Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 V tomto školskom roku   z a č í n a m e

prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

na pomaturitné kvalifikačné štúdium

v študijnom odbore

5370 N masér

forma večerná.

Informácie o profile študenta

Prihláška na štúdium

 


 

Čo bolo ...

Pomoc predčasne narodeným deťom

Naši budúci zdravotníci - žiačky II.B a III.E triedy sa rozhodli pomôcť OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU MALÍČEK v príprave balíčkov, ktoré boli určené pre predčasne narodené deti v inkubátoroch. Čítať viac...

Vianočný koncert - Fotogaléria

Dňa 22. 12. 2017 sa konal vianočný koncert vo veľkej zasadačke Bieleho domu v Prešove. Čítať viac...

 

 

Literárny večierok

Koniec kalendárneho roka 2017 sa niesol v znamení literatúry. V utorok 19. 12. 2017 sa konal Literárny večierok. Čítať viac ...

 

 

 

Návšteva v Detskom domove

V dňoch 13. 12. 2017 a 20. 12. 2017 navštívili žiaci II.D triedy v študijnom odbore masér Detský domov na Požiarnickej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa

Žiaci III.D a IV.D triedy študijného odboru masér sa v termíne od 9. 11. 2017 do 7. 12. 2017 zúčastnili OKP v priestoroch Aquaparku Delňa. Čítať viac...

 

 

Zážitkové vyučovanie - návšteva múzea I.B a I.D

Dňa 13. 12. 2017 sa žiaci I.B a I.D triedy zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia fitness centra Olymp

Dňa 6. 12. 2017 žiaci III. D triedy navštívili v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia fitness centrum Olymp na Sabinovskej ulici. Čítať viac...

 

 

 

Vianočná burza - Fotogaléria

Ani tento rok nechýbala na našej škole obľúbená akcia organizovaná ŽŠR - Vianočná burza, ktorá sa konala 12. 12. 2017. Čítať viac...

 

 

Mikuláš - Fotogaléria

V stredu, 6. 12. 2017, zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Čítať viac...

 

 

 

 

Červené stužky

Dňa 1. 12. 2017 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Čítať viac...

 

 

 

Záložka do knihy spája slovenské školy

Dňa 28. 11. 2017 sme v rámci celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu prijali pozvanie partnerskej školy z Dolného Kubína a navštívili Oravu. Čítať viac...

 

 

Študentská kvapka krvi

V dňoch 20. až 24. novembra sa 41 žiakov 3. a 4. ročníka zúčastnilo odberu krvi. Čítať viac...

 

 

iBobor

Dňa 6. 11. 2017 sa 74 žiakov 1. a 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Čítať viac...

 

 

Exkurzia -  Krajské operačné stredisko ZZS, HS a PZ v Prešove

V novembri absolvovali naši žiaci exkurziu na Krajskom operačnom stredisku ZZS, HS a PZ
v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

 

Škola chrbta

Dňa 21. 11. 2017 skupina žiakov 4.D triedy navštívila v rámci klinických cvičení a projektu "Aby chrbát nebolel" ZŠ na Mukačevskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Dňa 20. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Čítať viac...

 

 

Deň diabetu

Dňa 16. 11. 2017 na našej škole prebehla pod záštitou ŽŠR akcia Deň diabetu. Čítať viac...

 

 

 

Silná ruka - Finále SR stredných škôl

Dňa 16. 11. 2017 sa uskutočnilo finále súťaže Silná ruka, na ktorom Aneta Čekanová získala 4. miesto. Čítať viac...

 

 

Nie drogám

Dňa 10. 11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťažno - zábavnom podujatí "Nie drogám". Čítať viac...

 

 

 

Hodina deťom

Dňa 10. 11. 2017 sa v meste Prešov uskutočnila verejná finančná zbierka Hodina deťom. Čítať viac...

 

 

 

Odborné prednášky

V dňoch 6., 8. a 13. novembra 2017 sa v triedach druhého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent konali odborné prednášky. Čítať viac...

 

 

Environmentálna výchova v praxi - Fotogaléria

Dňa 9. 11. 2017 sa žiaci I.A a I.B triedy v rámci environmentálnej výchovy podieľali na vytváraní správnych postojov k životnému prostrediu. Čítať viac...

 

 

 

DOD na Fakulte zdravotníckych odborov

Dňa 9. 11. 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili na DOD na Fakulte zdravotníckych odborov PU v Prešove. Čítať viac...

 

 

Humánna pomoc maturantov

Žiaci našej školy zorganizovali humánnu zbierku trvácnych potravín pre krízové centrum. Čítať viac... 

 

 

 

Body exhibition

Žiaci našej školy sa zúčastnili na zaujímavej výstave Body exhibition v Bratislave. Čítať viac...

 

 

 

 

Exkurzia na Krajskom súde

Dňa 25. 10. 2017 sa žiaci I.E a II.C triedy zúčastnili exkurzie na Krajskom súde v Prešove. Čítať viac...

 

 

Silná ruka

Dňa 27. 10. 2017 sa konalo oblastné kolo súťaže Silná ruka. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia - speleoterapia v Belianskej jaskyni

Dňa 20. 10. 2017 žiaci IV. D triedy študijného odboru masér absolvovali speleoterapiu - dychové cvičenia v priestoroch Belianskej jaskyne. Čítať viac...

 

 

Návšteva múzea - zážitkové vyučovanie

Dňa 19. 10. 2017 sa žiaci I.C a I.E triedy počas 2. a 3. vyučovacej hodiny zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Divadelné predstavenie - Eugen Onegin

Dňa 16. 10. 2017 sa priaznivci divadla z našej školy zúčastnili na večernom predstavení v DJZ Prešov. Čítať viac... 

 

 

XIX. stomatologické dni

Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci 4. ročníka študijného odboru zubný asistent zúčastnili odborných prednášok v rámci akcie Prešovské stomatologické dni. Čítať viac...

 

 

Výchova k ústnemu zdraviu na CZŠ s MŠ sv. Gorazda

19. 10. 2017 si žiačky III.E triedy pripravili pre žiakov základnej a materskej školy sv. Gorazda na Solivarskej ulici v Prešove edukačný program o orálnom zdraví. Čítať viac...

 

 

Olympiáda o EÚ

Dňa 18. 10. 2017 sa naši žiaci Adrián Figura, Monika Germušková a Alex Luterančík zapojili do olympiády o EÚ. Čítať viac...

 

 

Október - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti "Októbra - mesiaca úcty k starším" si skupina žiakov z III.C  triedy pripravila pre klientov ZpS Náruč malé prekvapenie.  Čítať viac...

 

Imatrikulácia - Fotogaléria

Dňa 13. 10. 2017 sa v zasadačke Krajského úradu v Prešove konalo slávnostné prijatie prvákov

do zdravotníckeho cechu. Čítať viac...

 

Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Dňa zdravej výživy (16. 10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov malé pohostenie, pozostávajúce z ovocia a zeleniny. Čítať viac...

 

 

Futsal - žiaci

Dňa 17. 10. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo vo futsale žiakov. Čítať viac...

 

 

Mesiac úcty k starším

Dňa 10. 10. 2017 skupina žiakov IV.D triedy spríjemnila svojim kultúrnym vystúpením deň klientom v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis. Čítať viac...

 

 

 

Farebný október

Naši žiaci sa aj tento školský rok zapojili do školskej akcie organizovanej ŽŠR pod heslom "Spestrime si smutné jesenné dni a vnesme do života trochu farby!" Čítať viac...

 

 

Deň Prešovského kraja 

Dňa 5. 10. 2017 sa uskutočnil Deň PSK. Žiaci našej školy sa zúčastnili tejto akcie nielen ako hostia, ale aj ako účastníci programu. Čítať viac...