Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 Čo bolo ... 

Zážitkové vyučovanie - Fotogaléria

Dňa 19. 10. 2016 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili alternatívnej výučby v Krajskom múzeu v Prešove. Cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom zážitkového vyučovania. Čítať viac ...

 Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Dňa zdravej výživy (16.10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby v týždni od 17. do 21. októbra nahradili nezdravé zložky v ich jedálničku niečím zdravším. Čítať viac ...

Farebný október

V rámci akcie Farebný október ŽŠR vyzvala žiakov, aby prišli v týždni od 10.10. do 14.10. oblečení každý deň v inej farbe (pondelok – modrá, utorok – zelená, streda – červená, štvrtok – biela, piatok – fialová). Čítať viac ...

Praktický kurz firmy Curaprox

Dňa 10. 10. 2016 naše pozvanie prijali lektori firmy Curaprox. Žiaci III.E triedy študijného odboru zubný asistent si vypočuli odbornú prednášku. Čítať viac ...

 Imatrikulácia - Fotogaléria

Tohtoročná imatrikulácia žiakov prvého ročníka sa uskutočnila 23. septembra 2016 v zasadačke Krajského úradu v Prešove. Čítať viac ...

Deň nezábudiek

Dňa 6. 10. 2016 prebiehala na Slovensku charitatívna akcia ,,Deň Nezábudiek“, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ligy za duševné zdravie.  Čítať viac ...

Deň srdca

Dňa 29. 9. 2016  prebiehala  v prešovských uliciach akcia zameraná na podporu zdravia Deň srdca – Kampaň MOST.  Čítať viac...

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2016 sa žiaci našej školy v rámci Európskeho dňa jazykov opätovne zapojili do aktivít pod názvom "Spoznaj krajinu, ktorej jazyk sa učíš." Čítať viac ...  

Exkurzia v synagóge

V dňoch 21., 23. a 28. septembra 2016 žiaci I.A, I.B, I.C, I.D a I.E navštívili židovskú synagógu. Čítať viac...

Biela pastelka

Dňa 19. 9. 2016 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých. Čítať viac ... 

Stredná zdravotnícka škola v pohybe - Fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola v pohybe je podujatie, ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2016 v rámci akcie Európsky týždeň športu (10. – 17. 9. 2016). Čítať viac...

Kurz ochrany života a zdravia - Fotogaléria

V dňoch 12. – 14. 9. 2016 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ) pre žiakov 3. ročníka. Čítať viac ...