Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 Prešovský samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa

Strednej zdravotníckej školy, Sládkovičova 36

v Prešove.

Uzávierka žiadostí 23. apríla 2019.

 

Vyhlásenie výberového konania

 


 

Od školského roku

2019/2020

otvárame nový študijný odbor

5361 M, 5361 N

PRAKTICKÁ   SESTRA


 

 

Program odborného seminára

 


 

Viac informácií a tlačivo nájdete TU.


 

Bližšie informácie TU a propozície súťaže TU. Koordinátor akcie: PaedDr. Martina Dudaščíková


Čo bolo ...

 

 

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - Fotogaléria

Dňa 12.4.2019 sa konalo regionálne kolo súťaže SZŠ v poskytovaní prvej pomoci, kde sme získali 2. miesto. Čítať viac...

 

 

Edukácia na Spojenej škole T. Ševčenka

Dňa 11.4.2019 edukovali žiaci III.E triedy žiakov 5. a 6. ročníka Spojenej školy T. Ševčenka. Čítať viac...

 

 

Deň narcisov

Dňa 11.4.2019 sa už po 23-krát konala zbierka Ligy proti rakovine. Čítať viac...

 

 

 

Prezentácia postupov prvej pomoci na EKG

Dňa 10.4.2019 žiaci IV.B triedy prezentovali svojim mladším rovesníkom na osemročnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy vybrané postupy prvej pomoci. Čítať viac...

 

  

Obvodné kolo v hádzanej

Dňa 3.4.2019 sa žiaci a 4.4.2019 žiačky našej školy zúčastnili na obvodnom kole v hádzanej. Čítať viac...

 

 

Súdne pojednávanie

Dňa 27.3.2019 sa žiaci I.D triedy zúčastnili na súdnom pojednávaní. Čítať viac...

 

 

 

Jarné upratovanie

Dňa 9. 4. 2019 žiaci I.A triedy prejavili svoju usilovnosť pri úprave okolia našej školy. Čítať viac...

 

 

 

Okresné kolo vo futbale - Fotogaléria

Dňa 1. 4. 2019 sa žiaci SZŠ zúčastnili na okresnom kole vo futbale. Čítať viac...

 

 

Exkurzia - klimatoterapia

Dňa 27. 3. 2019 mali možnosť žiaci IV.D triedy študijného odboru masér absolvovať spolu s vyučujúcimi klimatoterapiu vo vysokohorskom prostredí vo Vysokých Tatrách. Čítať viac...

 

 

Florbal - žiačky

Dňa 22. 3. 2019 sa uskutočnil turnaj vo florbale žiačok  v telocvični SOŠ Košická, Prešov. Čítať viac...

 

 

 

Florbal žiaci - okresné kolo

Dňa 19. 3. 2019 naši žiaci reprezentovali školu vo florbale chlapcov - okresné kolo. Čítať viac...

 

 

 

Návšteva z Karlovarskej krajskej nemocnice

Dňa 20. 3. 2019 navštívili našu školu predstavitelia Karlovarskej krajskej nemocnice. Čítať viac...

 

 

 

Deň ústneho zdravia

Deň 20. marec 2019 bol pre žiakov študijného odboru zubný asistent netradičný. Už po štvrtýkrát si pripomenuli Svetový deň ústneho zdravia formou zaujímavých aktivít. Čítať viac...

 

 

 

Projekt "Zdravé nôžky"

Dňa 14. 3. 2019 navštívila skupina žiakov 3. ročníka študijného odboru masér ZŠ T. Ševčenka v Prešove. Dôvodom bolo prezentovanie projektu Zdravé nôžky". Čítať viac...

 

 

Workshop - Stretnú sa kresťan, moslim a žid - Fotogaléria

Dňa 4. 3. 2019 naši žiaci zažili rozdielnosť a zároveň toleranciu približujúcu stanoviská k vzájomnému porozumeniu, keď sa stretli s rabínom, evanjelickým farárom, katolíckym kňazom a riaditeľom Islamskej nadácie na Slovensku. Čítať viac...

 

 

Exkurzia v planetáriu

Dňa 13. 3. 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Čítať viac...

 

 

Exkurzia - Krajské operačné stredisko ZZS v Prešove

13. marca 2019 absolvovalo 81 žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent exkurziu na Krajskom operačnom stredisku ZZS v Prešove. Čítať viac... 

 

 

 

Exkurzia HaZZ Prešov

Žiaci II.D a II.E sa 13. marca 2019 zúčastnili exkurzie na pracovisku HaZZ Prešov.  Čítať viac...

 

 

 

Otvorenie novej odbornej učebne

Vedenie školy symbolicky rozstrihlo "červenú stužku" pri príležitosti otvorenia novozriadenej odbornej učebne vo štvrtok 7. marca 2019. Čítať viac...

 

 

Za krásu slova

Dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Za krásu slova" . Čítať viac...