Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

 

                 


 


 


História školy školské roky 1949/50 - 2019/20OPATRENIA V SÚVISLOSTI

 

 

S PREVENCIOU

 

 

NÁKAZY COVID - 19

 

1. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok  od 01. 10. 2020 TU

2. ÚVZ SR - Význam nosenia rúšok TU

3. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (prevádzky hromadných podujatí) od 14. 10. 2020  TU

4.  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúška)                                    od 14. 10. 2020  TU

5. Manuál pre stredné školy - aktualizovaný  TU

6. TLAČIVO - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka TU

7. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách                      z 30. 09. 2020 TU

8. Usmernenie hlavného hygienika SR z 08. 09. 2020 - aktualizácia  TU

9. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 12. 10. 2020 TU

10. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 23. 10. 2020 TU

11. Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu TU

12. Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného                 testovania "Spoločná zodpovednosť" TU

13. Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti platné od 02. 11. 2020             do 09. 11. 2020 TU

14. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti platné od 02. 11. 2020               do 09. 11. 2020 TU

 Viac info nájdete TU. Kompletné pravidlá nájedete TU.

 

Čo bolo ...

iBobor

Aj napriek pandemickej situácii sa aj tento rok dňa 12.11.2020 uskutočnila informatická súťaž iBobor. Čítať viac...

 

 

 

Deň zdravej výživy

Keďže v súčasnosti prebieha dištančné vyučovanie, uskutočnil sa na našej škole Deň zdravej výživy na diaľku. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Piknikové čítanie

V dňoch 27. a 28. septembra 2020 sa žiaci II.D na hodinách SLJ zapojili do akcie Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove - Piknikové čítanie. Čítať viac...

 

 

 

 

Farebný týždeň

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila akcia Farebný týždeň. Čítať viac...

 

 

 

KOŽaZ

KOŽaZ sa uskutočnil v termíne  16. - 18. 9. 2020 v  priestoroch LK Delňa v Prešove. Čítať viac...

 

 

 

Exkurzia v židovskej synagóge

V dňoch 11., 22. a 25. septembra 2020 naštívili žiaci I.A, I.C a I.E triedy židovskú synagógu v Prešove. Čítať viac...

 

 

Biela pastelka

Dňa 18.9.2020 sa v našej škole konala zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých. Čítať viac...