Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

11. ročník vedomostno - športovej súťaže SZŠ SR

"Asistent v akcii"

08. júna 2018

 

F O T O G A L É R I A

 
Odborný seminár

"Učíme pre prax"

18. apríla 2018

 

F O T O G A L É R I A

 Prihláška na štúdiumČo bolo ...

 

Asistent v akcii

Dňa 8. 6. 2018 sa konal 11. ročník súťaže Asistent v akcii. Čítať viac...

 

 

 

Súvislá odborná klinická prax v Karlových Varoch

Žiaci 3. ročníka odboru Zdravotnícky asistent absolvovali súvislú odbornú klinickú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici. Čítať viac....

 

 

 

 

Trh dobrovoľníckych príležitostí

Naša škola sa zapojila do prezentácie zariadení sociálnych služieb, občianskych združení a neziskových organizácií pôsobiacich v Prešove v rámci Trhu dobrovoľníckych príležitostí. Čítať viac...

 

 

 

 

Deň detí

Pri príležitosti MDD dňa 1. 6. 2018 ŽŠR potešila našich žiakov sladkým prekvapením. Čítať viac...

 

 

 

Odborná exkurzia

Dňa 31. mája 2018 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili na odbornej exkurzii v Dolnom Smokovci a vo Vyšných Hágoch. Čítať viac...

 

 

Sanatórium Tatranská Kotlina - odborná exkurzia

Dňa 31. 5. 2018 sa žiaci  2.C a 2.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Sanatóriu v Tatranskej Kotline. Čítať viac...

 

 

Exkurzia v kúpeľoch Lučivná

Dňa 31. 5. 2018 žiaci 2.A a 2.B triedy študijného odboru zdravotnícky asistent absolvovali exkurziu v kúpeľoch Lučivná.  Čítať viac...

 

 

Bardejovské Kúpele - exkurzia

Dňa 31. 5. 2018 sa žiaci 2.D a 2.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovských Kúpeľoch. Čítať viac...

 

 

Účelové cvičenie

Dňa 29. 5. 2018 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. Čítať viac...

 

 

 

Zážitkové vyučovanie v múzeu

Dňa 28. 5. 2018 sa žiaci 1. ročníka našej školy zúčastnili zážitkového vyučovania v Krajskom múzeu. Čítať viac...

 

 

Deň celiakie

Dňa 18. 5. 2018 sme si pripomenuli Medzinárodný deň celiakie. Čítať viac...

 

 

Mladý Digitálny Európan 2018

Dňa 10. mája 2018 sa žiaci našej školy zapojili do vedomostnej súťaže Mladý Digitálny Európan. Čítať viac...

 

 

 

Olympijský deň

Dňa 29. 5. 2018 sa konal Olympijský deň SZŠ v areály letného kúpaliska Delňa. Čítať viac...

 

 

Žijeme kultúrou - Ťapákovci

Dňa 28. 5. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Čítať viac...

 

 

Beseda so spisovateľkou Z. Štelbaskou

Dňa 23. mája 2018 navštívili žiaci prvého a druhého ročníka knižnicu P. O. Hviezdoslava. Cieľom tejto návštevy bola beseda so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou. Čítať viac...

 

 

Milujem svoje mesto

Naša škola sa zapojila do projektu Milujem svoje mesto. Čítať viac...

 

 

 

Literárna exkurzia

V dňoch 24. - 25. apríla 2018 sa žiaci  našej školy zúčastnili školskej akcie: Literárna exkurzia. Čítať viac...

 

 

 

Armwrestling

Dňa 7. 5. 2018 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v armwrestlingu. Čítať viac...

 

 

 

Oblastné kolo atletiky SŠ

Dňa 4. 5. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na oblastnom kole atletiky SŠ, kde Jessica Varcholová obsadila 1. miesto vo vrhu guľou. Čítať viac...

 

 

 

Deň Európy v Prešove

Dňa 4. 5. 2018 sa žiačky I.C triedy zúčastnili na podujatí Deň Európy v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Odborný seminár "Učíme pre prax" - Fotogaléria

Dňa 18. 4. 2018 SZŠ zorganizovala 2. ročník odborného seminára s názvom "Učíme pre prax". Čítať viac...