KONTAKT

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36

080 24, Prešov

sekretariát školy:

tel.: +421 51/77 33 304

mobil: +421 904 741 077

sekretariat(at)szspo.sk

riaditeľka školy:

+421 911 170 184

riaditel(at)szspo.sk

ekonómka školy:

tel.: +421 51/77 34 992

mobil: +421 904 175 698

ekonom(at)szspo.sk

SPONZORI
PARTNERI ŠKOLY

OZNAM O SCHVÁLENÝCH PROJEKTOCH

Riaditeľka školy oznamuje:

  • vo výberovom procese na rok 2022 v rámci programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV, bol škole schválený grant vo výške 35 290,- eur na realizáciu projektu 

Zahraničná mobilita žiaka pripravuje budúceho odborníka".

 

  • MŠVVaŠ SR schválilo našej škole ENVIROPROJEKT 2022                        "Ekoučebňa pod oknami zdravotky" vo výške 1 810,- eur.

 

  • MŠVVaŠ SR schválilo našej škole projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti                a výchovy k podnikaniu na rok 2022 s názvom "Zdravé financie"                            vo výške 1 519,- eur.

 

  • MŠVVaŠ SR schválilo našej škole projekt BAVORSKÝ KURZ: Ďalšie vzdelávanie učiteľov NJ v Dillingene.

 

 


 

Dňa 10. 06. 2022 sa konal 14. ročník súťaže 

ZDRAVOTNÍK V AKCII

Viac INFO TU.

Výsledková listina TU.

 

 


Ďakovný list riaditeľke školy od Jany Harčárovej,

zástupkyne rodičov Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Sládkovičova 36, Prešov TU

 


 

 


OZNAM

pre uchádzačov externej - večernej formy štúdia

V školskom roku 2022/2023 škola otvára triedy v týchto študijných/učebných odboroch:

5370 N masér TU

5356 N zdravotnícky asistent TU

5371 H sanitár TU

Bližšie informácie: Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023


 

https://www.ruvzsn.sk/Medzinarodny%20den%20proti%20zneuzivaniu%20drog.pdf

 


 

 

 


 


Predaj lístkov od 6.6.2022 v kabinete č. 104 a 119.

 


 

Propozície celoštátnej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu. 

 OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 04. 03. 2022 TU

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách... od 04. 05. 2022 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 33/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 35/2022 ÚVZ SR  TU

 

 


 

Čo bolo ...

 

Prvá pomoc na Evanjelickej spojenej škole

Žiaci II.C triedy dňa 23.6.2022 prezentovali postupy prvej pomoci žiakom 2. stupňa na Evanjelickej spojenej škole. Čítať viac...

 

 

 

Beh olympijského dňa

Dňa 23.6.2022 sa naši žiaci zúčastnili športového podujatia Beh olympijského dňa. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Zážitkové vyučovanie - prehliadka mesta Prešov

Dňa 20.6.2022 sa žiaci I.A a I.B a dňa 22.6.2022 ruštinári 2. ročníka zúčastnili zážitkového vyučovania - prehliadky mesta Prešov. Čítať viac...

 

 

 

Súdne pojednávanie - zážitkové vyučovanie na Okresnom súde v Prešove

Dňa 16.6.2022 sa žiaci I.B triedy zúčastnili verejného pojednávania na Okresnom súde v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Objavovanie pamiatok mesta Prešov v anglickom jazyku  - Fotogaléria

V priebehu mája a júna sa žiaci I.C, II.C, II.E, III.A a III.C zúčastnili exkurzie v meste Prešov. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia  na oddelení inojazyčnej literatúry

Dňa 20.6.2022 sa skupina žiakov I.C v rámci hodín ANJ zúčastnila exkurzie na Oddelení inojazyčnej literatúry. Čítať viac...

 

 

Vzdelávací online projekt "Argumentuj"

V rámci hodiny OBN sa v dňoch 13.6. - 20.6.2022 žiaci prvého ročníka zúčastnili vzdelávacieho online projektu pod názvom Argumentuj. Čítať viac...

 

 

  M(i)esto pre ľudí

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala tento rok 6. kolo fotografickej súťaže. Čítať viac...

 

 

Zdravotník v akcii - Fotogaléria

10. júna 2022 sa konal 14. ročník súťaže v poskytovaní prvej pomoci "Zdravotník v akcii". Čítať viac...

 

 

 

Účelové cvičenie

V dňoch 2.6. a 3.6.2022 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov prvého a druhého ročníka. Čítať viac...

 

 

Výstava o Michalovi Bosákovi

V dňoch 7. - 10. 6. 2022 sme so žiakmi I.A, I.B, I.C, II.C a II.E navštívili výstavu venovanú Michalovi Bosákovi. Čítať viac...

 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - Fotogaléria

Dňa 6.6.2022 si štvrtáci prevzali maturitné vysvedčenia. Čítať viac...

 

 

Exkurzia Krakow - Oswienčim

Dňa 2.6.2022 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie Krakow - Oswienčim. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - Bardejovské Kúpele

31.5.2022 sa triedy II.A a II.B zúčastnili na odbornej exkurzii v Bardejovských Kúpeľoch. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - Kúpele Štós

31.5.2022 sa triedy II.B a II.C zúčastnili na odbornej exkurzii v Kúpeľoch Štós. Čítať viac...