Očkovacia kampaň TU


                                                                                                                                                   


         

  


        S L A D K Á   P O M O C

Bližšie informácie TU


OPATRENIA v súvislosti s pandémiou COVID - 19

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  s účinnosťou od 01. 09. 2021 TU

Rozhodnutie ministra  s účinnosťou od 18. 10. 2021TU

Školský semafor aktualizovaný od  26. 11. 2021 TU

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy TU

Usmernenie MZ SR TU

Vyhláška č. 252/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 261/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 262/2021 ÚVZ SR TU

Vyhláška č. 264/2021 ÚVZ SR TU

 obrázok zdroj: http://kniznicatv.sk/alexander-dubcek-meno-symbolizujuce-nadej/

 

Tento rok si pripomíname

100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka.

https://www.snm.sk/?verejnost-2&clanok=virtualna-vystava-k-100-vyrociu-narodenia-alexandra-dubceka


Viac info TU.  Kompletné pravidlá TU.


 

Čo bolo ...

 

 

Týždeň zdravej výživy a diabetu

Pri príležitosti dňa zdravej výživy a dňa diabetu sme vyzvali žiakov, aby počas týždňa od 15.11. do 19.11. 2021 niečo vhodné pripravili, odfotili a poslali nám fotku. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

Európsky týždeň bola proti drogám

Tretí novembrový týždeň je v Európe venovaný boju proti drogám. Čítať viac...

 

 

 

 

 

 

 

Farebný október

 

V rámci akcie "Farebný október" ŽŠR vyzvala žiakov, aby prišli v týždni od 11.10. do 15.10. oblečení každý deň v inom štýle. Čítať viac...

 

 

 

 

 

Ponožkový október

ŽŠR sa v mesiaci október obrátila na žiakov s výzvou "Podaj ďalej ponožky!" Čítať viac...

 

 

 

Dotyky 21

V mesiaci október odštartovala Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove projekt Dotyky 21, ktorého cieľom je priniesť do bežného života kúsok umenia v podobe kvalitnej poézie, prednesu a hudby. Čítať viac...

 

 

ULTRAZVUK - nová učebná pomôcka

Dňa 13. 10. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školenie o nových možnostiach fyzikálnej terapie. Čítať viac...

 

 

Európsky týždeň programovania

Dňa 19. 10. 2021 sa žiaci II.B a II.D triedy v rámci hodín informatiky zapojili do podujatia "Európsky týždeň programovania". Čítať viac...

 

 

 

 

Modrá nezábudka

Dňa 7.10.2021 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky "Modrá nezábudka". Čítať viac...

 

 

 

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca sme si na našej škole pripomenuli 1.10. 2021. Čítať viac... 

 

 

 

Cezpoľný beh žiačok SŠ

Dňa 30.9.2021 sa uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu žiačok základných a stredných škôl. Čítať viac...

 

 

Prešov číta rád

Naša škola sa dňa 23.9.2021 zapojila do projektu Prešov číta rád. Čítať ďalej...

 

 

 

 

Ako prebiehal týždeň dobrovoľníctva na SZŠ v Prešove

Čítať viac...