Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Čo bolo ... 

Best in English

Dňa 30. 11. 2016 sa naši žiaci zúčastnili 2. ročníka medzinárodnej súťaže pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15-19 rokov Best in English, alebo na Slovensku Angličtinár roka. Čítať viac ...

Celoslovenská kampaň „ČERVENÉ STUŽKY“ 2016

Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil dňa 1. decembra 2016. Tento deň sme si pripomenuli nosením červených stužiek a vytvorením „živej červenej stužky“. Čítať viac ...

 

Informatická súťaž iBobor

Dňa 7. 11. 2016 sa 68 žiakov 2. ročníka zúčastnilo informatickej súťaže iBobor v kategórii Junior. Čítať viac...

Edukačné stretnutie v MŠ v oblasti ústneho zdravia

Dňa 25. 11. 2016 sa žiaci študijného odboru zubný asistent zúčastnili edukačného  stretnutia v MŠ na Volgogradskej  ulici v Prešove. Čítať viac ...

Deň úsmevu

Pri príležitosti Dňa úsmevu vyhlásila ŽŠR v spolupráci so školským časopisom VITA súťaž o najvtipnejšiu poviedku, príbeh alebo kreslený vtip. Čítať viac ...

Silná ruka

Dňa 16. 11. 2016 sa v telocvični Fakulty výrobných technológii TU v Prešove uskutočnila súťaž stredných škôl východoslovenskej oblasti „ Silná ruka“. Čítať viac ...

Deň diabetu

Na našej škole sme si Deň diabetu (14. 11. ) pripomenuli súťažou vyhlásenou ŽŠR, ktorej cieľom bolo pripraviť koláč alebo zákusok zo surovín vhodných pre diabetikov. Čítať viac...

Hodina deťom

Dňa 11. 11. 2016 sa konala v Prešovských uliciach akcia Hodina deťom - zameraná na podporu detí a mladých ľudí po celom svete. Čítať viac...

Nie drogám

Dňa 11. 11. 2016 sa družstvo našich žiakov: Veronika Dujavová III.C, Veronika Šejirmanová II.B, Simona Stoláriková II.E, Adrián Figura I.D, Dominik Leššo II.C a Richard Pčolinský II.B, zúčastnilo na súťažno – zábavnom podujatí pre študentov SŠ  v telocvični SOŠ technickej v Prešove, ktoré organizovalo ABC – Centrum Prešov. Čítať viac...

Študentská kvapka krvi

Dňa 24. 10. 2016 v Strednej zdravotníckej škole pracovníci Národnej transfúznej služby vykonávali odbery krvi – „Študentská kvapka krvi“. Čítať viac ...

Prednáška o drogách

Dňa 24. 10. 2016 sa na našej škole pre žiakov 2. ročníka uskutočnila prednáška s názvom PRAVDA O DROGÁCH. Čítať viac ...

Škola chrbta

Dňa 26. 10. 2016 skupinka žiakov 4.D triedy v zložení R. Adamečko, M. Čekanová, D. Fatľa, K. Goliášová a E. Kišeľová v rámci klinických cvičení a projektu „Aby chrbát nebolel“ navštívili Základnú školu na Mukačevskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

 Prešovské stomatologické dni

Dňa 28. 10. 2016 sa konal XVIII. ročník Prešovských stomatologických dní v priestoroch Obvodného úradu v Prešove. Na tejto akcii sa okrem lekárov a sestier pracujúcich v zubnom lekárstve, zúčastnili aj žiaci našej školy študijného odboru zubný asistent. Čítať viac ...

Účelové cvičenie  - Fotogaléria

Dňa 27. 10. 2016 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili na účelovom cvičení. Čítať viac ...

Deň otvorených dverí  - Fotogaléria

Dňa 27. 10. 2016 v čase od 8.30 – 13.30 hod. sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ na našej škole. Zúčastnilo sa ho 253 návštevníkov z 41 základných škôl prešovského kraja. Čítať viac ...

Zábavno - logická súťaž o najšikovnejšiu základnú a strednú školu

Dňa 26. 10. 2016 sa žiaci našej školy v rámci krúžku Matematika a chémia hrou zúčastnili na zábavno - logickej hre v Košiciach. Čítať viac ...

Október - mesiac úcty k starším

Dňa 26. 10. 2016 sa žiaci  II.B – Petrová Mariana, Krajňáková Monika, Lukáčová Simona, II.C – Šofranková Jana, II.E – Mičkanin Šimon a  IV.D – Hakošová Zuzana pod vedením Mgr. Provázkovej a Mgr. Mušinkovej zúčastnili školskej akcie v DSS Volgogradská ul., Prešov pri príležitosti ,,Októbra  – mesiaca úcty k starším“.  Čítať viac ... 

Futsal

Dňa 20. 10. 2016 sa žiaci SZŠ zúčastnili na futsalovom turnaji, ktorý sa konal v telocvični HA na Baštovej ulici. Čítať viac ...

Zážitkové vyučovanie - Fotogaléria

Dňa 19. 10. 2016 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili alternatívnej výučby v Krajskom múzeu v Prešove. Cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom zážitkového vyučovania. Čítať viac ...

Deň povolaní

Dňa 18. 10. 2016  navštívili  našu školu žiaci 4.A triedy EZŠ v Prešove  s triednou učiteľkou PaedDr. Demčákovou v rámci jesenného projektového týždňa svojej školy. Čítať viac ...

Deň zdravej výživy

Pri príležitosti Dňa zdravej výživy (16.10.) ŽŠR vyzvala žiakov, aby v týždni od 17. do 21. októbra nahradili nezdravé zložky v ich jedálničku niečím zdravším. Čítať viac ...

Farebný október

V rámci akcie Farebný október ŽŠR vyzvala žiakov, aby prišli v týždni od 10.10. do 14.10. oblečení každý deň v inej farbe (pondelok – modrá, utorok – zelená, streda – červená, štvrtok – biela, piatok – fialová). Čítať viac ...

Praktický kurz firmy Curaprox

Dňa 10. 10. 2016 naše pozvanie prijali lektori firmy Curaprox. Žiaci III.E triedy študijného odboru zubný asistent si vypočuli odbornú prednášku. Čítať viac ...