Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

ODBORNÝ SEMINÁR

na tému

"UČÍME PRE PRAX"

Termín konania: 26. apríla 2017

Čas konania:       09.00 – 15.30 hod.

Miesto:        Hotel Lineas

                              Budovateľská 14

                           080 01 Prešov

Odborný seminár je určený pre študijné odbory:

5356 M zdravotnícky asistent

5358 M zubný asistent

 5370 M masérVÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY !

Touto cestou si Vás  dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu – našich žiakov. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

 

Pre bližšie informácie kliknite tu.Hľadáme literárne talenty!

Píšeš básne alebo poviedky? Nenechávaj svoje myšlienky v zásuvke, ale ukáž ich tým, ktorí to dokážu odborne posúdiť. Možno aj z teba bude raz hviezda!

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry ti radi poradia a viac informácií sa dozvieš, keď klikneš na tento odkaz.

 


 


 
 Čo bolo ... 

Exkurzia - Solivar Prešov

Dňa 15. marca 2017 žiaci I.A, I.B, I.C a I.D navštívili Solivar - národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Čítať viac ...

Lyžiarsky kurz  - Fotogaléria 

V dňoch 13. 3. – 17. 3. 2017 sa 55 žiakov a žiačok prvého a druhého ročníka SZŠ zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. Čítať viac ...

Pracovná návšteva ministra zdravotníctva

Jedným z významných dní, ktorý sa zapíše do dejín Strednej zdravotníckej školy je 16. marec 2017. V tento deň navštívil našu školu minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Čítať viac ...

 
Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov
 
Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia sa na našej škole dňa 15. marca 2017 uskutočnil druhý ročník „Dňa ústneho zdravia na SZŠ Prešov“. Čítať viac ...
 
Divadelné predstavenie Bačova žena
 
Dňa 3. marca 2017 sa priaznivci divadla (žiaci III.B a IV.C) zúčastnili divadelného predstavenia Bačova žena v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.  Čítať viac ...
 
Návšteva zo súkromnej materskej školy ELBA
 
Prvý deň po jarných prázdninách bol pre žiakov našej školy, ale aj pre detičky z materskej školy príjemným začiatkom. Dňa 13. marca 2017 našu školu navštívili deti zo súkromnej materskej školy ELBA Prešov. Čítať viac ...
 
Vzdelávacie aktivity v rámci prevencie ochorení v dutine ústnej – ZŠ Mirka Nešpora

Dňa 13. 03. 2017 sa žiaci III. E triedy študijného odboru zubný asistent znova stotožnili s rolou učiteľa. Pripravili si aktivity pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Čítať viac ...

Odborná exkurzia pracoviska zubnej techniky

1. marec 2017 bol pre žiakov II. E triedy študijného odboru zubný asistent trocha odlišný v porovnaní s inými bežnými dňami povinnej školskej dochádzky. Tento deň bol obohatený o priame zážitky zo súkromného pracoviska zubnej techniky pána Mgr. Vladislava Šimka na ulici 17. novembra. Čítať viac ...

Edukácia predškolských detí o základoch dentálnej hygieny a prevencie

Dňa 28. 2. 2017 niektoré žiačky druhého a tretieho ročníka študijného odboru ZUBNÝ ASISTENT navštívili deti v materskej školke na Sabinovskej ulici v Prešove.  Čítať viac ...

Škola chrbta

Skupinka žiakov 4. D triedy v zložení - Michaela Čurlíková, Beáta Remetová, Simona Saxová, Soňa Slavošová a Damián Huba v rámci klinických cvičení a projektu „Aby chrbát nebolel“ navštívili dňa 27. 2. 2017 Súkromnú základnú školu DSA na Mukačevskej ulici v Prešove.  Čítať viac ...

Prezentácia študijných odborov SZŠ v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou študijných odborov. Čítať viac ...

Exkurzia v OÁZE

Dňa 14. 02. 2017 sme so žiakmi II. D triedy absolvovali exkurziu v súkromnej nemocnici OÁZA, Mineral – Slovakia, s.r.o. v Prešove. Čítať viac ...

Školské kolo SOČ - Fotogaléria

Dňa 21. 2. 2017 sa konalo školské kolo súťaže SOČ. V tomto školskom roku bolo do súťaže zapojených  29 žiakov s celkovým počtom prác 19. Čítať viac ...

Obvodné kolo vo florbale

Dňa 16. 02. 2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo vo florbale žiačok stredných škôl, ktoré sa konalo v hale Hotelovej akadémie Prešov. Čítať viac ...

Projekt Educate Slovakia

Počas 2 februárových týždňov od 06. 02. do 17. 02. 2017 sme v rámci  projektu "Educate Slovakia" privítali na našej škole už po
3. krát 8 zahraničných lektorov. Čítať viac ...

Valentínske pozdravy 

Sviatok svätého Valentína nie je len dňom zaľúbených, ale aj dňom, kedy môžeme ukázať svojim blízkym, že ich máme radi a záleží nám na nich. Čítať viac ...

Divadelné predstavenie Peter Black 3

1. februára 2017 sa žiaci našej školy opäť zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku, ktoré bolo voľným pokračovaním úspešných predstavení Peter Black 1 a Peter Black 2 „A new beginning“.  Čítať viac ...

ŽŠR pomáha deťom

Vianoce sú nielen časom pokoja a radosti, ale aj obdobím, kedy máme pomáhať druhým a nemyslieť len na seba. Preto sa ŽŠR rozhodla venovať finančný výťažok z Vianočnej burzy v hodnote 100 eur detskému stacionáru v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis so sídlom na Volgogradskej 5 v Prešove. Čítať viac ...

Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou

Na začiatku školského roka 2016/2017 ŽŠR vyhlásila súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou za prvý polrok.  Túto súťaž vyhrala trieda III.C, ktorá mala len 28,38 vymeškaných hodín na žiaka. Čítať viac ...

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára od roku 1992. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli školskou akciou. Čítať viac ...

Volejbal žiačok

Dňa 9. 2. 2017 sa žiačky SZŠ zúčastnili na okresnom kole vo volejbale stredných škôl. Čítať viac ...

 Posedenie pri samovare

Dňa 01. 02. 2017 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare“ pre žiakov RUJ 1.- 2. ročníka. Čítať viac...

Študentský večierok

Popoludnie 31. 1. 2017 sa pre veľkú skupinu žiakov našej školy nieslo v duchu 2. ročníka študentského večierka usporiadaného pod záštitou ŽŠR. Čítať viac ...

Exkurzia vo fitnesscentre

Dňa 12. 01. 2017  sa žiaci III. ročníka odboru masér zúčastnili školskej akcie s názvom  „Exkurzia vo fitnesscentre“. Čítať viac ...

Zdravý úsmev tínedžera - poradíme ako na to! 

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove spolu s ďalšími 130 školami v rámci Slovenska reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") na podávanie ţiadostí o financovanie rozvojového projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2016. Predloţila MŠVVaŠ SR prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja návrh projektu s názvom Zdravý úsmev tínedžera – poradíme ako na to a získala financie na jeho realizáciu. Čítať viac ...

Vianočná akadémia - Fotogaléria

Dňa 22. 12. 2016 sa v ,,bielom dome“ konala  Vianočná akadémia. Žiaci si pod vedením učiteľov pripravili skvelý program. Čítať viac ...

Vianočná burza

Dňa 15. 12. 2016 sa pod záštitou ŽŠR konala Vianočná burza. Čítať viac ...

Návšteva II. C v Detskom domove

Žiaci II.C triedy počas  triednickej hodiny navštívili deti v detskom domove. Čítať viac ...

Mikuláš

Dňa 6. 12. 2016 navštívil našu školu sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi. Čítať viac ...

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády z anglického jazyka sa na našej škole uskutočnilo dňa 6. 12. 2016. Čítať viac ...

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 08. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom sa zúčastnili 6 žiaci – Aneta Bednárová a Lenka Halická z I. B triedy, Selma Imeri z I. E triedy, Sofia Takáčová, Janka Kalistová a Timea Feledíková z II. E triedy. Čítať viac ...

Mikulášske predstavenie v DSS

Dňa 6. 12. 2016 pripravili naši žiaci Mikulášske predstavenie pre deti s mentálnym a telesným postihnutím v detskom stacionári v Domove sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa

Od 7. novembra 2016 do 7. decembra 2016 prebiehala u žiakov IV.D triedy odboru masér odborná klinická prax v priestoroch wellness v Aquaparku Delňa. Čítať viac...

Úsmev ako dar - Poďakovanie

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočnila v meste Prešov charitatívna finančná zbierka organizovaná Nadáciou Úsmev ako dar. Čítať viac ...

 

Celoslovenská kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“ 2016

Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil dňa 1. decembra 2016. Tento deň sme si pripomenuli nosením červených stužiek a vytvorením „živej červenej stužky“. Čítať viac ...