KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

 


O C E N E N I E   Š K O L Y

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 


Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Výsledková listina - 5356 M zdravotnícky asistent nájdete TU

Výsledková listina - 5358 M zubný asistent nájdete TU

Výsledková listina - 5370 M masér nájdete TU

 


Oznámenie výsledkov volieb do Rady školy pri SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov TU


OZNAM

pre uchádzačov externej - večernej formy štúdia

V školskom roku 2022/2023 škola otvára triedy v týchto študijných/učebných odboroch:

5370 N masér TU

5356 N zdravotnícky asistent TU

5371 H sanitár TU

Bližšie informácie: Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023


 

 


 

 

 


 

 


 

Čo je DofE?

Viac info TU.

 


 

 

 OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 04. 03. 2022 TU

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách... od 04. 05. 2022 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 33/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 32/2022 ÚVZ SR  TU

 

 


 

Čo bolo ...

 

KOŽAZ

V dňoch 16.5. - 18.5.2022 žiaci tretieho ročníka absolvovali trojdňový Kurz ochrany života a zdravia. Čítať viac...

 

 

Exkurzia na Okresnom súde Prešov

Dňa 23.5.2022 sa žiaci I.C a I.E triedy v rámci predmetu ETV zúčastnili exkurzie na Okresnom súde Prešov. Čítať viac...

 

 

Medzinárodný deň biodiverzity

Pod záštitou ŽŠR sme si Medzinárodný deň biodiverzity pripomenuli aj na našej škole. Čítať viac...

 

 

 

Ocenenie pre časopis VITA

Dňa 18.5.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov. Čítať viac...

 

 

 

 

Medzinárodný deň mlieka

Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli tento deň. Čítať viac...

 

 

 

 

Odvrátená tvár internetu

Dňa 11.5.2022 sa konala prednáška s besedou na tému "Odvrátená tvár internetu". Čítať viac...

 

 

Študentská kvapka krvi

Naši žiaci pokračovali v dlhoročnej tradícii a zúčastnili sa darovania krvi. Čítať viac...

 

 

Svetový deň hygieny rúk

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli 6. mája 2022. Čítať viac...

 

 

 

 

Prezentácia študijných odborov SZŠ v Eperia shopping mall

Dňa 2. - 4. mája 2022 prezentovali žiaci našej školy jednotlivé študijné odbory. Čítať viac...

 

 

 

Svetový deň čistých rúk

Dňa 4.5.2022 sa trieda II.C zúčastnila edukačno-osvetovej kampane "Spoločne za čisté ruky". Čítať viac...

 

 

Medziročníkový florbalový turnaj

Dňa 27.4.2022 sa konal medziročníkový florbalový turnaj žiakov SZŠ. Čítať viac...

 

 

Deň narcisov

Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto verejno-prospešnej zbierky. Čítať viac...

 

 

 

Za krásu slova

Dňa 25.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže - Za krásu slova. Čítať viac...

 

 

 

 

Deň Zeme 

Pod záštitou ŽŠR sa žiaci I.C a II.A triedy zapojili do aktívnej činnosti týkajúcej sa úpravy okolia školy. Čítať viac...

 

 

 

Slovenský Červený kríž - exkurzia

Dňa 21.4.2022 sa žiaci, ktorí navštevujú krúžok Mladý zdravotník, zúčastnili exkurzie v Červenom kríži v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Veľkonočná šibačka

13.4.2022 sme si na našej škole pripomenuli ľudové zvyky a tradície súvisiace s Veľkou nocou. Čítať viac...