 2015 o 14.30 hod. sme so žiakmi 4. D triedy absolvovali odbornú prednášku pod záštitou advokáta JUDr. Michala Gumana v učebni č. 109. Čítať viac ....

 

 

 

Armwrestling cup a oblastné kolo SŠ v atletike

Dňa 02. 05. 2017 sa naši žiaci zúčastnili Armwrestling cupu v Lipanoch a 28. 04. 2017 sa zúčastnili oblastného kola SŠ v atletike. Čítať viac ...

 

Prednáška na tému „Ochrana spotrebiteľa“

Dňa 19. 4. 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole uskutočnila prednáška na tému „Ochrana spotrebiteľa“ s podtitulom Základné práva spotrebiteľov, povinnosti predávajúcich. Čítať viac ...

 

Regionálne kolo súťaže prvej pomoci

Dňa 20. apríla 2017 sa žiačky III.A triedy: Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková     a Sibyla Tóthová zúčastnili regionálneho kola súťaže v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl, ktorú tohto roku organizovala Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove v spolupráci s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl SR.  Čítať viac ...

 

 

Odborná prednáška pre zubných asistentov

Dňa 19. apríla 2017 na našu školu, predovšetkým k žiakom v študijnom odbore zubný asistent, zavítala obchodná zástupkyňa firmy GCEEO Slovakia - Ing. Renáta Ihnátová.  Čítať viac ...

 

 

Plagáty k 770. výročiu mesta Prešov

Jedným z najvýznamnejších dátumov v histórii mesta Prešov je nepochybne 7. november 1247, z ktorého pochádza prvá písomná zmienka. V roku 2017 si tak Prešov pripomína 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Túto významnú udalosť si pripomenuli aj žiaci 1. ročníka našej školy na hodinách dejepisu. Čítať viac ...

 

 

Veľkonočná šibačka - Fotogaléria

Na našej škole sme si ľudové zvyky a tradície súvisiace s týmto sviatkom pripomenuli veľkonočnou šibačkou organizovanou ŽŠR. Čítať viac ...

 

 

Oblastné kolo vo futbale

Dňa 10. 04. 2017 sa na futbalovom ihrisku vo Finticiach konalo oblastné kolo vo futbale, na ktorom sa zúčastnili aj chlapci z našej školy. Čítať viac ...

 

Edukačné stretnutie v MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove

Dňa 03. apríla 2017 žiačky z II.E a z III.E navštívili deti v materskej škole na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Finančná gramotnosť - prednáška

Dňa 3. 4. 20177. 4. 2017 sa v priestoroch školy konala prednáška v rozsahu 2 vyučovacích hodín na tému Finančná gramotnosť. Čítať viac ...

 

Krajské kolo SOČ

31. marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 39. ročníka Krajského kola SOČ v Starej Ľubovni. Čítať viac ...

 

Exkurzia v knižnici P. O. Hviezdoslava

Marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti sa dňa 30. marca 2017  žiaci I. C zúčastnili exkurzie v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Čítať viac ...

Matematický klokan

Dňa 20. 3. 2017  sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže  Matematický klokan. Čítať viac ...

Veľká noc v DSS

Dňa 10. 04. 2017 sa žiaci  II.B –   Petrová Marianna, II.C –   Šofranková Jana, II.D – Kanuščák Ján a  II.E –   Mičkanin Šimon pod vedením Mgr. Provázkovej  zúčastnili školskej akcie v DSS Volgogradská ul. Prešov pri príležitosti ,,Veľkej noci – sviatkov jari“. Čítať viac ...

Odborná exkurzia Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Dňa 05. 04. 2017 sa žiaci tretieho a druhého ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili odbornej exkurzie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Čítať viac ...
 
Piata celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent

Dňa 5. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici stretli žiaci 17 stredných zdravotníckych škôl, aby na 5. celoslovenskej konferencii žiakov odboru zdravotnícky asistent predstavili svoje prezentácie, zamerané na starostlivosť o pacienta s ochorením hornej časti tráviaceho traktu. Čítať viac ...

Deň narcisov - Poďakovanie

7. apríla 2017 zaplavili ulice miest žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Čítať viac ...

Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 6. apríla 2017 sa Tatiana Šarová (I.C) zúčastnila regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie - 63. Hviezdoslavov Kubín. Čítať viac ...

Edukačné stretnutie v dennom stacionári Most do duše

Dňa 29. 03. 2017 sa žiaci II. E triedy študijného odboru zubný asistent Jana Kalistová, Timea Feledíková, Lea Čičilová a Andrea Hovančíková stretli s hendikepovanými mladými ľuďmi v dennom stacionári Most do duše. Čítať viac ... 

Valentínska kvapka krvi

Dňa 27. marca 2017 v škole realizovala mobilná jednotka Národnej transfúznej služby v Prešove odbery krvi. Za posledné roky bol výsledok s najvyšším počtom darcov - 71 úspešných odberov 38 prvodarcov. Čítať viac ...

Basketbal - chlapci

Dňa 23. 03. 2017 sa konalo oblastné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl  v telocvični SPŠ stavebnej v Prešove. Naši žiaci sa umiestnili na treťom mieste. Čítať viac ...

Deň učiteľov

Naši žiaci si pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili pre vyučujúcich pozdravy plné ďakovných slov a motivačných prianí a tým vzdali úctu každému učiteľovi našej školy. Čítať viac ...

Basketbal

Dňa 24. 3. 2017 reprezentovali  naše žiačky školu na obvodnej súťaži  v basketbale SŠ žiačok. Čítať viac...

Jarné upratovanie

Dňa 21. 03. 2017 sa žiačky I.A aktívne zapojili do úpravy okolia školy po zimnom období. Čítať viac ...

Prezentácia knihy Prvá pomoc v praxi - Fotogaléria

Dňa 21. 03. 2017 sa v  našej škole uskutočnila pútavá prezentácia knihy – Prvá pomoc v praxi spojená s autogramiádou autorov

Bc. Miriamy Pištejovej a Bc. Dušana Krausa.  Čítať viac ...

Obvodné kolo v hádzanej žiačok stredných škôl

Dňa  20. 03. 2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo v hádzanej žiačok stredných škôl, ktoré sa konalo v telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Čítať viac ...

Exkurzia - Solivar Prešov

Dňa 15. marca 2017 žiaci I.A, I.B, I.C a I.D navštívili Solivar - národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Čítať viac ...

Exkurzia HaZZ Prešov - Kostolná veža Prešov

Žiaci druhých ročníkov našej školy ( II.A, B, C, D) sa 15. marca 2017 zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov. Čítať viac ...

Lyžiarsky kurz  - Fotogaléria 

V dňoch 13. 3. – 17. 3. 2017 sa 55 žiakov a žiačok prvého a druhého ročníka SZŠ zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. Čítať viac ...

Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia sa na našej škole dňa 15. marca 2017 uskutočnil druhý ročník „Dňa ústneho zdravia na SZŠ Prešov“. Čítať viac ...
 
Divadelné predstavenie Bačova žena
 
Dňa 3. marca 2017 sa priaznivci divadla (žiaci III.B a IV.C) zúčastnili divadelného predstavenia Bačova žena v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.  Čítať viac ...
 
Za krásu slova

Dňa 02. 03. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“ v roku Svetozára Hurbana Vajanského, na ktorom sa zúčastnili 12 žiaci.