Očkovacia kampaň TU


                                                                                                                                                   


         

  


        S L A D K Á   P O M O C

Bližšie informácie TU


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2021 TU

Rozhodnutie ministra  s účinnosťou od 29. 11. 2021TU

Školský semafor aktualizovaný od  26. 11. 2021 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 252/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 261/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 262/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 264/2021 ÚVZ SR TU

 obrázok zdroj: http://kniznicatv.sk/alexander-dubcek-meno-symbolizujuce-nadej/

 

Tento rok si pripomíname

100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka.

https://www.snm.sk/?verejnost-2&clanok=virtualna-vystava-k-100-vyrociu-narodenia-alexandra-dubceka


Viac info TU.  Kompletné pravidlá TU.


 

Čo bolo ...

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami zameranými na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a spopularizovanie čítania medzi žiakmi. Čítať viac...

 

 

Konferencia pre ŽŠR

Dňa 25.11.2021 sa koordinátorka ŽŠR Mgr. Zuzana Repaská a členky našej ŽŠR Zuzana Marcinová
z III.D a Monika Kordiaková z II.B zúčastnili online konferencie pre ŽŠR. Čítať viac...

 

 

 

Týždeň zdravej výživy a diabetu

Pri príležitosti dňa zdravej výživy a dňa diabetu sme vyzvali žiakov, aby počas týždňa od 15.11. do 19.11. 2021 niečo vhodné pripravili, odfotili a poslali nám fotku. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Európsky týždeň bola proti drogám

Tretí novembrový týždeň je v Európe venovaný boju proti drogám. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

 

Farebný október

 

V rámci akcie "Farebný október" ŽŠR vyzvala žiakov, aby prišli v týždni od 11.10. do 15.10. oblečení každý deň v inom štýle. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Ponožkový október

ŽŠR sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

Dotyky 21

V mesiaci október odštartovala Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove projekt Dotyky 21, ktorého cieľom je priniesť do bežného života kúsok umenia v podobe kvalitnej poézie, prednesu a hudby. Čítať viac...

 

 

ULTRAZVUK - nová učebná pomôcka

Dňa 13. 10. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školenie o nových možnostiach fyzikálnej terapie. Čítať viac...