Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Vianočné darčeky plné lásky ...

Riaditeľka školy dňa 17. 12. 2020 osobne odovzdala vianočné darčeky

od žiakov a zamestnancov školy vedeniu FNsP J. A. Reimana v Prešove.

Bližšie informácie TU

Videozáznam č. 1 TU

Videozáznam č. 2 TU


Ocenenie žiakov za účasť v kampani boja proti AIDS " Červené stužky  TU


 

                 
História školy školské roky 1949/50 - 2019/20OPATRENIA V SÚVISLOSTI

 

 

S PREVENCIOU

 

 

NÁKAZY COVID - 19

 

1. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok  od 01. 10. 2020 TU

2. ÚVZ SR - Význam nosenia rúšok TU

3. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (prevádzky hromadných podujatí) od 14. 10. 2020  TU

4.  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúška)                                    od 14. 10. 2020  TU

5. Manuál pre stredné školy - aktualizovaný  TU

6. TLAČIVO - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka TU

7. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách                      z 30. 09. 2020 TU

8. Usmernenie hlavného hygienika SR z 08. 09. 2020 - aktualizácia  TU

9. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 12. 10. 2020 TU

10. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 23. 10. 2020 TU

11. Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu TU

12. Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného                 testovania "Spoločná zodpovednosť" TU

13. Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 02. 11. 2020             do 09. 11. 2020 TU

14. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti platné od 02. 11. 2020               do 09. 11. 2020 TU

15. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 12. 2020 TU

16. Uznesenie vlády SR zo dňa 16. 12. 2020 TU

17. Uznesenie vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 TU

18. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 04. 01. 2021 TU

19. Manuál Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 05. 01. 2021 TU


Viac informácií nájdete TU.

Koordinátor akcie:  Mgr. Lucia Kaščaková


Viac info nájdete TU. Kompletné pravidlá nájdete TU.Čo bolo ...

Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola zapojila do Ekonomickej olympiády. V decembri sa konalo online školské kolo. Čítať viac...

 

 

ŽŠR pomáha

Členovia našej ŽŠR nezaháľajú ani počas dištančnej výučby a snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čítať viac....

 

 

 

 

Vianočný balíček pre deti v núdzi

V rámci ŽŠR naša škola pripravila balíčky, ktoré prostredníctvom  predajne Orange v ZOC MAX budú doručené neziskovým organizáciám a krízovým centrám pre opustené a týrané deti. Čítať viac...

 

 

Svetový deň diabetu

Dňa 14.11.2020 sme si na našej škole pripomenuli svetový deň diabetu. Čítať viac....

 

 

iBobor

Aj napriek pandemickej situácii sa aj tento rok dňa 12.11.2020 uskutočnila informatická súťaž iBobor. Čítať viac...

 

 

 

Deň zdravej výživy

Keďže v súčasnosti prebieha dištančné vyučovanie, uskutočnil sa na našej škole Deň zdravej výživy na diaľku. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Piknikové čítanie

V dňoch 27. a 28. septembra 2020 sa žiaci II.D na hodinách SLJ zapojili do akcie Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - Piknikové čítanie. Čítať viac...

 

 

 

 

Farebný týždeň

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila akcia Farebný týždeň. Čítať viac...

 

 

 

KOŽaZ

KOŽaZ sa uskutočnil v termíne  16. - 18. 9. 2020 v  priestoroch LK Delňa v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v židovskej synagóge

V dňoch 11., 22. a 25. septembra 2020 naštívili žiaci I.A, I.C a I.E triedy židovskú synagógu v Prešove. Čítať viac...

 

 

Biela pastelka

Dňa 18.9.2020 sa v našej škole konala zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých. Čítať viac...