KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36 v Prešove ďakuje pedagógom a žiakom            Školy umeleckého priemyslu v Prešove

za zhotovenie grafitu so zdravotníckou tematikou na plote. 

 


 

 

 


 

 

 

Propozície celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu. 

 OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 04. 03. 2022 TU

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách... od 04. 05. 2022 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 33/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 35/2022 ÚVZ SR  TU

 

 


 

Čo bolo ...

Zober loptu, nie drogy - Fotogaléria

29. 6. 2022 sa v telocvični školy uskutočnila športovo - vedomostná súťaž. Čítať viac...

 

26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Zamestnanci školy a žiaci dostali nezvyčajný darček. Čítať viac...

 

 

 

 

Študentský ples  - Fotogaléria 

Dňa 24.6.2022 sa konal študentský ples našej školy. Čítať viac...

 

 

Zahraničná stáž v Karlovarskej krajskej nemocnici

V priebehu mája a júna vybraní žiaci tretieho ročníka získali cenné skúsenosti na praxi v Karlovarskej krajskej nemocnici. Čítať viac...

 

 

 

VI. ročník súťaže DHZ na SOŠ technickej v Prešove o Pohár hasičských tovarišov  - Fotogaléria

Dňa 29.6.2022 sa v areáli SOŠ technickej bojovalo o Pohár hasičských tovarišov. Čítať viac...

 

 

 

 

Odborná exkurzia na oddelení ortopedie

Dňa 24.6.2022 sa uskutočnila odborná exkurzia II.D triedy študijného odboru masér. Čítať viac...

 

 

 

Akcia "Chcem sa dozvedieť viac"

Prostredníctvom akcie "Chcem sa dozvedieť viac" sme sa zamerali na prehlbovanie vedomostí a zručností žiakov z rôznych sfér zdravotníckeho povolania. Čítať viac... 

 

 

Prvá pomoc na Evanjelickej spojenej škole

Žiaci II.C triedy dňa 23.6.2022 prezentovali postupy prvej pomoci žiakom 2. stupňa na Evanjelickej spojenej škole. Čítať viac...

 

 

 

Beh olympijského dňa

Dňa 23.6.2022 sa naši žiaci zúčastnili športového podujatia Beh olympijského dňa. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Zážitkové vyučovanie - prehliadka mesta Prešov

Dňa 20.6.2022 sa žiaci I.A a I.B a dňa 22.6.2022 ruštinári 2. ročníka zúčastnili zážitkového vyučovania - prehliadky mesta Prešov. Čítať viac...

 

 

 

Súdne pojednávanie - zážitkové vyučovanie na Okresnom súde v Prešove

Dňa 16.6.2022 sa žiaci I.B triedy zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Objavovanie pamiatok mesta Prešov v anglickom jazyku  - Fotogaléria

V priebehu mája a júna sa žiaci I.C, II.C, II.E, III.A a III.C zúčastnili exkurzie v meste Prešov. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia  na oddelení inojazyčnej literatúry

Dňa 20.6.2022 sa skupina žiakov I.C v rámci hodín ANJ zúčastnila exkurzie na Oddelení inojazyčnej literatúry. Čítať viac...

 

 

Vzdelávací online projekt "Argumentuj"

V rámci hodiny OBN sa v dňoch 13.6. - 20.6.2022 žiaci prvého ročníka zúčastnili vzdelávacieho online projektu pod názvom Argumentuj. Čítať viac...

 

 

  M(i)esto pre ľudí

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala tento rok 6. kolo fotografickej súťaže. Čítať viac...

 

 

Zdravotník v akcii - Fotogaléria

10. júna 2022 sa konal 14. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci "Zdravotník v akcii". Čítať viac...

 

 

 

Účelové cvičenie

V dňoch 2.6. a 3.6.2022 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka. Čítať viac...