Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

 

História školy 1949 - 2019


voľná pracovná pozícia: učiteľ


 


Viac informácií nájdete na https://financnaolympiada.sk/#homepage 


 

 

Čo bolo ...

 

Nie drogám 2019

Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili súťažno-športového podujatia pre stredné školy "Nie drogám 2019". Čítať viac...

 

 

 

 

Ponožkový október

ŽŠR sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou: "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

 

Za železnou oponou

Dňa 7.11.2019 sa vybraní žiaci 2. ročníka zúčastnili podujatia pod názvom "Za železnou oponou". Čítať viac...

 

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 29.10.2019 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Čítať viac...

 

 

 

Olympiáda o Európskej únii

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády o EÚ. Čítať viac...

 

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove 

Dňa 24.10.2019 sa žiaci II.C a II.D zúčastnili na zážitkovom vyučovaní v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia na Krajskom operačnom stredisku

Dňa 25.10.2019 absolvovali žiaci IV.D a III.E exkurziu na Krajskom operačnom stredisku zdravotnej záchrannej služby. Čítať viac...

 

 

 

Týždeň bezpečnosti a ochrany pri práci na SOŠ technickej v Prešove

Dňa 24.10.2019 žiaci našej školy v rámci týždňa bezpečnosti a ochrany pri práci na SOŠ technickej v Prešove prezentovali ukážky postupov prvej pomoci pri jednotlivých zraneniach. Čítať viac...

 

 

 

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 22.10.2019  pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" skupina žiakov našej školy predviedla klientom DSS Vita vitalis kultúrny program. Čítať viac...

 

 

 

Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Dňa zdravej výživy (16.10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov malé pohostenie, pozostávajúce z ovocia a zeleniny. Čítať viac...

 

 

Farebný október - Fotogaléria

Naši žiaci sa aj tento školský rok zapojili do školskej akcie organizovanej ŽŠR pod heslom: "Spestrime si smutné jesenné dni a vnesme si do života trochu farby." Čítať viac...

 

 

 

 

Prešovské stomatologické dni

17. a 18. 10. 2019 sa v Prešove uskutočnil XXI. ročník odborných prednášok v odbore zubné lekárstvo s názvom Prešovské stomatologické dni. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Odborné prednášky v študijnom odbore zubný asistent

Vyučovanie odborných predmetov v piatok 4.10.2019 bolo pre žiakov 2. a 4. ročníka v študijnom odbore zubný asistent trochu iné. Čítať viac...

 

 

 

Európsky týždeň programovania

V dňoch 17.10.2019 - 18.10.2019 sa žiaci I.A, I.B a I.D triedy v rámci hodín informatiky zapojili do Európskeho týždňa programovania. Čítať viac...

 

 

Workshop Philips

18.10.2019 sa na našej škole uskutočnil už po tretí raz workshop firmy Phihlips. Čítať viac...

 

 

 

Divadielko "Zubný kaz"

Žiačky III.E si dňa 17.10.2019 pripravili v našej škole pre menšie deti edukáciu formou divadelného predstavenia. Čítať viac...

 

 

Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu v Prešove

Dňa 17. 10. 2019 sa žiaci I.A a I.C zúčastnili na zážitkovom vyučovaní v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Futsalový turnaj stredných škôl

Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci SZŠ zúčastnili na futsalovom turnaji stredných škôl. Čítať viac...

 

 

 

Teambuilding ŽŠR

Dňa 15.10.2019 sa členovia ŽŠR stretli na teambuildingu zameranom na vzájomné spoznávanie sa a posilnenie tímového ducha, dôvery a spolupráce. Čítať viac...

 

 

Modrá nezábudka

Dňa 2. 10. 2019 sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky "Modrá nezábudka". Čítať viac...