Výzva predsedu PSK na voľby členov do rady školy TU


NAJ ONLINE UČITEĽ PSK

Podmienky k nominovaniu TU

Návrh na ocenenie  TU

Plagát TU


Zdravotník v akcii 2021

... čítať viac...

Poďakovanie MZ SR ... čítať viac ...


 


 

Mladé prešovské talenty 2021 TU

  


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

1. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 13. 05. 2021 s účinnosťou od 17. 05. 2021 TU

2. Manuál pre stredné školy od 17. 05. 2021 TU

3. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

      (zák. zástupca neplnoletého žiaka/plnoletý žiak) od 17. 05. 2021 TU

4. Vyhláška ÚVZ SR č. 219 od 16. 06. 2021 TU


 

Čo bolo ...

 

Slávnostné ukončenie školského roka

Dňa 30.6.2021 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka. Čítať viac...

 

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

26. júna 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sme sa zamerali na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť. Čítať viac...

 

 

Exkurzia v Soľnej jaskyni v Prešove

Dňa 23. 6. 2021 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov externého študijného odboru masér. Čítať viac...

 

 

 

Súťaž o naj nástenku - Fotogaléria

ŽŠR koncom mája vyhlásila súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka o NAJ nástenku. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v historickom centre mesta Prešov

Dňa 18.6.2021 sa žiaci I.C a I.E zúčastnili exkurzie v centre mesta. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia - Pamiatky mesta Prešov v angličtine - Fotogaléria

Dňa 9.6.2021 sa žiaci II.C a 17.6.2021 žiaci II.A triedy zúčastnili exkurzie v meste Prešov. Čítať viac...

 

 

Odborná exkurzia na pracovisku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

Dňa 11. 6. 2021 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov I.D triedy študijného odboru masér. Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove

Dňa 14. 6. 2021 sa žiaci I.B počas 4. a 5. vyučovacej hodiny zúčastnili zážitkového vyučovania v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, na oddelení inojazyčnej literatúry. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia na oddelení úrazovej chirurgie v Prešove

Dňa 11.6.2021 absolvovali žiaci 2. ročníka študijného odboru masér odbornú exkurziu na OÚCH FNsP v Prešove. Čítať viac....

 

 

 

Prvá pomoc s profesionálnymi záchranármi

V dňoch 24. a 25. 5. 2021 absolvovali naši žiaci hodiny prvej pomoci pod vedením profesionálnych záchranárov. Čítať viac...

 

 

Deň bez tabaku - Fotogaléria

31. mája 2021 sa naša škola zapojila do propagácie zdravého živtného štýlu. Čítať viac...

 

 

Medzinárodný deň detí - Fotogaléria

Ako sme na našej škole spríjemnili žiakom MDD... Čítať viac...

 

 

 

 

 

Rozlúčka so štvrtákmi

Ako sa lúčili štvrtáci tohto roku ... Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie

Ako sme sa snažili žiakom spríjemniť návrat do školských lavíc.... Čítať viac...