Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky
Maturanti !!! (03.05.2016)

Informujte sa o platnosti Vášho Preukazu ISIC/EURO26 a možnosti využívať zľavy aj počas prázdnin!

čitaj viac »

Informujte sa o získaní preukazu žiaka ISIC/EURO<26.

čitaj viac »

V sekcii ISIC karty ponúkame dotazník pre žiakov na vylepšenie siete zliav pre držiteľov ISIC preukazu.

čitaj viac »

V sekcii ISIC ponúkame dotazník pre rodičov na vylepšenie siete zliav pre držiteľov ISIC preukazu.

čitaj viac »

Súvislá odborná klinická prax žiakov tretieho ročníka 
 

v Karlových Varoch a Vysokých Tatrách!

 

Rozpis žiakov na súvislú odbornú klinickú prax si môžete pozrieť TU.

 

Náhradný rozvrh na 2. 6. 2016 a 3. 6. 2016 si môžete pozrieť TU.


Čo bolo ... 

Exkurzia v kryocentre

Dňa 17. mája 2016 sa žiaci III.D  triedy zúčastnili na  exkurzii v kryocentre na Duchnovičovom námestí v Prešove. Čítať viac ...

Návšteva z materskej školy

V utorok 16. 05. 2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Prišli sa k nám pozrieť predškoláci z MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Deň zdravia v Spinei

V dňoch 11. - 12. 5. 2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka akcie „Deň zdravia“ v priestoroch spoločnosti Spinea na Volgogradskej ulici 13 a Okrajovej ulici 33 v Prešove pod záštitou zdravotnej poisťovne Union pre zamestnancov spoločnosti Spinea. Čítať viac ...

Rozlúčka maturantov SZŠ - Fotogaléria

Dňa 13. 5. 2016 sa konala rozlúčka maturantov. Čítať viac ...

Súťaž v prvej pomoci a vedomostiach o Červenom kríži

Dňa 13. 5. 2016  sa 6 žiaci našej školy – Eštoková Veronika, Kazimírová Veronika, Tóthová Sibyla, Vasiľko Lukáš, Mariničová Petra a Sopková Nikol zúčastnili súťaže v PP a vedomostiach o ČK. Čítať viac ...

Exkurzia na stanici Hasičského a záchranného zboru

Dňa 12. 05. 2016 žiaci 2. ročníka navštívili stanicu Hasičského a záchranného zboru na Požiarnickej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Plavecký výcvik

Dňa 10. 5. 2016 sa žiaci III.D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondično - relaxačné cvičenia ( RRC ) hodiny plaveckého výcviku
na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove.
Čítať viac ...

Krajský matičný festival Ľudová pieseň košickej mládeže

Dňa 6. 5. 2016 sa žiaci Jana Šofranková  z I.C a Ján Kanuščák z I.D triedy zúčastnili dvanásteho ročníka krajského matičného festivalu Ľudová pieseň košickej mládeže. Ján Kanuščák obsadil v kategórii „žiaci stredných škôl - chlapci“ druhé miesto. Jana Šofranková získala v kategórii „žiaci stredných škôl - dievčatá“ cenu firmy Lynx. Čítať viac ...

GTF kvíz

Dňa 2. 5. 2016 sa žiačky II. A triedy – Kamila Čechová, Sofia Čisáriková a Viktória Maslišová zúčastnili vedomostnej súťaže s názvom „GTF kvíz“, ktorý sa konal v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Čítať viac ...

Akcia mesta Prešov - zdravotnícka hliadka

Dňa 5. 5. 2016 sa  4 žiaci II.A triedy  - Veronika Eštoková, Veronika Kazimírová,  Sybila Tóthová a  Lukáš Vasiľko  zúčastnili  akcie mesta Prešov pri príležitosti Dňa víťazstva  boja  proti fašizmu. Žiaci vykonávali funkciu zdravotníckej  hliadky. Zúčastneným žiakom ďakujeme za ochotu a zodpovedný prístup  ku akcii.

Pracovné stretnutie s vedúcimi sestrami

Dňa 4. 5. 2016  sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier  konalo pracovné stretnutie učiteľov odborných predmetov našej školy s vedúcimi sestrami FNsP J. A. Reimana a domovov sociálnych služieb. Čítať viac ...

Deň Zeme

Dňa 21. 4. 2016 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Čítať viac ...

Zubná technika - prednáška a exkurzia

Dňa 04.04.2016 sa žiaci II.E triedy študijného odboru zubný asistent, zúčastnili prednášky o technológii CEREC, ktorá umožňuje počas jedinej návštevy zubnej ambulancie vytvorenie nových keramických koruniek, výplní a ostatných nekovových protetických náhrad.

Dňa 19.04.2016 sa žiaci II.E triedy zúčastnili exkurzie v priestoroch zubnej techniky v Prešove. Čítať viac ...

Súťaž v prvej pomociFotogaléria

Dňa 22. apríla 2016 sa žiačky II.A triedy  Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková a Sibyla Thótová zúčastnili regionálneho kola súťaže v prvej pomoci  stredných zdravotníckych škôl. Umiestnili sa na 3. mieste. Čítať viac ...

SZŠ má talent 2016  - Fotogaléria

Dňa 19. 4. 2016 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala školská akcia pod názvom "SZŠ má talent 2016". Čítať viac ...

Deň narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala  už po 20-ty krát. Ulice miest a obcí

v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy... Čítať viac ...


Úspech v krajskom kole SOČ

Dňa 8. 4. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ. Naše žiačky Michaela Mičáňová a Nikoleta Pribulová zo IV.C triedy sa umiestnili na 2. mieste s prácou Predčasniatka a postupujú
do celoštátneho kola
.

Na peknom 4. mieste sa umiestnili aj Alexandra Urbanová a Kamila Čechová z II.A triedy
s prácou 3D model skleníkového efektu.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.


Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov

Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia sa na našej škole dňa 22. marca 2016 uskutočnil „Deň ústneho zdravia na SZŠ Prešov“, pre 60 žiakov prvého a druhého ročníka - študijný odbor zubný asistent, v čase od 8:55 hod do 14:25 hod. Čítať viac ...

Exkurzia v knižnici

Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Pri tejto príležitosti sa žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v prešovskej  Knižnici P. O. Hviezdoslava. Čítať viac ...

Svetový deň povedomia o autizme

Druhý apríl je vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Tento deň sme si na našej škole pripomenuli 4. 4. 2016   a  rozdávali sme modré stužky učiteľom a žiakom.  Na spojovacej chodbe sme vytvorili informačný panel  k tejto problematike. Čítať viac ...

Veľká noc

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatku jari. V tomto duchu sme si 23. marca  2016 pripomenuli tradície a zvyky Veľkej noci. Čítať viac ...

Florbal - Obvodné kolo SŠ

Dňa 22. 3. 2016 sa uskutočnilo Obvodné kolo SŠ vo florbale, kde sa naše žiačky umiestnili na 3. mieste. Čítať viac ...

Exkurzia v planetáriu

Dňa 16. 3. 2016 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie v planetáriu. Čítať viac ...

Lyžiarsky kurz - Fotogaléria

Od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 sa 54 žiakov prvého a druhého ročníka našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v  lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica. Čítať viac ...