O Z N A M

      pre uchádzačov prijímacieho konania

             pre školský rok 2022/2023

       (denná a externá forma štúdia)

 

Zoznam študijných / učebných odborov:

Denná forma:

  • študijný odbor 5361 M praktická sestra / 5356 M zdravotnícky asistent

           (môže nastať zmena len názvu študijného odboru, ale NIE zrušenie                         

             študijného odboru  5361 M praktická sestra / 5356 M zdravotnícky asistent)

  • študijný odbor 5358 M zubný asistent
  • študijný odbor 5370 M masér

 

Externá forma:

  • študijný odbor 5361 N praktická sestra / 5356 N zdravotnícky asistent
  • študijný odbor 5370 N masér
  • učebný odbor 5371 H sanitár

 

Zverejnenie kritérií prijímacieho konania: do 28. 02. 2022


Očkovacia kampaň TU


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2021 TU

Rozhodnutie ministra  s účinnosťou od 29. 11. 2021TU

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 19. 01. 2022 TU

Školský semafor aktualizovaný od  26. 11. 2021 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 252/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 289/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 3/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 4/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 5/2022 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 6/2022 ÚVZ SR TU

 Čo bolo ...

 

Ekonomická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do tejto súťaže. Od 6.12. do 15.12.2021 žiaci druhého ročníka mali možnosť absolvovať online testovanie. Najúspešnejším žiakom bol Samuel Urda, II.D, ktorý postúpil do krajského kola. Čítať viac...

 

 

Odovzdávanie vianočných darčekových balíčkov pre pacientov COVID-oddelenia FNsP v Prešove

 Aj tento rok 17.12.2021 boli vedením SZŠ odovzdané darčeky pre pacientov COVID oddelenia námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť FNsP Prešov Mgr. Smolnickej. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Vianočné výzvy

Keď sa spojí akcia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" s našou výzvou "Potešte pacientov na COVID oddelení". Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zamestnanci našej školy, žiaci a ich rodičia sa v mesiaci november zapojili do charitatívneho projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok." Čítať viac...

 

 

 

Mikuláš

Aj tento rok navšívil našu školu Mikuláš a obdaroval žiakov sladkosťami. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami zameranými na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a spopularizovanie čítania medzi žiakmi. Čítať viac...

 

 

Konferencia pre ŽŠR

Dňa 25.11.2021 sa koordinátorka ŽŠR Mgr. Zuzana Repaská a členky našej ŽŠR Zuzana Marcinová
z III.D a Monika Kordiaková z II.B zúčastnili online konferencie pre ŽŠR. Čítať viac...

 

 

 

Týždeň zdravej výživy a diabetu

Pri príležitosti dňa zdravej výživy a dňa diabetu sme vyzvali žiakov, aby počas týždňa od 15.11. do 19.11. 2021 niečo vhodné pripravili, odfotili a poslali nám fotku. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Európsky týždeň bola proti drogám

Tretí novembrový týždeň je v Európe venovaný boju proti drogám. Čítať viac...