Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS organizujeme

dňa 1. decembra 2015  o 12.05 hod.

VI. ročník "Živej červenej stužky".

Preto prosíme všetkých žiakov a učiteľov,

aby v tento deň prišli do školy oblečení čo najviac v červenom.  

Živú červenú stužku vytvoríme v uvedenom termíne na školskom dvore.

 


 

Týmto sa oznamuje, že

7. decembra 2015

v našej škole 

M i k u l á š

obdaruje všetkých dobrých žiakov. 

PS: Dúfam, že ho potešíte pekným vinšom, básničkou alebo pesničkou :)

Žiacka školská rada

 


VIANOČNÁ BURZA

Dňa 14. 12. 2015

sa v priestoroch našej školy uskutoční Vianočná burza.

Tešíme sa na Vás!

Žiacka školská radaČo bolo ...                                                

Novinky vo svete ústnej hygieny

Žiaci 2. ročníka odboru zubný asistent sa oboznámili s novinkami vo svete ústnej hygieny. Čítať viac ...

Zdravé zúbky - pokračovanie

Tentokrát boli žiaci druhého ročníka študijného odboru zubný asistent v MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Silná ruka

Žiaci našej školy ukázali svoju silu. Čítať viac ...

Deň Diabetu

Dňa 18.11.2015 sa uskutočnila na našej škole súťaž tried pod záštitou Žiackej školskej rady pri príležitosti svetového dňa Diabetu. Čítať viac ...

Cesta do tmy

Takto sa volalo divadelné predstavenie, na ktorom sa zúčastnili naši žiaci. Čítať viac ... 

Účelové cvičenie - Fotogaléria 

Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili na účelovom cvičení. Čítať viac ...

Deň otvorených dverí - Fotogaléria

Dňa 28. 10. 2015 v čase od 08.30 – 13.30 hod. sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na našej škole. Čítať viac ...

Futsal - obvodné kolo

Dňa 27. 10. 2015 sa žiaci Strednej zdravotníckej školy zúčastnili na obvodnom kole vo futsale. Čítať viac ...

Imatrikulácia - Fotogaléria

Dňa 23. októbra 2015 sa v zasadačke Krajského úradu v Prešove uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Čítať viac ...

Deň jablka na ZŠ Matice slovenskej

Dňa 28. októbra 2015 sa žiaci druhého ročníka odboru zubný asistent zúčastnili jablkového hodovania na ZŠ Matice slovenskej v Prešove. Čítať viac ...

Deň PSK

Dňa 27. októbra 2015 sme sa zúčastnili akcie „Deň Prešovského kraja“, ktorú usporiadal Prešovský samosprávny kraj v priestoroch PSK v Prešove. Čítať viac...

Burza práce

Dňa 8. októbra 2015 sme sa zúčastnili akcie „Burza práce a Workshop výchovných poradcov“, ktorá sa realizovala v priestoroch  SOŠ technickej v Prešove. Akciu usporiadal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Čítať viac...

Zdravé zúbky

Dňa 9. októbra 2015 žiaci II.E triedy, študijného odboru zubný asistent, zrealizovali v MŠ Švermová v Sabinove edukáciu detí predškolského veku na tému „Technika čistenia zubov“. Čítať viac ...

Odborná exkurzia - tunel Šibeník - Fotogaléria

Dňa 7. októbra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili  súčinnostného cvičenia zložiek záchranného integrovaného systému  pod názvom „Tunel Šibeník“, ktoré sa uskutočnilo  pred spustením do  prevádzky. Čítať viac...

Európsky deň jazykov - Fotogaléria

Dňa 2. 10. 2015 žiaci tretieho a štvrtého ročníka pripravili pre žiakov 1. ročníka prezentácie Slovenska, Veľkej Británie, Nemecka a Rakúska, Ruska a Českej republiky. Žiaci 2. ročníka navštívili Britské centrum v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a Prešovskú univerzitu, kde si v priestoroch konferenčnej sály Filozofickej fakulty vypočuli prezentáciu o spôsobe výučby jazykov, prekladu a tlmočenia na FF PU. Čítať viac...