Vitajte na stránke STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V PREŠOVE
Aktuálne informácie / Novinky

Informácie o predĺžení platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO26 si môžete prečítať v sekcii ISIC karty.

čitaj viac »

Informujte sa o získaní preukazu žiaka ISIC/EURO<26.

čitaj viac »


 


 

Čo bolo ... 

Odborná klinická prax v Karlových Varoch - 2. turnus

V dňoch 13. 6. - 24. 6. 2016 absolvovalo 24 žiačok tretieho ročníka odborov zdravotnícky asistent a masér 2. turnus dvojtýždňovej odbornej klinickej praxe v Karlovarskej krajskej nemocnici. Jej účelom bolo, okrem iného, získanie nových praktických
i teoretických poznatkov. Čítať viac ...

 Prezentácia študijných odborov

V piatok 24.06.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili prezentácie jednotlivých študijných odborov na SOŠ technickej v Prešove. Čítať viac ...

Zdravotná príprava na ZŠ Matice slovenskej v Prešove

Deň 24. jún 2016 sa na Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove niesol v duchu zdravotnej prípravy. Čítať viac ...

Odborná exkurzia - Stomatologická klinika Košice 

Dňa 22.-23.06.2016 sa žiaci I.E a II.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura  v Košiciach na I. stomatologickej klinike (pracovisko poliklinika Trieda SNP 1). Čítať viac ...

Literárna beseda

Dňa 22.06.2016 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnila literárna beseda zameraná na vzájomnú výmenu skúseností o prečítaných dielach slovenskej a svetovej literatúry. Čítať viac ...

Odborná klinická prax v Karlových Varoch - 1. turnus

V dňoch 29. 5. - 10. 6. 2016 absolvovali 24 vybraní žiaci tretieho ročníka odborov zdravotnícky asistent a masér dvojtýždňovú odbornú klinickú prax v Karlovarskej krajskej nemocnici za účelom získania nových praktických a teoretických poznatkov v zahraničí. Čítať viac ...

 

Žurnálový stetoskop

Dňa 9. 6. 2016 sa v Trenčíne konal X. ročník celoslovenskej súťaže časopisov stredných zdravotníckych škôl Žurnálový stetoskop.  Čítať viac ...

Svetový deň životného prostredia

V utorok 7. 6. 2016 sa uskutočnila prednáška pre žiakov prvých ročníkov pod záštitou Regionálneho centra ochrany prírody na tému „Ochrana prírody“ pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Čítať viac ...

Deň zdravia v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou

Dňa 7. 6. 2016 sa zúčastnili žiaci 2. ročníka akcie „Deň zdravia“ v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove na Ulici 17. novembra č. 15 pod záštitou zdravotnej poisťovne Union pre zamestnancov Prešovskej univerzity. Čítať viac ...

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

V dňoch 7. – 8. júna sa v Dunajskej Strede konal 11. ročník Celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Našu školu reprezentovalo družstvo zložené zo žiačok II.A Veroniky Eštokovej, Veroniky Kažimírovej a Sibyly Tóthovej, ktoré do celoslovenského kola postúpili na základe umiestnenia v regionálnom kole v Košiciach. Čítať viac ...

Medzinárodný deň detí pre deti zamestnancov Úradu PSK

Dňa 31. 05. 2016 sa naši žiaci, konkrétne žiaci III.C triedy - Ondrej Nižník, Marián Marchevský, Simona Šedová, III.A triedy -  Klaudia Jarzebowská, Michaela Mária Hajosteková zúčastnili akcie, ktorú usporadúval Úrad Prešovského samosprávneho kraja pod názvom Medzinárodný deň detí pre deti zamestnancov Úradu PSK. Čítať viac ...

Charitatívna zbierka Úsmev ako dar

Dňa 2. 6. 2016  sa 20  žiakov druhého ročníka zúčastnilo charitatívnej zbierky pre nadáciu Úsmev ako dar. Čítať viac ...

Divadelné predstavenie Kubo

Dňa 1. 6. 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Kubo v kine Scala. Čítať viac ...

Exkurzia v Budapešti - Fotogaléria

Dňa 31. 5. 2016 sa žiaci I.A, I.B, I.C, I.D, I.E a II.A zúčastnili 1-dňovej exkurzie v Budapešti. Čítať viac ...

Exkurzia v Tatranskej Kotline

Dňa 31. 05. 2016 sa žiaci II.B a II.E triedy zúčastnili odbornej exkurzie - Sanatórium Tatranská Kotlina (Odborný liečebný ústav a prírodné liečebné kúpele). Čítať viac ...

Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch

Dňa 31. mája 2016 sa žiaci II.A, II.C, II.D zúčastnili exkurzie v Bardejovských Kúpeľoch. Čítať viac ...

Účelové cvičenie

Dňa 30. mája 2016  žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Čítať viac ...

Oblastné kolo atletiky

Dňa 19. 05. 2016 sa naši žiaci zúčastnili na oblastnom kole atletiky SŠ. Čítať viac ...

VSE City Run - Fotogaléria

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu VSE City Run 2016, ktorý  motivuje ľudí k zmene životného štýlu, k aktívnemu pohľadu na svet okolo nás a zároveň pomáha tým, ktorí to potrebujú. Čítať viac ...

Edukačné stretnutie – Vieš ako vzniká zubný kaz a ako si správne čistiť zuby?

Táto otázka zaznela niekoľko krát z úst našich žiačok študijného odboru zubný asistent II. E triedy dňa 18. 05. 2016 v spoločnosti žiakov 1., 2., 5. a 7. ročníka na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Čítať viac ...

Exkurzia v kryocentre

Dňa 17. mája 2016 sa žiaci III.D  triedy zúčastnili na  exkurzii v kryocentre na Duchnovičovom námestí v Prešove. Čítať viac ...

Návšteva z materskej školy

V utorok 16. 05. 2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Prišli sa k nám pozrieť predškoláci z MŠ na Volgogradskej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Športové úspechy našich žiakov - Čítať viac ...

Deň zdravia v Spinei

V dňoch 11. - 12. 5. 2016 sa zúčastnili žiaci 4. ročníka akcie „Deň zdravia“ v priestoroch spoločnosti Spinea na Volgogradskej ulici 13 a Okrajovej ulici 33 v Prešove pod záštitou zdravotnej poisťovne Union pre zamestnancov spoločnosti Spinea. Čítať viac ...

Rozlúčka maturantov SZŠ - Fotogaléria

Dňa 13. 5. 2016 sa konala rozlúčka maturantov. Čítať viac ...

Súťaž v prvej pomoci a vedomostiach o Červenom kríži

Dňa 13. 5. 2016  sa 6 žiaci našej školy – Eštoková Veronika, Kazimírová Veronika, Tóthová Sibyla, Vasiľko Lukáš, Mariničová Petra a Sopková Nikol zúčastnili súťaže v PP a vedomostiach o ČK. Čítať viac ...

Exkurzia na stanici Hasičského a záchranného zboru

Dňa 12. 05. 2016 žiaci 2. ročníka navštívili stanicu Hasičského a záchranného zboru na Požiarnickej ulici v Prešove. Čítať viac ...

Plavecký výcvik

Dňa 10. 5. 2016 sa žiaci III.D triedy zúčastnili v rámci predmetu Rekondično - relaxačné cvičenia ( RRC ) hodiny plaveckého výcviku
na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove.
Čítať viac ...

Krajský matičný festival Ľudová pieseň košickej mládeže

Dňa 6. 5. 2016 sa žiaci Jana Šofranková  z I.C a Ján Kanuščák z I.D triedy zúčastnili dvanásteho ročníka krajského matičného festivalu Ľudová pieseň košickej mládeže. Ján Kanuščák obsadil v kategórii „žiaci stredných škôl - chlapci“ druhé miesto. Jana Šofranková získala v kategórii „žiaci stredných škôl - dievčatá“ cenu firmy Lynx. Čítať viac ...

GTF kvíz

Dňa 2. 5. 2016 sa žiačky II. A triedy – Kamila Čechová, Sofia Čisáriková a Viktória Maslišová zúčastnili vedomostnej súťaže s názvom „GTF kvíz“, ktorý sa konal v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Čítať viac ...

Akcia mesta Prešov - zdravotnícka hliadka

Dňa 5. 5. 2016 sa  4 žiaci II.A triedy  - Veronika Eštoková, Veronika Kazimírová,  Sybila Tóthová a  Lukáš Vasiľko  zúčastnili  akcie mesta Prešov pri príležitosti Dňa víťazstva  boja  proti fašizmu. Žiaci vykonávali funkciu zdravotníckej  hliadky. Zúčastneným žiakom ďakujeme za ochotu a zodpovedný prístup  ku akcii.

Pracovné stretnutie s vedúcimi sestrami

Dňa 4. 5. 2016  sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier  konalo pracovné stretnutie učiteľov odborných predmetov našej školy s vedúcimi sestrami FNsP J. A. Reimana a domovov sociálnych služieb. Čítať viac ...

Deň Zeme

Dňa 21. 4. 2016 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Čítať viac ...

Zubná technika - prednáška a exkurzia

Dňa 04.04.2016 sa žiaci II.E triedy študijného odboru zubný asistent, zúčastnili prednášky o technológii CEREC, ktorá umožňuje počas jedinej návštevy zubnej ambulancie vytvorenie nových keramických koruniek, výplní a ostatných nekovových protetických náhrad.

Dňa 19.04.2016 sa žiaci II.E triedy zúčastnili exkurzie v priestoroch zubnej techniky v Prešove. Čítať viac ...

Súťaž v prvej pomociFotogaléria

Dňa 22. apríla 2016 sa žiačky II.A triedy  Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková a Sibyla Thótová zúčastnili regionálneho kola súťaže v prvej pomoci  stredných zdravotníckych škôl. Umiestnili sa na 3. mieste. Čítať viac ...

SZŠ má talent 2016  - Fotogaléria

Dňa 19. 4. 2016 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala školská akcia pod názvom "SZŠ má talent 2016". Čítať viac ...

Deň narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala  už po 20-ty krát. Ulice miest a obcí

v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy... Čítať viac ...


Úspech v krajskom kole SOČ

Dňa 8. 4. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ. Naše žiačky Michaela Mičáňová a Nikoleta Pribulová zo IV.C triedy sa umiestnili na 2. mieste s prácou Predčasniatka a postupujú
do celoštátneho kola
.

Na peknom 4. mieste sa umiestnili aj Alexandra Urbanová a Kamila Čechová z II.A triedy
s prácou 3D model skleníkového efektu.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.