Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Zaradenie žiakov do tried 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2015/2016 nájdete v sekcii PRIJÍMACIE KONANIE.

čitaj viac »

I S I C   karty

pre budúcich žiakov 1. ročníka ešte

s ú    k    d i s p o z í c i i

v pracovných dňoch

08.00 hod. - 13.00 hod.

Karty si môžete vyzdvihnúť

u Mgr. Aleny Štieber, kabinet č. 119.