SÚŤAŽ ročníka 2021/2022 - Sloboda voľby - informačný leták TU


Očkovacia kampaň TU


Ocenenie Ú PSK   " NAJ online učiteľ "

Nominovaným kolegyniam a kolegovi srdečne blahoželáme !

Fotodokumentácia TU


                                                                            

Mesiac október – mesiac úcty k starším


                                                                                                                                                                                  


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2021 TU

Školský semafor aktualizovaný od  15. 10. 2021 TU

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 237 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 239 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 241 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 247 ÚVZ SR TU

 

  


Čo bolo ...

 

 

Modrá nezábudka

Dňa 7.10.2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky "Modrá nezábudka". Čítať viac...

 

 

 

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca sme si na našej škole pripomenuli 1.10. 2021. Čítať viac... 

 

 

 

Cezpoľný beh žiačok SŠ

Dňa 30.9.2021 sa uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu žiačok základných a stredných škôl. Čítať viac...

 

 

Prešov číta rád

Naša škola sa dňa 23.9.2021 zapojila do projektu Prešov číta rád. Čítať ďalej...

 

 

 

 

Ako prebiehal týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Čítať viac...

 

 

 

 

Piknikové čítanie

V dňoch 16.9. a 17.9.2021 sa žiaci II.A a II.D triedy zapojili do akcie Piknikové čítanie. Čítať viac...

 

 

Odborný seminár "Učíme pre prax" - Téma: Obezita 

Dňa 24.9.2021 organizovala SZŠ odborný seminár s aktuálnou témou: Obezita. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia v Knižnici P. O. Hviezdoslava

Dňa 10. 9. 2021 žiaci IV.C a IV.D triedy navštívili Oddelenie inojazyčnej literatúry Knižnice P.O.Hviezdoslava. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v židovskej synagóge

Dňa 17. 9. 2021 navštívili žiaci I.A triedy židovskú synagógu v Prešove. Číťať viac...

 

 

 

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Čítať viac ...

Ďakovný list

 

 

Týždeň dobrovoľníctva

Žiaci našej školy sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva zapojili do rôznych aktivít. Čítať viac...

 

 

 

 

Žiačka našej školy ocenená v súťaži "Hľadáme prešovské talenty"

Žiačka našej školy Diana Gedrová z III.A triedy bola odbornou porotou hodnotená ako jedna zo 14 najlepších postupujúcich a následne ocenená v prehliadke talentov počas záverečného podujatia súťaže. Čítať viac...

 

Svetový deň prvej pomoci

V piatok 10. 9. 2021 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Čítať viac...