Usmernenie č. 08/2021

             pre žiakov o prezenčnom a dištančnom vzdelávaní

                vo všetkých študijných a učebných odboroch  TU

Príloha TU

                       


Voľná pracovná pozícia - učiteľ odborných predmetov TU


 

 

                


Viac informácií TU


 


OPATRENIA V SÚVISLOSTI

 

 

S PREVENCIOU

 

 

NÁKAZY COVID - 19

 

 

 

 

1. Usmernenie hlavného hygienika SR z 08. 09. 2020 aktualizácia  TU

2. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 23. 10. 2020 TU

3. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 04. 01. 2021 TU 

4. Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl                 z 24. 02. 2021 TU

5. ŠKOLY PROTI COVID - 19 TU

6. Uznesenie vlády SR č. 94/2021 Z. z. s účinnosťou od 03. 03. 2021 TU

7. Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách od 15. 03. 2021 TU

8. Vyhláška č. 132 ÚVZ s účinnosťou od 20. 03. 2021 TU

9. Vyhláška č. 133 ÚVZ s účinnosťou od 22. 03. 2021 TU

10. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 z 22. 03. 2021 TU

11. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021 z 22. 03. 2021 TU

12. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

13. Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

14. Mapa COVID školský automat s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

15. Čestné vyhlásenie (plnoletý žiak)  TU

16. Čestné vyhlásenie (zákonný zástupca)  TU

17. Vyhláška ÚVZ SR č. 175 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

18. Vyhláška ÚVZ SR č. 187 s účinnosťou od 19. 04. 2021 TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Čo bolo ...

 

Finančná olympiáda

Aj tohto roku sa mohli naši žiaci zúčastniť I. kola Finančnej olympiády. Tento rok však máme aj postup do druhého kola. Srdečne blahoželáme Barbore Klimkovej z I.E a držíme palce. Čítať viac....

 

Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola zapojila do Ekonomickej olympiády. V decembri sa konalo online školské kolo. Čítať viac...

 

 

ŽŠR pomáha

Členovia našej ŽŠR nezaháľajú ani počas dištančnej výučby a snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čítať viac....

 

 

 

 

Vianočný balíček pre deti v núdzi

V rámci ŽŠR naša škola pripravila balíčky, ktoré prostredníctvom  predajne Orange v ZOC MAX budú doručené neziskovým organizáciám a krízovým centrám pre opustené a týrané deti. Čítať viac...

 

 

Svetový deň diabetu

Dňa 14.11.2020 sme si na našej škole pripomenuli svetový deň diabetu. Čítať viac....

 

 

iBobor

Aj napriek pandemickej situácii sa aj tento rok dňa 12.11.2020 uskutočnila informatická súťaž iBobor. Čítať viac...