Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Dňa 16. marca 2017 navštívil našu školu

 

minister zdravotnícta SR Tomáš Drucker.

 

Viac informácií o tejto udalosti nájdete TU.VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA ŠKOLY !

Touto cestou si Vás  dovoľujeme osloviť so žiadosťou o finančnú podporu pre našu školu – našich žiakov. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní.

 

Pre bližšie informácie kliknite tu. 
 Čo bolo ... 

Regionálne kolo súťaže prvej pomoci

Dňa 20. apríla 2017 sa žiačky III.A triedy: Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková     a Sibyla Tóthová zúčastnili regionálneho kola súťaže v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl, ktorú tohto roku organizovala Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove v spolupráci s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl SR.  Čítať viac ...

 

 

Odborná prednáška pre zubných asistentov

Dňa 19. apríla 2017 na našu školu, predovšetkým k žiakom v študijnom odbore zubný asistent, zavítala obchodná zástupkyňa firmy GCEEO Slovakia - Ing. Renáta Ihnátová.  Čítať viac ...

 

 

Plagáty k 770. výročiu mesta Prešov

Jedným z najvýznamnejších dátumov v histórii mesta Prešov je nepochybne 7. november 1247, z ktorého pochádza prvá písomná zmienka. V roku 2017 si tak Prešov pripomína 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Túto významnú udalosť si pripomenuli aj žiaci 1. ročníka našej školy na hodinách dejepisu. Čítať viac ...

 

 

Veľkonočná šibačka - Fotogaléria

Na našej škole sme si ľudové zvyky a tradície súvisiace s týmto sviatkom pripomenuli veľkonočnou šibačkou organizovanou ŽŠR. Čítať viac ...

 

 

Oblastné kolo vo futbale

Dňa 10. 04. 2017 sa na futbalovom ihrisku vo Finticiach konalo oblastné kolo vo futbale, na ktorom sa zúčastnili aj chlapci z našej školy. Čítať viac ...

 

Edukačné stretnutie v MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove

Dňa 03. apríla 2017 žiačky z II.E a z III.E navštívili deti v materskej škole na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Finančná gramotnosť - prednáška

Dňa 3. 4. 20177. 4. 2017 sa v priestoroch školy konala prednáška v rozsahu 2 vyučovacích hodín na tému Finančná gramotnosť. Čítať viac ...

 

Krajské kolo SOČ

31. marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 39. ročníka Krajského kola SOČ v Starej Ľubovni. Čítať viac ...

 

Matematický klokan

Dňa 20. 3. 2017  sme sa zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže  Matematický klokan. Čítať viac ...

Veľká noc v DSS

Dňa 10. 04. 2017 sa žiaci  II.B –   Petrová Marianna, II.C –   Šofranková Jana, II.D – Kanuščák Ján a  II.E –   Mičkanin Šimon pod vedením Mgr. Provázkovej  zúčastnili školskej akcie v DSS Volgogradská ul. Prešov pri príležitosti ,,Veľkej noci – sviatkov jari“. Čítať viac ...

Odborná exkurzia Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

Dňa 05. 04. 2017 sa žiaci tretieho a druhého ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili odbornej exkurzie Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Čítať viac ...
 
Piata celoslovenská konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent

Dňa 5. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici stretli žiaci 17 stredných zdravotníckych škôl, aby na 5. celoslovenskej konferencii žiakov odboru zdravotnícky asistent predstavili svoje prezentácie, zamerané na starostlivosť o pacienta s ochorením hornej časti tráviaceho traktu. Čítať viac ...

Deň narcisov

7. apríla 2017 zaplavili ulice miest žlté narcisy a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Čítať viac ...

Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 6. apríla 2017 sa Tatiana Šarová (I.C) zúčastnila regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie - 63. Hviezdoslavov Kubín. Čítať viac ...

Edukačné stretnutie v dennom stacionári Most do duše

Dňa 29. 03. 2017 sa žiaci II. E triedy študijného odboru zubný asistent Jana Kalistová, Timea Feledíková, Lea Čičilová a Andrea Hovančíková stretli s hendikepovanými mladými ľuďmi v dennom stacionári Most do duše. Čítať viac ... 

Basketbal - chlapci

Dňa 23. 03. 2017 sa konalo oblastné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl  v telocvični SPŠ stavebnej v Prešove. Naši žiaci sa umiestnili na treťom mieste. Čítať viac ...

Deň učiteľov

Naši žiaci si pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili pre vyučujúcich pozdravy plné ďakovných slov a motivačných prianí a tým vzdali úctu každému učiteľovi našej školy. Čítať viac ...

Basketbal

Dňa 24. 3. 2017 reprezentovali  naše žiačky školu na obvodnej súťaži  v basketbale SŠ žiačok. Čítať viac...

Jarné upratovanie

Dňa 21. 03. 2017 sa žiačky I.A aktívne zapojili do úpravy okolia školy po zimnom období. Čítať viac ...

Prezentácia knihy Prvá pomoc v praxi - Fotogaléria

Dňa 21. 03. 2017 sa v  našej škole uskutočnila pútavá prezentácia knihy – Prvá pomoc v praxi spojená s autogramiádou autorov

Bc. Miriamy Pištejovej a Bc. Dušana Krausa.  Čítať viac ...

Obvodné kolo v hádzanej žiačok stredných škôl

Dňa  20. 03. 2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo v hádzanej žiačok stredných škôl, ktoré sa konalo v telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Čítať viac ...

Exkurzia - Solivar Prešov

Dňa 15. marca 2017 žiaci I.A, I.B, I.C a I.D navštívili Solivar - národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Čítať viac ...

Exkurzia HaZZ Prešov - Kostolná veža Prešov

Žiaci druhých ročníkov našej školy ( II.A, B, C, D) sa 15. marca 2017 zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov. Čítať viac ...

Lyžiarsky kurz  - Fotogaléria 

V dňoch 13. 3. – 17. 3. 2017 sa 55 žiakov a žiačok prvého a druhého ročníka SZŠ zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. Čítať viac ...

Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia sa na našej škole dňa 15. marca 2017 uskutočnil druhý ročník „Dňa ústneho zdravia na SZŠ Prešov“. Čítať viac ...
 
Divadelné predstavenie Bačova žena
 
Dňa 3. marca 2017 sa priaznivci divadla (žiaci III.B a IV.C) zúčastnili divadelného predstavenia Bačova žena v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.  Čítať viac ...
 
Za krásu slova

Dňa 02. 03. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže – „Za krásu slova“ v roku Svetozára Hurbana Vajanského, na ktorom sa zúčastnili 12 žiaci. Čítať viac...

Návšteva zo súkromnej materskej školy ELBA
 
Prvý deň po jarných prázdninách bol pre žiakov našej školy, ale aj pre detičky z materskej školy príjemným začiatkom. Dňa 13. marca 2017 našu školu navštívili deti zo súkromnej materskej školy ELBA Prešov. Čítať viac ...
 
Vzdelávacie aktivity v rámci prevencie ochorení v dutine ústnej – ZŠ Mirka Nešpora

Dňa 13. 03. 2017 sa žiaci III. E triedy študijného odboru zubný asistent znova stotožnili s rolou učiteľa. Pripravili si aktivity pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Čítať viac ...

Odborná exkurzia pracoviska zubnej techniky

1. marec 2017 bol pre žiakov II. E triedy študijného odboru zubný asistent trocha odlišný v porovnaní s inými bežnými dňami povinnej školskej dochádzky. Tento deň bol obohatený o priame zážitky zo súkromného pracoviska zubnej techniky pána Mgr. Vladislava Šimka na ulici 17. novembra. Čítať viac ...

Edukácia predškolských detí o základoch dentálnej hygieny a prevencie

Dňa 28. 2. 2017 niektoré žiačky druhého a tretieho ročníka študijného odboru ZUBNÝ ASISTENT navštívili deti v materskej školke na Sabinovskej ulici v Prešove.  Čítať viac ...

Škola chrbta

Skupinka žiakov 4. D triedy v zložení - Michaela Čurlíková, Beáta Remetová, Simona Saxová, Soňa Slavošová a Damián Huba v rámci klinických cvičení a projektu „Aby chrbát nebolel“ navštívili dňa 27. 2. 2017 Súkromnú základnú školu DSA na Mukačevskej ulici v Prešove.  Čítať viac ...

Prezentácia študijných odborov SZŠ v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou študijných odborov. Čítať viac ...

Exkurzia v OÁZE

Dňa 14. 02. 2017 sme so žiakmi II. D triedy absolvovali exkurziu v súkromnej nemocnici OÁZA, Mineral – Slovakia, s.r.o. v Prešove. Čítať viac ...

Školské kolo SOČ - Fotogaléria

Dňa 21. 2. 2017 sa konalo školské kolo súťaže SOČ. V tomto školskom roku bolo do súťaže zapojených  29 žiakov s celkovým počtom prác 19. Čítať viac ...

Obvodné kolo vo florbale

Dňa 16. 02. 2017 sa uskutočnilo Obvodné kolo vo florbale žiačok stredných škôl, ktoré sa konalo v hale Hotelovej akadémie Prešov. Čítať viac ...

Projekt Educate Slovakia

Počas 2 februárových týždňov od 06. 02. do 17. 02. 2017 sme v rámci  projektu "Educate Slovakia" privítali na našej škole už po
3. krát 8 zahraničných lektorov. Čítať viac ...

Valentínske pozdravy 

Sviatok svätého Valentína nie je len dňom zaľúbených, ale aj dňom, kedy môžeme ukázať svojim blízkym, že ich máme radi a záleží nám na nich. Čítať viac ...

Divadelné predstavenie Peter Black 3

1. februára 2017 sa žiaci našej školy opäť zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku, ktoré bolo voľným pokračovaním úspešných predstavení Peter Black 1 a Peter Black 2 „A new beginning“.  Čítať viac ...

Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou

Na začiatku školského roka 2016/2017 ŽŠR vyhlásila súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou za prvý polrok.  Túto súťaž vyhrala trieda III.C, ktorá mala len 28,38 vymeškaných hodín na žiaka. Čítať viac ...

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých sa každoročne slávi 11. februára od roku 1992. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli školskou akciou. Čítať viac ...

Volejbal žiačok

Dňa 9. 2. 2017 sa žiačky SZŠ zúčastnili na okresnom kole vo volejbale stredných škôl. Čítať viac ...

 Posedenie pri samovare

Dňa 01. 02. 2017 sa uskutočnilo „Posedenie pri samovare“ pre žiakov RUJ 1.- 2. ročníka. Čítať viac...