USMERNENIE PRE ŽIAKOV č. 02/2021

všetkých študijných a učebných odborov dennej a externej formy štúdia                       o  prezenčnom  a dištančnom vzdelávaní TU

Príloha č. 1 TU

Príloha č. 2  TU


                


Viac informácií TU


 

História školy školské roky 1949/50 - 2019/20OPATRENIA V SÚVISLOSTI

 

 

S PREVENCIOU

 

 

NÁKAZY COVID - 19

 

1. Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúšok  od 01. 10. 2020 TU

2. ÚVZ SR - Význam nosenia rúšok TU

3. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (prevádzky hromadných podujatí) od 14. 10. 2020  TU

4.  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúška)                                    od 14. 10. 2020  TU

5. TLAČIVO - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka TU

6. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách                      z 30. 09. 2020 TU

7. Usmernenie hlavného hygienika SR z 08. 09. 2020 - aktualizácia  TU

8. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR - od 12. 10. 2020 TU

9. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 23. 10. 2020 TU

10. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 12. 2020 TU

11. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 04. 01. 2021 TU 

12. Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021 - od 08. 02. 2021 TU

13. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 05. 02. 2021 s účinnosťou od 08. 02. 2021 TU

14. Vyhláška ÚVZ SR č. 64/2021 - od 12. 02. 2021 TU

15. Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl              z 24. 02. 2021 TU

16. ŠKOLY PROTI COVID - 19 TU

17. Uznesenie vlády SR č. 94/2021 Z. z. s účinnosťou od 03. 03. 2021 TU

18. Návrat do škôl 2021 (manuál aktualizovaný k 08. 03. 2021) TU

19. Čestné vyhlásenie (plnoletý žiak) od 08. 03. 2021 TU

20. Čestné vyhlásenie (zákonný zástupca) od 08. 03. 2021 TU

21. Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 08. 03. 2021 TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Súťaž bude prebiehať online formou. Vyplňte prihlášku na stránke https://matematickyklokan.sk, uhraďte účastnícky poplatok 4€ a budete mať možnosť prispieť k vášmu lepšiemu hodnoteniu v predmete matematika. :) 

Koordinátor: PaedDr. Jana Krakovská

Čo bolo ...

 

Finančná olympiáda

Aj tohto roku sa mohli naši žiaci zúčastniť I. kola Finančnej olympiády. Tento rok však máme aj postup do druhého kola. Srdečne blahoželáme Barbore Klimkovej z I.E a držíme palce. Čítať viac....

 

Ekonomická olympiáda

Aj tento rok sa naša škola zapojila do Ekonomickej olympiády. V decembri sa konalo online školské kolo. Čítať viac...

 

 

ŽŠR pomáha

Členovia našej ŽŠR nezaháľajú ani počas dištančnej výučby a snažia sa pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čítať viac....

 

 

 

 

Vianočný balíček pre deti v núdzi

V rámci ŽŠR naša škola pripravila balíčky, ktoré prostredníctvom  predajne Orange v ZOC MAX budú doručené neziskovým organizáciám a krízovým centrám pre opustené a týrané deti. Čítať viac...

 

 

Svetový deň diabetu

Dňa 14.11.2020 sme si na našej škole pripomenuli svetový deň diabetu. Čítať viac....

 

 

iBobor

Aj napriek pandemickej situácii sa aj tento rok dňa 12.11.2020 uskutočnila informatická súťaž iBobor. Čítať viac...