Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

 


História školy školské roky 1949/50 - 2019/20Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu SR je

 Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov

uzatvorená do odvolania.

 

 

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok - piatok:    od 8:00 hod. - do 13:00 hod.

Denne zabezpečená služba na sekretariáte školy.

 


 

 

Príkazný list predsedu PSK č. 9/2020 TU

Príkazný list predsedu PSK č. 12/2020 TU

Informácie o fungovaní Stáleho pracoviska Prešov TU

Učíme na diaľku TU

Zborovňa učí doma - rozprávajte sa so žiakmi TU


Vážení uchádzači

o študijný odbor 5370 M masér,

plánovaný termín talentovej skúšky - 31. marec 2020  j e  z r u š e n ý.

O novom termíne konania talentovej skúšky budete včas informovaní

z a s l a n í m    n o v e j    p o z v á n k y ! 

 

Opatrenie MŠVVaŠ SR ohľadom prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/2021 TU

     


  

Bližšie informácie a tlačivo TU.

 


Čo bolo ...

 

Za krásu slova

Dňa 10. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže - "Za krásu slova". Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia - fitness centrum Olymp

Dňa 9. 3. 2020 žiaci III.D triedy absolvovali odbornú exkurziu vo fitness centre Olymp. Čítať viac...

 

Lyžiarsky kurz - 2. termín

V dňoch 24. 2. - 28. 2. 2020 sa žiaci SZŠ zúčastnili na druhom termíne Lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

Lyžiarsky kurz - 1. termín

V dňoch 10. 2. - 14. 2. 2020 sa žiaci SZŠ zúčastnili na prvom termíne Lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Čítať viac...

 

 

Exkurzia klimatoterapia

Dňa 25.2.2020 žiaci IV.D triedy študijného odboru masér absolvovali klimatoterapiu vo vysokohorskom prostredí Vysokých Tatier. Čítať viac...

 

Odborná exkurzia v zariadení Vita vitalis v Prešove

Dňa 21.2.2020 absolvovali žiaci 1. ročníka študijného odboru masér odbornú exkurziu v centre sociálnach služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac...

 

Školské kolo SOČ

Dňa 21.2.2020  na našej škole prebehlo školslé kolo SOČ. Čítať viac...

 

 

 

Profesionálni záchranári na hodinách prvej pomoci

Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, sme už štvrtý rok zabezpečili vyučovanie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi pod vedením Bc. Dušana Krausa. Čítať viac...

 

 

Prezentácia študijných odborv SZŠ v ZOC MAX

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa od roku 1992 každoročne slávi 11. februára, si naša škola pripravila pre verejnosť akciu, ktorá bola spojená s prezentáciou študijných odborov. Čítať viac...

 

 

Valentín 2020

Aj tohto roku sme si pripomenuli sviatok sv. Valentína. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia na Fakulte zdravotníckych odborov PU katedry fyzioterapie

S cieľom zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím navštívilo dňa 13. 2. 2020 Fakultu zdravotníckych odborov PU v Prešove 25 žiakov IV. D triedy. Čítať viac...

 

Finančná olympiáda

Aj tohto roku sa žiaci našej školy zapojili do Finančnej olympiády. Čítať viac...

 

 

Svetový deň chorých

Dňa 11. februára 2020 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň chorých. Čítať viac...

 

 

 

Svetový deň bez mobilov

6. február je už od roku 2001 vyhlásený za deň bez mobilných telefónov. Čítať viac...

 

 

Odmena pre triedu s najlepšou dochádzkou

Chodiť poctivo do školy a nevymeškávať sa naozaj oplatí! Čítať viac...

 

 

Miniflorbal

Dňa 27.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolských hier pod záštitou odboru školstva ÚPSK
v miniflorbale. Čítať viac...

 

 

Kritickým myslením proti diskriminácii

Dňa 27.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili audiovizuálnej prednášky pod názvom "Kritickým myslením proti diskriminácii". Čítať viac...

 

 

Študentský ples - Fotogaléria

Dňa 26.1.2020 sa konal Šudentský ples. Čítať viac...

 

 

 

Volejbal žiačok stredných škôl

Dňa 23.1.2020 si žiačky našej školy zmerali sily vo volejbale s ostanými strednými školami v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Kurz tejpovania II

Žiaci II.F triedy externého štúdia sa v dňoch 16. - 17. 1. 2020 zúčastnili základného kurzu tejpovania. Čítať viac...