KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY


                                

                               

 

 


Voľby do Územnej školskej rady PSK - žiadosť o návrhy kandidátov do volieb TU

Prehlásenie o súhlase s návrhom za člena Územnej školskej rady PSK - tlačivo TU

 


 


 

 


 

 

 


Viac informácií TU.


 


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2022 TU

Zelená otvoreným školám na školský rok 2022/2023 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 01. 09. 2022 TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU


 

 


 

Čo bolo ...

 

Beseda s lektorom z Veľkej Británie

V piatok 20.1.2023 navštívil našu školu lektor Jonathan Gresty z Veľkej Británie. Čítať viac...

 

 

ENVIROPROJEKT 2022

Ako u nás prebiehal ENVIROPROJEKT ... Čítať viac...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

Dňa 10.1.2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Čítať viac...

 

Vianočný koncert

Vianočný koncert je dlhodobou tradíciou našej školy a tento rok na ňom nesmeli chýbať hudobné talenty našich žiakov. Čítať viac...

 

 

Kurz tejpovania

Aj tento rok sme sa rozhodli dňa 20. - 21.12.2022 zorganizovať základný kurz tejpovania pre žiakov IV.D. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Prax vo wellness zariadení Delňa

Po prestávke spôsobenej pandemickou situáciou sa obnovila odborná klinická prax masérov vo wellness zariadení Delňa.  Čítať viac...

 

 

 

Sladká pomoc

Kampaň Sladká pomoc a čokolády Sv. Mikuláš sú misijnou iniciatívou, ktorá motivuje dobrovoľníkov na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Čítať viac...

 

 

 

Vianočné prekvapenie

Akciu pod názvom Vianočné prekvapenie pripravili žiaci študijného odboru masér, ako poďakovanie našim upratovačkám. Čítať viac...

 

 

 

 Dobrovoľnícke a charitatívne aktivity

 Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov sa v predvianočnom období
 pokúsila rozšíriť rozmer prípravy svojich žiakov na pomáhajúce povolanie aj cez
 dobrovoľnícke a charitatívne aktivity. Čítať viac...

 

 

 

 

Konferencia pre školské parlamenty

Dňa 15.12.2022 sa naše žiačky a koordinátorka ŠP zúčastnili Konferencie pre členov a koordinátorov ŠP. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Živá knižnica

Dňa 1.12.2022 sa naši žiaci zúčastnili tzv. Živej knižnice. Čítať viac...

 

 

 

Vianočná besiedka- Mikuláš

LÁSKA, najväčší dar človeka, zavítala aj ku klientom DSS Átrium na Dilongovej ulici a  do Detského domova na Požiarnickej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

Vianočná burza  - Fotogaléria

Ani tento rok nechýbala na našej škole obľúbená akcia organizovaná Školským parlamentom - Vianočná burza, ktorá sa konala 12.12.2022. Čítať viac...