Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

 

 

Rozpis učební pre triedne aktívy 23. 11. 2017

 

 
V tomto školskom roku   z a č í n a m e

prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

na pomaturitné kvalifikačné štúdium

v študijnom odbore

5370 N masér

forma večerná.

Informácie o profile študenta

Prihláška na štúdium


 

 

 


 

Čo bolo ...

 

Nie drogám

Dňa 10. 11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťažno - zábavnom podujatí "Nie drogám". Čítať viac...

 

 

 

Hodina deťom

Dňa 10. 11. 2017 sa v meste Prešov uskutočnila verejná finančná zbierka Hodina deťom. Čítať viac...

 

 

 

Odborné prednášky

V dňoch 6., 8. a 13. novembra 2017 sa v triedach druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent konali odborné prednášky. Čítať viac...

 

 

Environmentálna výchova v praxi - Fotogaléria

Dňa 9. 11. 2017 sa žiaci I.A a I.B triedy v rámci environmentálnej výchovy podieľali na vytváraní správnych postojov k životnému prostrediu. Čítať viac...

 

 

 

DOD na Fakulte zdravotníckych odborov

Dňa 9. 11. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na DOD na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove. Čítať viac...

 

 

Humánna pomoc maturantov

Žiaci našej školy zorganizovali humánnu zbierku trvácnych potravín pre krízové centrum. Čítať viac... 

 

 

 

Body exhibition

Žiaci našej školy sa zúčastnili na zaujímavej výstave Body exhibition v Bratislave. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia na Krajskom súde

Dňa 25. 10. 2017 sa žiaci I.E a II.C triedy zúčastnili exkurzie na Krajskom súde v Prešove. Čítať viac...

 

 

Silná ruka

Dňa 27. 10. 2017 sa konalo oblastné kolo súťaže Silná ruka. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - speleoterapia v Belianskej jaskyni

Dňa 20. 10. 2017 žiaci IV. D triedy študijného odboru masér absolvovali speleoterapiu - dychové cvičenia v priestoroch Belianskej jaskyne. Čítať viac...

 

 

Návšteva múzea - zážitkové vyučovanie

Dňa 19. 10. 2017 sa žiaci I.C a I.E triedy počas 2. a 3. vyučovacej hodiny zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Divadelné predstavenie - Eugen Onegin

Dňa 16. 10. 2017 sa priaznivci divadla z našej školy zúčastnili na večernom predstavení v DJZ Prešov. Čítať viac... 

 

 

XIX. stomatologické dni

Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci 4. ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili odborných prednášok v rámci akcie Prešovské stomatologické dni. Čítať viac...

 

 

Výchova k ústnemu zdraviu na CZŠ s MŠ sv. Gorazda

19. 10. 2017 si žiačky III.E triedy pripravili pre žiakov základnej a materskej školy sv. Gorazda na Solivarskej ulici v Prešove edukačný program o orálnom zdraví. Čítať viac...

 

 

Olympiáda o EÚ

Dňa 18. 10. 2017 sa naši žiaci Adrián Figura, Monika Germušková a Alex Luterančík zapojili do olympiády o EÚ. Čítať viac...

 

 

Október - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" si skupina žiakov z III.C  triedy pripravila pre klientov ZpS Náruč malé prekvapenie.  Čítať viac...

 

Imatrikulácia - Fotogaléria

Dňa 13. 10. 2017 sa v zasadačke Krajského úradu v Prešove konalo slávnostné prijatie prvákov

do zdravotníckeho cechu. Čítať viac...

 

Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Dňa zdravej výživy (16. 10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov malé pohostenie, pozostávajúce z ovocia a zeleniny. Čítať viac...

 

 

Futsal - žiaci

Dňa 17. 10. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo vo futsale žiakov. Čítať viac...

 

 

Mesiac úcty k starším

Dňa 10. 10. 2017 skupina žiakov IV.D triedy spríjemnila svojim kultúrnym vystúpením deň klientom v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis. Čítať viac...

 

 

 

Farebný október

Naši žiaci sa aj tento školský rok zapojili do školskej akcie organizovanej ŽŠR pod heslom "Spestrime si smutné jesenné dni a vnesme do života trochu farby!" Čítať viac...

 

 

Deň Prešovského kraja 

Dňa 5. 10. 2017 sa uskutočnil Deň PSK. Žiaci našej školy sa zúčastnili tejto akcie nielen ako hostia, ale aj ako účastníci programu. Čítať viac...

 

 

 

Návšteva synagógy

V dňoch 20., 28. a 29. septembra 2017 žiaci prvého ročníka navštívili pri príležitosti Dňa obetí holokaustu židovskú synagógu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou

Súťaž o triedu s najlepšou dochádzkou vyhrala v 2. polroku šk. roka 2016/17 trieda III.E, teraz už IV.E, ktorá mala najmenej vymeškaných hodín na žiaka. Čítať viac...

 

 

Piknikové čítanie

V dňoch 28. a 29. septembra 2017 sa žiaci II.C a III.A  na hodinách slovenského jazyka a literatúry zapojili do tohtoročnej novinky festivalu Prešov číta rád. Čítať viac...

 

 

Európsky deň jazykov - Fotogaléria

26. 9. 2017 sa žiaci našej školy už po 5-krát zapojili do aktivít po názvom "Spoznaj krajinu, ktorej jazyk sa učíš." Čítať viac...

 

 

 

Športové všeličo - Fotogaléria

Dňa 26. 9. 2017 sme si pripomenuli Európsky týždeň športu športovými a vedomostnými súťažami, prostredníctvom ktorých si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a zdatnosť.  Čítať viac...

 

 

Biela pastelka - Poďakovanie

Dňa 22. 9. 2017 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých. Čítať viac...

 

 

KOŽaZ

V dňoch 11. 9. 2017 až 14. 9. 2017 sa uskutočnil povinný Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka v priestoroch LK Delňa. Čítať viac...

 

 

Deň polície

Dňa 14. 9. 2017 sa žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka zúčastnili akcie - Deň polície, ktorá sa konala pred Mestskou športovou halou v Prešove - Tatran Handball arénou. Čítať viac ...

 

 

Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka - Fotogaléria

Dňa 6. 9. 2017 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník. Miestom konania bol Šarišský hrad. Čítať viac...